ВИКОРИСТАННЯ ПЛАТФОРМИ ARDUINO У ПІДГОТОВЦІ ВЧИТЕЛІВ ІНФОРМАТИКИ ЗА ПРИНЦИПАМИ STEM НАВЧАННЯ

Автор(и)

  • Шевченко Людмила Станіславівна Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського https://orcid.org/0000-0003-4991-4949
  • Уманець Володимир Олександрович Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського https://orcid.org/0000-0002-7237-4955
  • Розпутня Богдан Миколайович Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбинського https://orcid.org/0000-0001-6344-8812

DOI:

https://doi.org/10.28925/2414-0325.2023.1510

Ключові слова:

STEM; Arduino; цифрова освіта; цифрові технології; підготовка

Анотація

Сучасна освіта невпинно розвивається  та цілком зосереджена на впровадженні інноваційних методик викладання. Одним з найбільш новаторських та перспективних напрямків з підготовки вчителів інформатики відповідно до принципів STEM освіти є  інтеграція платформи Arduino в освітній процес. Arduino відкриває перед студентами можливості для глибокого вивчення програмування та цифрових технологій, одночасно сприяючи розвитку їх критичного та творчого мислення, які є надзвичайно важливими у навчальному процесі майбутніх педагогів. Використання інформаційно-комунікаційних технологій в освітньому процесі трансформує методологію навчання, розширюючи можливості і підвищуючи ефективність освітньої діяльності. Arduino, завдяки своєму практичному спрямуванню, дасть можливість майбутнім викладачам перетворювати абстрактні концепції в реальні проекти. Ця платформа спонукає учнів до активного вивчення та розвитку, збільшуючи їх зацікавленість та мотивацію у навчанні. STEM-освіта, що базується на інтеграції науки (Science), технологій (Technology), інженерії (Engineering) та математики (Mathematics), набуває все більшого значення в освіті. Інтеграція Arduino в навчання сприяє досягненню цільових принципів STEM освіти, оскільки вона поєднує теоретичні знання з практичними навичками та сприяє розвитку креативних учнівських здібностей.

Застосування Arduino в освітньому процесі з підготовки фахівців з інформаційних технологій сприяє розвитку компетентностей, які відповідають сучасним вимогам індустрії. Цей підхід не тільки готує студентів до роботи в сфері IT, але також інтегрує їх у світ STEM-освіти, де вони можуть виявити свій потенціал та навчитися застосовувати здобуті знання на практиці. Висновки дослідження підтверджують, що інтеграція Arduino в процес підготовки вчителів інформатики є багатообіцяючим напрямом, який дозволить сформувати висококваліфікованих та компетентних педагогів, здатних самостійно ефективно впроваджувати STEM-підходи у навчальний процес в майбутньому. Ця інтеграція створює унікальне середовище для розвитку критичного мислення, творчості та практичних навичок учнів, підготовлюючи їх до викликів сучасної інформаційної епохи.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

Шевченко Людмила Станіславівна, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри інноваційних та інформаційних технологій в освіті, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, м. Вінниця, Україна

Уманець Володимир Олександрович, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри інноваційних та інформаційних технологій в освіті, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, м. Вінниця, Україна

Розпутня Богдан Миколайович, Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбинського

здобувач освіти рівня магістр, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, м. Вінниця, Україна

Посилання

Ivanova, I. I., & Sydorenko, O. O. (2020). Modern approaches to teaching informatics. Scientific Journal “Informatics in Education”, 5(2), 45-60. (in Ukrainian)

Petrov, P. P. (2021). Innovations in the educational process. Kyiv: Publishing House “Educational Literature” (in Ukrainian)

Shevchenko, L. (2020). Training for the innovative teaching as a determinant of the professional mobility of the future technology teachers. Society. Integration. Education. Proceedings of the International Scientific Conference, 2, 305-314.

Morze, N., Strutynska, O., & Umryk, M. (2018). Educational robotics as a promising direction for the development of STEM education. Electronic Scientific Professional Journal “Open Educational E-Environment of Modern University”, (5), 178–187. https://doi.org/10.28925/2414-0325.2018.5.178187 (in Ukrainian).

Bykov, V. Yu., & Leshchenko, M. P. (2016). Problems and prospects of forming a national humanitarian-technical elite. Scientific Journal “Science and Technology Today”, 45, 17. (in Ukrainian)

U.S. Department of Education. (2023). STEM Education Briefing Paper. https://www.ed.gov/stem

Ministry of Education and Science of Ukraine. (2023). Educational programs. https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi

Umanets, V. (2023). Digitalization of educational and management processes in vocational (vocational-technical) institutions. Science and Technology Today – 2023, 2 (16). (in Ukrainian)

Rozputnia, B. M., Shevchenko, L. S., & Umanetz, V.O (2023). Creating a “smart” computer science classroom at university. Automation of technological and business processes – 2023, Vol. 15, № 2, pp. 72-75.

Computer Science Teachers Association (2023). https://csteachers.org/

Hurevych, R., et al (2023). Use of innovative technologies in the educational process // Youth and Market – 2023, № 5/213, p. 18-23.

Downloads


Переглядів анотації: 104

Опубліковано

2023-11-30

Як цитувати

Шевченко, Л. С., Уманець, В. О., & Розпутня, Б. М. (2023). ВИКОРИСТАННЯ ПЛАТФОРМИ ARDUINO У ПІДГОТОВЦІ ВЧИТЕЛІВ ІНФОРМАТИКИ ЗА ПРИНЦИПАМИ STEM НАВЧАННЯ. Електронне наукове фахове видання “ВІДКРИТЕ ОСВІТНЄ Е-СЕРЕДОВИЩЕ СУЧАСНОГО УНІВЕРСИТЕТУ”, (15), 130–138. https://doi.org/10.28925/2414-0325.2023.1510

Номер

Розділ

Статті