ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ У ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ДИЗАЙНЕРІВ

Автор(и)

  • Людмила Станіславівна Шевченко Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського https://orcid.org/0000-0003-4991-4949
  • Володимир Олександрович Уманець Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського https://orcid.org/0000-0002-7237-4955
  • Богдан Миколайович Розпутня Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського https://orcid.org/0000-0001-6344-8812

DOI:

https://doi.org/10.28925/2414-0325.2024.1615

Ключові слова:

штучний інтелект, освіта, цифрові технології, дизайн, інструменти штучного інтелекту, STEM, цифрова трансформація

Анотація

Стаття присвячена дослідженню ролі і потенціалу впровадження технологій штучного інтелекту (ШІ) в освітній процес підготовки фахівців з дизайну. Автори наголошують на важливості формування у майбутніх дизайнерів необхідних цифрових компетентностей відповідно до сучасних тенденцій цифровізації та інноватизації, адже успішність і конкурентоспроможність на ринку праці все більше визначається вмінням ефективно працювати з цифровими технологіями, зокрема ШІ.

У статті розглядається сутність поняття "штучний інтелект" та його взаємозв'язок з концепцією "Освіта 4.0" в Україні. Акцентується увага на необхідності модернізації змісту освіти, впровадження інноваційних технологій навчання з використанням ШІ для підготовки висококваліфікованих кадрів, здатних створювати інноваційні дизайн-рішення на основі ШІ-технологій. Аналізується проблема недостатнього застосування таких технологій у навчанні майбутніх дизайнерів в Україні, що призводить до дефіциту фахівців з необхідними цифровими навичками на ринку праці.

Детально висвітлюються переваги інтеграції ШІ-технологій в освітній процес підготовки дизайнерів, серед яких індивідуалізація навчання, оптимізація розподілу навчальних ресурсів і методик викладання, автоматизація оцінювання та контролю якості формування компетентностей, ефективне поєднання самостійної та дистанційної роботи студентів. Наголошується на можливостях ШІ для формування фундаментальних знань, практичних навичок проєктування, 3D-моделювання, візуалізації, аналізу великих даних, інтерактивного моделювання дизайн-рішень тощо.

Автори представляють конкретні шляхи імплементації ШІ-технологій у підготовку дизайнерів: створення адаптивних інтерактивних курсів з проєктування та 3D-моделювання на основі нейронних мереж, розробка систем автоматизованого оцінювання творчих робіт за допомогою машинного навчання, застосування Data Science для оптимізації навчального процесу на основі аналізу великих даних, створення віртуальних 3D-лабораторій для імітації та моделювання дизайн-процесів з використанням ШІ.

Загалом стаття демонструє значний потенціал і перспективність технологій штучного інтелекту для модернізації та підвищення ефективності підготовки майбутніх дизайнерів в умовах цифрової трансформації суспільства та економіки. Автори закликають активніше впроваджувати ШІ-технології у навчальний процес для формування високопрофесійних, конкурентоспроможних фахівців дизайну, готових до інноваційної діяльності.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Program of the great transformation «Education 4.0: Ukrainian Dawn» (2022). https://mon.gov.ua/storage/app/media/news/2022/12/10/Osvita-4.0.ukrayinskyy.svitanok.pdf (in Ukrainian)

Kizim, S., Kutsak, L. & Liulchak, S. (2017). Intensification of professional training of teachers in higher education institutions by means of network technologies. Zbirnyk naukovykh prats. Khersonskoho derzhavnoho universytetu. Pedahohichni nauky, 6, 80(3), 254-259 (in Ukrainian)

Directorate-General for Education (2022). Ethical guidelines on the use of artificial intelligence (AI) and data in teaching and learning for educators. Publications Office of the European Union. https://data.europa.eu/doi/10.2766/153756

Marienko, M. & Kovalenko, V. (2023). Artificial intelligence and open science in education. Fizyko-matematychna osvita, 38(1), 48-53. https://doi.org/10.31110/2413-1571-2023-038-1-007 (in Ukrainian)

Morze, N., Smyrnova-Trybulska, E. & Boiko, M. (2019). The impact of educational trends on the digital competence of students in Ukraine and Poland. In E. Smyrnova-Trybulska (Ed.), E-learning and STEM Education. Studio Noa for University of Silesia, 365–379.

Chen, M., Radford, A., Child, R., Wu, J., Jun, H., Luan, D. & Sutskever, I. (2020). Generative pretraining from pixels. In III, H. D. and Singh, A., editors, Proceedings of the 37th International Conference on Machine Learning, Proceedings of Machine Learning Research, PMLR, volume 119, 1691-1703.

Fathoni, A. F. C. A. (2023). Leveraging generative AI solutions in art and design education: Bridging sustainable creativity and fostering academic integrity for innovative society. E3S Web of Conferences, 426, 01102. https://doi.org/10.1051/e3sconf/202342601102

Boichuk, V. & Umanets, V. (2018). Computer-oriented technologies in art and graphic training of students of pedagogical higher education institutions in the field of training «Professional Education». Information Technologies and Learning Tools, 63(1), 81-94. https://doi.org/10.33407/itlt.v63i1.1943 (in Ukrainian)

Shevchenko, L. & Kryzhanovskyi, A. (2018). Experimental verification of the efficiency of formation of trainee teachers’ professional competence with the use of Web technologies. Information Technologies and Learning Tools, 66(4), 197–206. https://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/2112

DALL·E 3 (2023). OpenAI. https://openai.com/dall-e-3

Downloads


Переглядів анотації: 100

Опубліковано

2024-04-29

Як цитувати

Шевченко, Л. С., Уманець, В. О., & Розпутня, Б. М. (2024). ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ У ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ДИЗАЙНЕРІВ. Електронне наукове фахове видання “ВІДКРИТЕ ОСВІТНЄ Е-СЕРЕДОВИЩЕ СУЧАСНОГО УНІВЕРСИТЕТУ”, (16), 229–239. https://doi.org/10.28925/2414-0325.2024.1615

Номер

Розділ

Статті