ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ ХУДОЖНЬО-МИСТЕЦЬКИХ ДИСЦИПЛІН ЗА ДОПОМОГИ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ОСВІТІ

  • Віталій Миколайович Бойчук Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського https://orcid.org/0000-0002-1082-3962
  • Володимир Олександрович Уманець Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського https://orcid.org/0000-0002-7237-4955
  • Фу Гуан Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського https://orcid.org/0000-0003-2025-9151
Ключові слова: вища освіта; фахівець; професійне навчання; ІКТ; STEAM

Анотація

Стаття присвячена проблемі підготовки майбутніх викладачів художньо-мистецьких дисциплін із використанням міждисциплінарного напряму – STEAM-освіти. Метою статті є аналіз сучасних інноваційних технологій у підготовці фахівців. Нами проаналізовано вітчизняний та закордонний досвід щодо запровадження STEAM підходів у освітній процес закладів освіти. У статі розглянуто питання сучасної стратегії STEAM – освіти, яка успішно розвивається в наш час, яка є результатом інтеграції науки і мистецтва, внаслідок якої народжуються наукові технології. Проаналізовано деякі історико-педагогічні аспекти цієї проблеми. Привернуто увагу до п’яти складників STEAM-освіти: S – science (природничі науки), T – technology (технологія), E – engineering (інженерне мистецтво), A – art (творчість) і M – mathematics (математика) та акцентовано на важливості мистецької складової в міждисциплінарному формуванні цілісної особистості. Висвітлено результати окремих досліджень вітчизняних та зарубіжних науковців. Проаналізовано підходи до впровадження таких норм освіти у США та Австрії, інших країнах Євросоюзу. Визначено, що для педагогічних представників, зокрема, майбутніх викладачів художньо-мистецьких дисциплін, впровадження STEAM допомагають підвищити власний рівень професіоналізму, покращити якість освітнього процесу, зменшити час підготовки до занять, дозволяє внести кардинально нове в роботу педагога. Художньо-творча діяльність є важливим показником формування творчої особистості здобувача освіти, особливу роль у ставленні до образотворчої діяльності відіграє розвиток художнього сприйняття при ознайомлені з творами живопису, графіки, скульптури, декоративно-прикладного мистецтва. Це ознайомлення може мати різні форми, зокрема і з використанням сучасних інформаційних технологій та STEAM-підходів. Нами зроблено висновки, що всебічне розуміння наукових проблем, творчий та інженерний підхід до їх вирішення, критичне мислення, здатність обробляти дані, що представляють образні та символічні об’єкти; здатність аналізувати кілька потоків даних одночасно, інтегроване застосування наукових та художніх методів пізнання сприяє розвитку всіх  важливих компетентностей майбутніх фахівців.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

Віталій Миколайович Бойчук , Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

Доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри інноваційних та інформаційних технологій в освіті

Володимир Олександрович Уманець, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

начальник інформаційно-обчислювального відділу, доцент, доцент кафедри інноваційних та інформаційних технологій в освіті

Фу Гуан, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

Аспірант

Посилання

Бойчук В. М., Горбатюк Р. М., Кучер С. Л. Методика застосування інформаційно-комунікаційних технологій у підготовці до проектної діяльності майбутніх учителів трудового навчання. Інформаційні технології і засоби навчання. №3, 2019. С. 137-153

Бойчук В. М. Теоретичні і методичні основи художньо-графічної підготовки майбутнього вчителя технологій: монографія. Вінниця: ФОП Рогальська, 2015. 564 с.

Жук Ю.О. Теоретико-методичні засади організації навчальної діяльності старшокласників в умовах комп’ютерно орієнтованого середовища навчання: монографія, Київ: Педагогічна думка, 2017. 468 с.

Биков В. Ю. Спірін О. М., Пінчук О. П. та ін. Інформаційно-аналітичні матеріали до парламентських слухань «Реформування галузі інформаційно-комунікаційних технологій та розвиток інформаційного простору України». Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, 2016. 15 с. URL: http://lib.iitta.gov.ua

Бойчук В. М., Уманець В. О. Комп’ютерно орієнтовані технології у художній-графічній підготовці студентів педагогічних закладів вищої освіти напряму підготовки Професійна освіта. Інформаційні технології і засоби навчання. №1. 2018. С. 81-94.

Уманець В.О., Гуревич Р. С., Кадемія М. Ю. Інноваційні технології у закладах вищої освіти. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми: зб. наук. пр. Київ. Вінниця, 2018. Випуск 51. С. 11-15.

Harvard Business Review, Digital Companies Need More Liberal Arts Majors. URL: https://hbr.org/2016/01/digital-companies-need-more- liberal-arts-majors (дата звернення: 05.03 2021).

Уманець В. О., Касянчук Н. В. Аналіз міжнародного досвіду при підготовці майбутніх фахівців з інформаційної безпеки. Відкрите освітнє е-середовище сучасного університету: науковий журнал, 2019. Випуск 7. С. 110-118. DOI: https://doi.org/10.28925/2414-0325.2019.7.11

D. Vilorio, STEM 101: Intro to tomorrow’s jobs - URL: https://www.bls.gov/careeroutlook/2014/spring/art01.pdf. (дата звернення: 18.03.2021)

Биков В. Ю. Інноваційний розвиток засобів і технологій систем відкритої освіти. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми: зб. наук. пр. Вінниця, 2012. Випуск 29. С.32-37.

Наука искусства и искусство науки. STEM vs STEAM. URL: https://www.expocentr.ru/ru/events/stem-steam/ (дата звернення 12.03.2021).


Переглядів анотації: 69
Завантажень PDF: 37
Опубліковано
2021-04-28
Як цитувати
Бойчук , В. М., Уманець, В. О., & Гуан, Ф. (2021). ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ ХУДОЖНЬО-МИСТЕЦЬКИХ ДИСЦИПЛІН ЗА ДОПОМОГИ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ОСВІТІ. Електронне наукове фахове видання “ВІДКРИТЕ ОСВІТНЄ Е-СЕРЕДОВИЩЕ СУЧАСНОГО УНІВЕРСИТЕТУ”, (10), 33-42. https://doi.org/10.28925/2414-0325.2021.104
Номер
Розділ
Статті