МОДЕЛЬ ПРОЕКТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ В ЦИФРОВОМУ ПРОСТОРІ НА ПРИКЛАДІ ДИСЦИПЛІН ПЕДАГОГІЧНОГО ЦИКЛУ

Ключові слова: викладач, дистанційне навчання, проектна діяльність, студенти, творчі проекти, цифрові засоби навчання

Анотація

У статті представлено модель проектної діяльності здобувачів вищої освіти в умовах дистанційно-цифрового навчання на прикладі дисциплін педагогічного циклу підготовки. Проведено аналіз науково-літературних джерел, присвячених різним аспектам проектної діяльності й особливо у цифровому освітньому просторі. Описано теоретичні положення проведення проектної діяльності у цифровому просторі та представлено завдання, які можуть виконувати здобувачі в рамках цієї діяльності. Висвітлено процес упровадження проектної діяльності в умовах вимушеного дистанційного навчання на прикладі студентів 2 курсу факультету іноземних мов Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна у 2019/2020 навчальному році та закцентовано увагу на етапах створення й супроводу цієї діяльності з боку викладача та студента. До таких етапів віднесено: підготовчий (налагодження зв’язку між здобувачами та викладачем), операційний (створення проекту), корекційний (внесення змін та доповнень) і завершальний (публічний захист та оформлення результатів).  У розділі обговорення розкрито перспективи та ризики впровадження проектної діяльності у цифровому освітньому середовищі. У висновках надано рекомендації щодо ефективної організації проектної діяльності в цифровому освітньому просторі на прикладі дисциплін педагогічного циклу підготовки:  попередня підготовча робота викладача щодо роз’яснення вимог, які висуваються при вивченні курсу та організації проектної діяльності (акцент тут робиться на старост груп через велику кількість здобувачів: у середньому 230 осіб); яскраве представлення вимог та попередніх здобутків щодо створення творчих робіт (проектів); визначення чіткої послідовності дій цього процесу; роз’яснення послідовності дій та комунікації між учасниками процесу викладач-студент, викладач-група студентів, студент-студент; підтримка зворотного зв’язку на консультаціях, у месенджерах (з акцентом на зручність для усіх сторін); поточна перевірка отриманих результатів, тобто підтримка та корекція проектних робіт з обов’язковим роз’ясненням проблемних моментів для здобувачів; організація публічних захистів творчих робіт (проектів) на перевірених платформах цифрової комунікації; дотримання принципів академічної доброчесності в умовах дистанційно-цифрового навчання через перевірку робіт у загальновизнаних програмах перевірки цифрової інформації; виділення часу під окремі консультації для науково-дослідних проектів як таких,  які потребують особливої уваги через свою складність; застосування хмарних сервісів фіксації результатів успішності здобувачів тощо.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Олексій Наливайко , Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки

Посилання

Nalyvaiko O., Adzhva D., & Sarhsian E. Distance Education in V.N. Karazin Kharkiv National University in 2030, Students’ View. Electronic Scientific Professional Journal “Open Educational e-Environment of Modern University”. 2020. № 9. P. 79-94. URL: https://doi.org/10.28925/2414-0325.2020.9.7

Наливайко О., Калістова О., Поляков Д. Дотримання академічної доброчесності навчальних досягнень здобувачів освіти в процесі дистанційного навчання. Освітологічний дискурс. 2020. №31(4). С. 143–162. URL: https://doi.org/10.28925/2312-5829.2020.4.10

Barron B. J., Schwartz D. L., Vye N. J., Moore A., Petrosino A., Zech L., & Bransford J. D. Doing with understanding: Lessons from research on problem-and project-based learning. Journal of the learning sciences. 1998. № 7(3-4). P. 271-311.

Blumenfeld P. C., Soloway E., Marx R. W., Krajcik J. S., Guzdial M., & Palincsar A. Motivating project-based learning: Sustaining the doing, supporting the learning. Educational psychologist. 1991. № 26(3-4). P. 369-398.

Gary K. Project-Based Learning. in Computer. 2015. vol. 48(9). pp. 98-100, doi: 10.1109/MC.2015.268.

Scarbrough H., Swan J., Laurent S., Bresnen M., Edelman L., & Newell S. Project-based learning and the role of learning boundaries. Organization studies. 2004. № 25(9). P. 1579-1600.

Bagheri M., Ali W. Z. W., Abdullah M. C. B., & Daud S. M. Effects of project-based learning strategy on self-directed learning skills of educational technology students. Contemporary educational technology. 2013. № 4(1). P. 15-29.

Barak, M., & Raz, E. Hot‐air balloons: Project‐centered study as a bridge between science and technology education. Science Education. 2000. № 84(1). P. 27-42.

Hung C. M., Hwang G. J., & Huang I. A project-based digital storytelling approach for improving students' learning motivation, problem-solving competence and learning achievement. Journal of Educational Technology & Society. 2012. № 15(4). P. 368-379.

Lee H. J. Peer evaluation in blended team project-based learning; what do students find important? In E-Learn: World Conference on E-Learning in Corporate, Government, Healthcare, and Higher Education. (2009, October). P. 2838-2842. Association for the Advancement of Computing in Education (AACE).

Жерновникова О. А., Перетяга Л. Є., Ковтун А. В., Кордубан М. В., Наливайко О. О., Наливайко Н. А. Технологія формування цифрової компетентності майбутніх учителів засобами гейміфікації. Інформаційні технології і засоби навчання. 2020. № 75(1). С. 170-185. https://doi.org/10.33407/itlt.v75i1.3036

Amhag L., Hellström L., & Stigmar M. Teacher educators' use of digital tools and needs for digital competence in higher education. Journal of Digital Learning in Teacher Education. 2019. № 35(4). С. 203-220.

Ardaiz-Villanueva, O., Nicuesa-Chacón, X., Brene-Artazcoz, O., de Acedo Lizarraga, M. L. S., de Acedo Baquedano, M. T. S. Evaluation of computer tools for idea generation and team formation in project-based learning. Computers & Education. 2011. № 56(3). P. 700-711.

Moursund D. Project-based learning using information technology. Eugene, OR: International Society for Technology in Education. 1999. 157 p.

Bell S. Project-based learning for the 21st century: Skills for the future. The clearing house. 2010. № 83(2). P. 39-43.

Miglino O., & Walker R. Teaching to teach with technology-a project to encourage take-up of advanced technology in education. Procedia-Social and Behavioral Sciences. 2010. № 2(2). P. 2492-2496. URL: https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2010.03.359

Raat J. H., & de Vries M. Technology in education: Research and development in the project ‘Physics and Technology’. International Journal of Science Education. 1987. № 9(2). P. 159-168.

Barreda S. V. Analysis of project based learning in a digital environment at a networked high school. JETT. 2016. № 7. P. 27-49.

Boss S., Krauss J. Reinventing project-based learning: Your field guide to real-world projects in the digital age. International Society for Technology in Education. 2014.

Claro M., Salinas Á., Cabello-Hutt T., San Martín E., Preiss D. D., Valenzuela S., & Jara I. Teaching in a Digital Environment (TIDE): Defining and measuring teachers' capacity to develop students' digital information and communication skills. Computers & Education. 2018. № 121. P. 162-174.

Ferreira V. G., Canedo E. D. Design sprint in classroom: exploring new active learning tools for project-based learning approach. Journal of Ambient Intelligence and Humanized Computing. 2020. № 11(3). P. 1191-1212.

Gómez-Pablos V. B., del Pozo M. M., Muñoz-Repiso A. G. V. Project-based learning (PBL) through the incorporation of digital technologies: An evaluation based on the experience of serving teachers. Computers in Human Behavior. 2017. № 68. P. 501-512.

Наливайко О. Stop motion проекти як засіб формування цифрової компететності здобувача освіти. Наукові записки кафедри педагогіки. 2019. №45. С. 13-20. https://doi.org/10.26565/2074-8167-2019-45-02


Переглядів анотації: 316
Завантажень PDF: 105
Опубліковано
2021-04-28
Як цитувати
Наливайко , О. (2021). МОДЕЛЬ ПРОЕКТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ В ЦИФРОВОМУ ПРОСТОРІ НА ПРИКЛАДІ ДИСЦИПЛІН ПЕДАГОГІЧНОГО ЦИКЛУ. Електронне наукове фахове видання “ВІДКРИТЕ ОСВІТНЄ Е-СЕРЕДОВИЩЕ СУЧАСНОГО УНІВЕРСИТЕТУ”, (10), 166-179. https://doi.org/10.28925/2414-0325.2021.1014
Номер
Розділ
Статті