ВИКОРИСТАННЯ МОБІЛЬНОГО ДОДАТКУ «ДРОПС» В ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.28925/2414-0325.2020.8.10

Ключові слова:

вивчення іноземних мов; мобільний додаток Drops; освітня програма; рівень знань; сучасні технології, цифрові технології

Анотація

Стаття присвячена питанням модернізації освітнього процесу та окреслює один із найефективніших способів втілення в життя сучасних методів та прийомів вивчення мов, які мають вирішальне значення для успішної людини сьогодні. Визначено, що не зважаючи на те, що в Україні передбачена освітня програма для початкових, середніх та закладів вищої освіти, вона вважається досить застарілою і, на жаль, негативно впливає не лише на базу знань, але і на ставлення людей до навчального процесу. У роботі проаналізовано праці вітчизняних та закордонних науковців які вивчали процес запровадження цифрових технологій та мобільних додатків в освітній процес. Дослідження є підтвердженням попередніх наукових пошуків та направлене безпосередньо на питання вивчення іноземних мов, особливо англійської, за допомогою програм для персональних комп’ютерів (ПК), планшетів, смартфонів та інших гаджетів. Дослідження акцентує увагу на вивченнs наявних переваг та недоліків мобільного додатку Drops та аналізі його впливу на рівень знань користувачів та перспективи подальших досліджень з урахуванням взаємодії між користувачами та мобільними додатками для успішного вивчення іноземних мов. У статті продемонстровано функціональні особливості мобільного додатку Drops та визначено можливості застосувати його серед трьох різних вікових груп користувачів, які володіють різними рівнями знання англійською мовою, а також зробити прогнози щодо подальшого прогресу користувачів у вивченні мови, якщо мобільний додаток Drops використовується регулярно. В роботі проаналізовано експеримент, умовами якого було визначено: завантажити додаток Drops; вивчити конкретний блок словникового запасу британської англійської мови "City & Shops" протягом одного тижня, реципієнтами експерименту були «користувачі» різного віку та рівня знання мови. Виокремлено основні проблеми х якими стикаються здобувачі знань, що вивчають мови, що підтверджує переваги та вирізняє більше недоліків програми, над якими слід попрацювати творцям мобільного додатку Drops. Констатовано, покращення  успішності у вивченні іноземної мови при використанні мобільного додатку Drops та продемонстровано ефективність використання сучасних технологій в процесі отримання нових знань з англійської мови. Рекомендовано широке впровадження мобільних додатків до освітніх програм з вивчення англійської мови

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

Олексій Наливайко, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки

Анастасія Вакуленко, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

студентка 3 курсу факультету іноземних мов

Юлія Землин, Харківський національний університет В. Н. Каразіна

студентка 3 курсу факультету іноземних мов

Посилання

Abrioux, D. (2013). Сomputer-Assisted Language Learning and Distance Education. Journal of Distance Education. Vol. 4, № 1. 20–37

Yunus, A. & Zubeyde, G. (2016). Digital Game-Based Language Learning in Foreign Language Teacher Education. Turkish Online Journal of Distance Education. DOI: 17. 10.17718/tojde.44375

Nalyvaiko, O., Vakulenko, A. & Zemlin, U. (2019). The Use of the Mobile Application Drops as a Contemporary Way of Learning Foreign Languages. Modern Conceptions of Nature Discipline Teaching in Medical Educational Institutions. International scientific-medical Internet conference. Kharkiv, Ukraine: M'yasoyedov, V. V. and others (Eds.), 53–54 (in Ukrainian)

Gangaiamaran, R. & Pasupathi, M. (2017). Review on use of mobile apps for language learning. Int. J. Appl. Eng. Res., 12, 11242–11251

Klimova, B. (2019). Impact of mobile learning on students’ achievement results. Educ. Sci., 9, 90

Davies, G. & Steel, D. (1982). First Steps in Computer-Assisted Language Learning at Ealing College of Higher Education. Leeds: University of Leeds, 30–31

Davies, G. & Higgins, J. (1982). Computers, language and language learning. London: CILT, 3–11

Kacetl, J. & Klimova, B. (2019). Use of Smartphone Applications in English Language Learning-A Challenge for Foreign Language Education. Department of Applied Linguistics, Faculty of Informatics and Management, University of Hradec Králové, Rokitanského 62, 500 03 Hradec Králové, Czech Republic

Demouy, V., Jones, A., Kan, Q., Kukulska-Hulme, A., & Eardley, A. (2016). Why and how do distance learners use mobile devices for language learning? EuroCALL Rev., 24, 10–24

Andersen, I. (2013). Mobile Apps or Learning English. A Review of 7 Complete English Course Apps: Characteristics, Similarities and Differences. January 12, 2020.

https://skemman.is/bitstream/1946/14524/1/English_BA_thesis_FINAL_.pdf

Medvedovskaya D. O.; Turchina T. V. (2017). The Use of Mobile Applications for Foreign Languages Learning. Theoretical&Methodological Problems of Children and Young Students Upbringing. Collection of scientific works. Book 3, Vol. 4, № 21. Kyiv: “Hnosis”, 387-395. January 10, 2020.

http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/68108 (in Ukrainian)

Dribnokhod, N. & Sotnykova, S. (2017). Opportunities to use mobile applications by teaching German language. Actual problems of modern Linguistics and Methods of Teaching Foreign Languages in Student Studies. Collection of studies. № 13. Kharkiv: V. N. Karazin Kharkiv National University, 41-44. January 12, 2020. http://dspace.univer.kharkov.ua/handle/123456789/13630 (in Ukrainian)

Bruhal, Ya. & Bilyk, O. (2017). Essential Characteristics of a Mobile Foreign Language Teaching Technology as a Pedagogy Innovation: National university “Lvivska politehnika”. Ukraine: Young Scientist, № 6 (46). January 12, 2020. http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2017/6/44.pdf (in Ukrainian)

Moreva, A. & Kazakova, O. (2018). The Application of Mobile Devices at English Lessons as a Way of Students’ Educational Autonomy Formation. Graduation qualification work. Ekaterinburg, the Russian Federation. January 09, 2020. http://elar.uspu.ru/bitstream/uspu/9889/2/02Moreva2.pdf (in Russian).

Nalyvaiko, O., Domnicheva, L., Zemlin, U. & Vakulenko, A. (2019). The Use of Stop Motion Technology in Foreign Languages Learning. Problems and Ways of a Competence Approach Realization in Modern Education. International scientific-methodical conference materials. Kreydun N. P. and others (Eds.). Kharkiv, Ukraine: PPPEA “Brovin”, 108-111 (in Ukrainian).

Nalyvaiko, O., Reznichenko, H., Bondarenko, A., Kudayeva, O. & Kulakova, I. (2019). The Use of Digital Applications Quizlet and Google Classroom during Foreign Languages Learning in a Context of a Competent Approach. Problems and Ways of a Competence Approach Realization in Modern Education. International scientific-methodical conference materials. Kreydun N. P. and others (Eds.). Kharkiv, Ukraine: PPPEA “Brovin”, 124 - 127 (in Ukrainian)

Attewell, J., Traxler, J., Riordan, B. & Dennett C. (2008). Towards sustainable large-scale implementation of mobile learning: a mobile learning network (MoLeNET). In the bridge from text to context, Conference materials mLearn, 2008, pp. 28-35

Douch, R. & Savill-Smith, C. (2010) The mobile learning network: the impact of mobile gamebased learning, Proceedings of the IADIS International Conference Mobile Learning, Porto, Portugal, pp.189-197

The national archives (2020). The national archives. https://discovery.nationalarchives.gov.uk/details/r/C17777

Bykov, V. (2013) «Mobile space and mobile-oriented Internet environment: features of model representation and educational application», Informatsiini tekhnolohii v osviti, № 17, pp. 9–37, 2013. January 09, 2020.

http://nbuv.gov.ua/j-pdf/itvo_2013_17_3.pdf (in Ukrainian).

Gurevich, R. (2012). «Mobile learning is a new technology of professional education of the 20th century» Visnik Luganskogo natsionalnogo universitetu imeni Tarasa Shevchenka. PedagogIchnI nauki, 20, 113- 119, (in Ukrainian)

Nalyvaiko, O. & Chornous, N. (2017). Defining the essence of the concept of "mobile learning. Scientific Notes of the Department of Pedagogy, (40), 118-124 (in Ukrainian)

Drops app: Learn a language during your five-minute break. Zdnet.com. January 09, 2020.

https://www.zdnet.com/article/drops-app-learn-a-language-during-your-five-minute-break/. (Accessed on: 09.01.2020)

It is Easier for Children to Learn English More than for Adults. Is it True? Languagevillage.com. January 24, 2020.

https://www.languagevillage.com.ua/дітям-легше-вивчати-англійську-мову/ (in Ukrainian)

Tasks for the Vocabulary on the Topic “Food, Cooking and Restaurant”. Lengish.com. January 22, 2020.

https://lengish.com/tests/vocabulary+food+cocking+and+restaurant

Downloads


Переглядів анотації: 1168

Опубліковано

2020-04-27

Як цитувати

Наливайко, О. ., Вакуленко, А., & Землин, Ю. . (2020). ВИКОРИСТАННЯ МОБІЛЬНОГО ДОДАТКУ «ДРОПС» В ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ. Електронне наукове фахове видання “ВІДКРИТЕ ОСВІТНЄ Е-СЕРЕДОВИЩЕ СУЧАСНОГО УНІВЕРСИТЕТУ”, (8), 107–120. https://doi.org/10.28925/2414-0325.2020.8.10

Номер

Розділ

Статті

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають