ДОСЛІДЖЕННЯ ВІДКРИТИХ ЦИФРОВИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ ДЛЯ АНАЛІЗУ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

  • Валерія Андріївна Смірнова Київський університет імені Бориса Грінченка, Київ, Україна https://orcid.org/0000-0001-9965-6373
Ключові слова: дослідницька діяльність; Scopus; Web of Science; Mendeley; Google Scholar; Research Gate; Zenodo; Altmetric; цитування; h-індекс; індекс Гірша

Анотація

У сучасному суспільстві зростає інтерес до оцінювання якості дослідницької діяльності науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти, вивчення можливостей відкритих цифрових інформаційних систем, постає питання до визначення показників ефективності наукових досліджень для їх оптимального представлення в світовому цифровому науковому просторі. Важливість аналізу ефективності результатів дослідницької діяльності обумовлено вагою публікаційної активності в найавторитетніших українських та міжнародних рейтингах. У статті представлені результати аналізу українського та міжнародного досвіду здійснення оцінювання дослідницької діяльності науково-педагогічних працівників закладу вищої освіти за допомогою показників міжнародних наукометричних та бібліометричних баз даних,  проаналізовано особливості найавторитетніших міжнародних наукометричних та бібліометричних баз даних – Scopus, Web of Science, Mendeley, Google Scholar, Research Gate, платформи для розміщення у відкритому доступі результатів наукових досліджень – Zenodo, платформи для аналізу поширеності наукових публікацій в Інтернет-просторі – Altmetric, їх можливості для пошуку наукових публікацій та наявні інструменти для наукометричного аналізу публікаційної активності науково-педагогічних працівників, визначено переваги та недоліки їх використання для оцінювання результатів дослідницької діяльності науково-педагогічних працівників закладу вищої освіти. Визначено особливості формування показників дослідницької діяльності науково-педагогічних працівників закладу вищої освіти, зокрема з міжнародних наукометричних та бібліометричних баз даних, для оптимального та повноцінного аналізу її ефективності

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Валерія Андріївна Смірнова, Київський університет імені Бориса Грінченка, Київ, Україна

Молодший науковий співробітник НДЛ інформатизації освіти

Посилання

Nobes A., Harris S. Open Access in low- and middle-income countries: attitudes and experiences of researchers. Emerald Open Res. 2019. P. 1—17. URL: https://doi.org/10.35241/emeraldopenres.13325.1 (дата звернення: 15.10.2020)

Биков В. Ю., Спірін О. М., Білощицький А. О. та ін. Відкриті цифрові системи в оцінюванні результатів науково-педагогічних досліджень. Інформаційні технології і засоби навчання. 2020. Т. 75, №1. С. 294–315. URL: https://doi.org/10.33407/itlt.v75i1.3589.

Жабін А. Україна у наукометричних системах "Scopus" та "Web of Science". Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. 2019. № 51. С. 336-356. DOI: https://doi.org/10.15407/np.51.336

Биков В., Спірін О. Інформаційно-аналітична підтримка науково-педагогічних досліджень на основі електронних бібліометричних систем. Звітна науково-практична конференція Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, м. Київ, Україна. 2016. С. 1-3. URL: http://lib.iitta.gov.ua/106914/.

Scopus. URL: https://www.scopus.com/ (дата звернення: 15.10.2020).

Web of Science. URL: https://webofknowledge.com (дата звернення: 15.10.2020).

Назаровець С. А. Проблема хибного розуміння та інтерпретації базових наукометричних понять. University Library at a New Stage of Social Communications Development, м. Дніпро, 3—4 жовт. 2019 р. / Дніпровський національний університет залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна. Дніпро, 2019. URL: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/11563

Mendeley. URL: https://www.mendeley.com/ (дата звернення: 15.10.2020).

Google Академія. URL: https://scholar.google.com/ (дата звернення: 15.10.2020).

Zientek L.R., Werner J.M., Campuzano M.V. and Nimon, K. The Use of Google Scholar for Research and Research Dissemination. New Horizons in Adult Education and Human Resource Development. 2018. №1(30). 39-46. URL: https://doi.org/10.1002/nha3.20209.

Старостіна А., Осецький В., Кравченко В. Оцінка результатів наукової діяльності в класичних університетах підприємницького типу в умовах євроінтеграції. Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv Economics. 2018. № 199. С. 34 — 45. URL: https://doi.org/10.17721/1728-2667.2018/199-4/5

Морзе Н.В., Буйницька О.П. Система рейтингових показників оцінювання діяльності викладачів сучасних університетів. Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. 2017. №19(26). с. 34-44. URL: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/19082

Білоус В. С. Наукометричні дослідження та бібліометричні технології у діяльності університетської бібліотеки. Сучасна бібліотека: проблеми, досвід та вектори розвитку, науково-практична Інтернет-конференція, 28-29 травня 2019 року, Харків, Наукова бібліотека Національного фармацевтичного університету. URL: http://lib.nuph.edu.ua/conferences/article_info/a/43

Blankstein M., Wolff-Eisenberg C., Ithaka S+R US Faculty Survey. 2018. URL: https://sr.ithaka.org/publications/2018-us-faculty-survey (дата звернення: 17.10.2020).

ResearchGate. URL. https://www.researchgate.net/ (дата звернення: 17.10.2020).

Zenodo. URL: https://zenodo.org/ (дата звернення: 17.10.2020).

Гогунський В. Д., Яковенко В. О., Лященко Т. О., Отрадська Т. В. Загальні механізми формування системи цитування наукових статей. Стратегічне управління, управління портфелями, програмами та проектами Вісник НТУ «ХПІ». 2016. № 1 (1173). С. 14 – 18. URL: https://goo-gl.su/CHbSJwr

Buinytska O., Hrytselia, B. Smirnova V. Rating as assessment tool of quality and competitiveness of university. Open educational e-environment of modern University. 2018. №4. P. 16-32. DOI: https://doi.org/10.28925/2414-0325.2018.1632 URL: https://openedu.kubg.edu.ua/journal/index.php/openedu/article/view/127

Altmetric. Free tools. URL: https://www.altmetric.com/products/free-tools (дата звернення: 17.10.2020)

Биков В. Ю., Спірін О. М., Сороко Н. В Електронні бібліометричні системи як засіб інформаційно-аналітичної підтримки науково-педагогічних досліджень. Інформаційно-комунікаційні технології в сучасній освіті: досвід, проблеми, перспективи. 2015. С. 91-100. URL: https://goo-gl.su/lGpkmJU


Переглядів анотації: 361
Завантажень PDF: 216
Опубліковано
2020-11-26
Як цитувати
Смірнова, В. А. (2020). ДОСЛІДЖЕННЯ ВІДКРИТИХ ЦИФРОВИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ ДЛЯ АНАЛІЗУ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ. Електронне наукове фахове видання “ВІДКРИТЕ ОСВІТНЄ Е-СЕРЕДОВИЩЕ СУЧАСНОГО УНІВЕРСИТЕТУ”, (9), 134-144. https://doi.org/10.28925/2414-0325.2020.9.11
Номер
Розділ
Статті