ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ ТЕМИ З РОЗРОБКИ ЧАТ-БОТІВ В УНІВЕРСИТЕТСЬКИЙ КУРС «ОФІСНІ КОМП’ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ»

  • Ярослава Борисівна Самчинська Херсонський державний університет, Херcон, Україна https://orcid.org/0000-0003-1582-8129
  • Михайло Ісаакович Шерман Херсонський державний університет, Херcон, Україна https://orcid.org/0000-0001-5120-620X
  • Марія Олексіївна Сікелінда Херсонський державний університет, Херcон, Україна
Ключові слова: чат-бот; офісні комп’ютерні технології; дослідницька компетентність; професійна компетентність; інженерія програмного забезпечення; комп’ютерні науки

Анотація

В статті розглянуто доцільність модифікації змісту навчальної дисципліни «Офісні комп’ютерні технології» шляхом запровадження теми «Розробка чат-ботів з допомогою безкоштовних онлайн-конструкторів». Вибір зазначеної навчальної теми обумовлений тим, що чат-бот є одним з найбільш перспективних інформаційно-комунікаційних інструментів для підвищення ефективності діяльності компаній. Використання чат-ботів є  одним з найактуальніших сучасних способів комунікацій з користувачами на мобільних пристроях, що дає можливість компаніям знизити маркетингові витрати та витрати на просування своїх товарів та послуг. Впровадження чат-ботів дозволяє значно прискорити процес взаємодії з клієнтами, знання та навички з цієї технології наразі є затребуваною компетентністю для ІТ-фахівця у бізнес-середовищі. Результатом вивчення даної теми з дисципліни «Офісні комп’ютерні технології» студентами є розробка бот-консультанта для роботи в платформі Telegram, що надає стислу інформацію та відповіді  з питань діяльності  компанії. Впровадження теми «Розробка чат-ботів з допомогою безкоштовних онлайн-конструкторів» до змісту навчальної дисципліни «Офісні комп’ютерні технології» відповідає основному фокусу освітніх програм першого (бакалаврського) рівня освіти «Інженерія програмного забезпечення», «Комп’ютерні науки» та «Інформаційні системи та технології». Досвід роботи зі студентами Херсонського державного університету з вивчення  теми «Розробка чат-ботів з допомогою безкоштовних онлайн-ресурсів» та результати педагогічного експерименту засвідчили, що вона може бути успішно імплементована у навчальний курс «Офісні комп’ютерні технології» з підготовки бакалаврів спеціальностей 121 «Інженерія програмного забезпечення», 122 «Комп’ютерні науки», 126 «Інформаційні системи та технології», а також студентів споріднених спеціальностей з метою мотивації їх до вирішення завдань професійної спрямованості та формування дослідницької компетентності.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

Ярослава Борисівна Самчинська, Херсонський державний університет, Херcон, Україна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри інформатики, програмної інженерії та економічної кібернетики

Михайло Ісаакович Шерман, Херсонський державний університет, Херcон, Україна

доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри інформатики, програмної інженерії та економічної кібернетики

Марія Олексіївна Сікелінда, Херсонський державний університет, Херcон, Україна

Студентка спеціальності «Економіка (Економічна кібернетика)»

Посилання

Співаковський О.В., Самчинська Я.Б., Алфьоров Є.А., Алфьорова Л.М. Управління інформаційними технологіями як стратегічним активом: навч.-метод. посібник. Херсон: Айлант, 2014. 376 с.

Spivakovskiy, O., Kushnir, N., Valko, N. & Vinnyk, M. ICT Advanced Training of University Teachers. CEUR Workshop Proceedings, 2017, №1844. P.176-190.

Шишкіна М.П. Методологічні засади проектування хмаро орієнтованого освітньо-наукового середовища закладу вищої освіти. Інформаційні технології в освіті, 2019. №4 (41). С.21-33.

Sherman M., Samchynska Y. Cpomputer means to form professional competence of future ecologists and biologists in Ukraine. Innovative scientific researches: European development trends and regional aspect: Сollective monograph. 1st ed. Riga, Latvia: Baltija Publishing, 2020. P. 447-467. DOI: https://doi.org/10.30525/978-9934-588-38-9

Шерман М.І., Самчинська Я.Б. Інформаційно-довідкова система рідкісних та зникаючих видів тварин як засіб формування цифрової компетентності майбутніх екологів. Інформаційні технології та засоби навчання, 2019. №4 (72). С.121-135. DOI: https://doi.org/10.33407/itlt.v72i4.2479

Стеценко Г.В. Методика застосування навчальних веб-ресурсів до навчання вчителів інформатики: атореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук: 13.00.02 "Теорія та методика викладання (інформатика)." Київ, 2010. 20 с.

Раицкая Л.К. Дидактические и психологические основы применения технологий Веб 2.0. в высшем профессиональном образовании: монография. М.: МГОУ, 2011.

Zaytseva Т. The Introduction of the Competence-based Approach in Educational Process of Training of Skippers. CEUR Workshop Proceedings, 2016. №1614. P.687-699.

Петренко Л.М., Шевченко В.П., Зеліковська О.О. Використання педагогічних крауд-технологій у професійній підготовці студентів ІТ-спеціальностей. Інформаційні технології та засоби навчання, 2020. №2 (76). С. 213-235. DOI: https://doi.org/10.33407/itlt.v76i2.3378

Ткачук Г.В. Методика використання освітніх веб-ресурсів у процесі підготовки майбутніх учителів інформатики: монографія. Умань: Видавець «Сочинський», 2011.

Глазунова О.Г., Гуржій А.М., Волошина Т.В., Корольчук В.І., Пархоменко О.В. Неформальна освіта майбутніх фахівців з інформаційних технологій: організація, контент, інструменти. Фізико-математична освіта, 2020. №1(23). С.29-35. https://fmo-journal.fizmatsspu.sumy.ua/publ/4-1-0-594

Valko N., Osadchyi V., Kuzmich L., Abdullaeva N., Impact of specialized training for STEM disciplines studying. SHS Web Conf.Volume 75, 2020. The International Conference on History, Theory and Methodology of Learning (ICHTML 2020). https://doi.org/10.1051/shsconf/20207504014

Sherman M., Samchynska Y., Kuzhelyuk N. Web resource for studying the ARDUINO platform for software engineers in higher education of Ukraine. Відкрите освітнє е-середовище сучасного університету, 2019. №7. С.69-77. DOI: https://doi.org/10.28925/2414-0325.2019.7.7

кращих сервісів для створення чат-ботів. URL: https://adwit.ru/blogchat-bot/ (дата звернення: 10.06.2019).

BorisBot. URL: https://borisbot.com/ (дата звернення: 20.05.2019).


Переглядів анотації: 229
Завантажень PDF: 234
Опубліковано
2020-11-26
Як цитувати
Самчинська, Я. Б., Шерман, М. І., & Сікелінда, М. О. (2020). ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ ТЕМИ З РОЗРОБКИ ЧАТ-БОТІВ В УНІВЕРСИТЕТСЬКИЙ КУРС «ОФІСНІ КОМП’ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ» . Електронне наукове фахове видання “ВІДКРИТЕ ОСВІТНЄ Е-СЕРЕДОВИЩЕ СУЧАСНОГО УНІВЕРСИТЕТУ”, (9), 121-133. https://doi.org/10.28925/2414-0325.2020.9.10
Номер
Розділ
Статті