ВЕБ-РЕСУРС З ВИВЧЕННЯ ПЛАТФОРМИ ARDUINO ДЛЯ ПРОГРАМНИХ ІНЖЕНЕРІВ У ВИЩІЙ ОСВІТІ УКРАЇНИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.28925/2414-0325.2019.7.7

Ключові слова:

платформа Arduino, навчальний веб-ресурс, програмний інженер, цифрова компетентність

Анотація

Процес навчання в закладах вищої освіти перетворюється з системи передачі знань на систему їх самостійного здобування слухачами, пошук шляхів розв’язання проблем через дослідницьку діяльність, притаманну моделі навчання рівня вищої освіти «магістр». Розвитку професійних компетентностей майбутніх інженерів-програмістів в умовах сучасного університету властиві такі суперечності, як: недостатнє врахування у змісті навчальних дисциплін потреб напрямку, за яким здійснюється підготовка магістрів зі спеціальностей 121 «Комп’ютерні науки» та 122 «Інженерія програмного забезпечення»; реалізація у процесі викладання цих дисциплін лише загальнорозвивальної функції, при цьому покращення навичок проектування та розробки програмних продуктів в підготовці майбутніх ІТ-фахівців залишається другорядною задачею; недостатньо чітко виявлена мотивація для науково-дослідницької та творчої діяльності студентів, що проходять навчання в рамках магістерської програми. Стаття присвячена проектуванню освітнього веб-ресурсу з вивчення платформи для аматорського конструювання Arduino як комп’ютерного засобу формування професійної компетентності студентів спеціальності 121 «Комп’ютерні науки»,  122 «Інженерія програмного забезпечення». Моделювання даного веб-ресурсу  орієнтовано на систематизацію знань та розвиток практичних навичок конструювання в умовах апаратної обчислювальної платформи Arduino при вивченні магістрантами  навчальних дисциплін «Управління якістю електронних освітніх ресурсів» та «Управління інформаційними технологіями». В ході  проектування студенти  визначають мету та задачі навчання за допомогою електронних освітніх ресурсів, аналізують існуючі аналоги сайтів по вивченню Arduino, виділяють основні групи вимог, проектують інформаційну архітектуру, представляють діаграму прецендентів щодо ролей, характерних для веб-сайту навчального призначення. Застосування даної теми у навчально-виховному процесі Херсонського державного університету спрямоване на розвиток професійних компетенцій майбутніх програмістів завдяки активному впровадженню нових освітніх технологій, використанню можливостей інформаційного простору, а також партнерству педагога й слухача.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

Michael Sherman, Херсонський державний університет

професор, доктор педагогічних наук, професор кафедри інформатики, програмної інженерії та економічної кібернетики

Yaroslava Samchynska, Херсонський державний університет

доцент, кандидат економічних наук, доцент кафедри інформатики, програмної інженерії та економічної кібернетики

Nataliya Kuzhelyuk

Магістрант спеціальності «Комп’ютерні науки»

Херсонський державний університет

Посилання

Spivakovsky, O., Fedorova, Y., Kudas, N. & Glushchenko, O. (2010). Information technologies management in universities. Ailant, Kherson (in Ukrainian).

Stetsenko, H. (2010). Methodology of Applying Educational web-resources to Informatics Teachers’ Training. – Manuscript. Thesis for the Degree of Candidate of Pedagogics in Speciality 13.00.02 – Theory and Methodology of Teaching (Informatics). Dragomanov National Pedagogical University, Kyiv, Ukraine.

Hurevych, R., Kademiia M. & Koziar M. (2012). Information and communication technologies in professional education. Spolom, Lviv, Ukraine (in Ukrainian).

Shyshkina, M. & Popel, M. (2016). Cloud based learning environment formation for mathematics disciplines learning using the SAGEMATHCLOUD (guidelines). Information technologies in education 1 (26), 148 – 165.

Tkachuk, H. (2011). Methods of using educational web resources in future Informatics teachers’ training. Vydavets «Sochinskyi», Uman, Ukraine (in Ukrainian).

Zaytseva, Т. (2016). The Introduction of the Competence-based Approach in Educational Process of Training of Skippers. CEUR-WS, 1614, 687-699.

Sherman, M. & Samchynska, Y. (2019). The information and reference system on rare and endangered species of animals as a computer tool for the formation of future ecologists digital competency. Information Technologies and Learning Tools, Vol 72, No 4, 121-135.

Spivakovsky, O., Kushnir, N., Valko, N. & Vinnyk, M. (2017). ICT Advanced Training of University Teachers. CEUR-WS, 1844, 176-190.

Samchynska, Y. & Vinnyk, M. (2014). Specific features of educational software promotion at Ukrainian market. Actual problems of economic, 7 (157), 534-540.

Raitskaya, L. (2011). Didactic and psychological basis of using Web 2.0 technologies in higher professional education. MGOU, Moscow, Russia (in Russian).

Platform Arduino, http://arduino.ru.

Kuznetsov, M., Simdyanov, I. & Holyshev, S. (2007). PHP 5. Practice of websites creation. Кiev, Ukraine (in Ukraine).

Afonin, V. & Makushkin, V. (2009). Intelligence robotic systems: course of lectures. Internet University of Information Technologies, Moscow, Russia (in Russian).

Downloads


Переглядів анотації: 322

Опубліковано

2019-11-30

Як цитувати

Sherman, M., Samchynska, Y., & Kuzhelyuk, N. (2019). ВЕБ-РЕСУРС З ВИВЧЕННЯ ПЛАТФОРМИ ARDUINO ДЛЯ ПРОГРАМНИХ ІНЖЕНЕРІВ У ВИЩІЙ ОСВІТІ УКРАЇНИ. Електронне наукове фахове видання “ВІДКРИТЕ ОСВІТНЄ Е-СЕРЕДОВИЩЕ СУЧАСНОГО УНІВЕРСИТЕТУ”, (7), 69–77. https://doi.org/10.28925/2414-0325.2019.7.7

Номер

Розділ

Статті

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають