РОЗРОБКА ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ ЦИФРОВОГО ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

  • Михайло Ісаакович Шерман Херсонський державний університет https://orcid.org/0000-0001-5120-620X
  • Ярослава Борисівна Самчинська Херсонський державний університет https://orcid.org/0000-0003-1582-8129
  • Юрій Миколайович Корнієнко Херсонський державний університет
Ключові слова: інформаційна система, професійна підготовка, електронне освітнє середовище, веб-система, вища освіта

Анотація

Стан професійної підготовки здобувачів вищої освіти потребує удосконалення цифрового освітнього середовища, здатного забезпечити ефективне формування цифрової та дослідницької компетентностей майбутніх фахівців. Однією зі складових програмно-методичного забезпечення середовища сучасного університету виступає створення й впровадження інформаційних систем, спрямованих на їх професійну підготовку. У статті розглянуто основні етапи проєктування й розробки інформаційної системи професійної підготовки здобувачів вищої освіти, описано процес проєктування архітектури, інтерфейсу вебсистеми,  розроблено прототипи основних сторінок системи. Представлено діаграму компонентів вебсистеми, схему роботи вебсайту, діаграму послідовностей інформаційної системи, діаграми станів основних процесів. У дослідженні представлені технології, що використовувалися у процесі розробки інформаційної системи професійної підготовки, описано та продемонстровано її сторінки, наведено структуру бази даних та надано опис її таблиць. Для розроблення використовувалася CMS WordPress, що є популярною безкоштовною системою керування вмістом, в якості мови програмування було обрано PHP. У середовищі розробленої інформаційної системи викладачі мають можливість розміщувати навчальні матеріали та публікувати практичні завдання для студентів; здобувачі вищої освіти отримують доступ до навчальних ресурсів, можуть здійснювати їх вибірку за певним критерієм. Особливістю представленої авторами інформаційної системи професійної підготовки є розробка парсеру автоматизованого наповнення бази навчальних ресурсів для здобувачів вищої освіти. Він дозволяє удосконалити процес оновлення матеріалів для студентів комп’ютерних спеціальностей, оскільки зменшується необхідність у ручному наповненні інформаційної системи користувачами. Стаття призначена як для методистів, залучених до дидактичного процесу в університетах, так і для фахівців, що займаються розробкою й впровадженням ІТ-систем.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

Михайло Ісаакович Шерман, Херсонський державний університет

доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри інформатики, програмної інженерії та економічної кібернетики

Ярослава Борисівна Самчинська, Херсонський державний університет

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри інформатики, програмної інженерії та економічної кібернетики

Юрій Миколайович Корнієнко, Херсонський державний університет

магістрант спеціальності «Інженерія програмного забезпечення»

Посилання

Крутова Н.І. ІКТ-компетентності сучасного вчителя в умовах розвитку інформаційного освітнього простору. Завучу. Усе для роботи. 2012. №21–22. С.10–14.

Самчинська Я.Б., Шерман М.І., Сікелінда М.О. Імлементація теми з розробки чат-ботів в університетський курс «Офісні комп’ютерні технології». Електронне наукове фахове видання «Відкрите освітнє е-середовище сучасного університету». 2020. №9. С.121-133. URL: https://openedu.kubg.edu.ua/journal/index.php/openedu/article/view/311 (дата звернення 20.06.2021).

Alruwais N., Wills G. and Wald M. Advantages and challenges of using e-assessment. International Journal of Information and Education Technology. 2018. Vol. 8/1. P.34-37.

Arend B. Course assessment practices and student learning strategies in online courses. Journal of Asynchronous Learning Networks. 2007. Vol. 11/4. P. 3-17.

Guàrdia L., G. Crisp and I. Alsina. Trends and challenges of e-assessment to enhance student learning in higher education. In Cano, E. and G. Ion (eds.), Innovative Practices for Higher Education Assessment and Measurement, IGI Global, Hershey, PA, 2016. URL: http://dx.doi.org/10.4018/978-1-5225-0531-0.ch003 (date of access: 20.05.2021).

Harrison D. Online education and authentic assessment. Inside Higher Ed., 2020.

Puliaieva A., Kravtsova L., Zaytseva T. Formation of personalized learning path for foreign students based on the MOODLE e-learning platform using SCORM-package CEUR Workshop Proceedings. 2020. Vol. 2732. P. 1129–1140.

Kravtsova L., Kaminska N., Kravtsov H. Cloud services in the distance learning system for future sailors. CEUR Workshop Proceedings. 2020. Vol. 2732. P. 1187–1202.

Popel M. V. Using Cocalc as a Training Tool for Mathematics Teachers’ PreService Training. Information Technologies and Learning Tools. 2018. Vol. 68, No 6. P. 251-261. URL: https://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/2404 (date of access: 20.08.2021).

Шерман М.І., Самчинська Я.Б. Інформаційно-довідкова система рідкісних та зникаючих видів тварин як засіб формування цифрової компетентності майбутніх екологів. Інформаційні технології та засоби навчання. 2019. №4 (72). C.121-135. DOI: https://doi.org/10.33407/itlt.v72i4.2479 (дата звернення 20.06.2021).

Корнієнко Ю.М., Шерман М.І. Інформаційно-довідкова система навчального призначення з біології. Молодий вчений. 2020. №9 (85). C. 102-108. DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-9-85-24 (дата звернення 28.07.2021).

Spivakovskiy, O., Kushnir, N., Valko, N., & Vinnyk, M. ICT Advanced Training of University Teachers. CEUR Workshop Proceedings. 2017. Vol. 1844. P. 176-190.

Osadchyi V., Valko N., Kushnir N. Design of the educational environment for STEM-oriented learning. Information Technologies and Learning Tools. 2020. Vol. 75(1). P. 316-330. https://doi.org/10.33407/itlt.v75i1.3213 (date of access: 20.07.2021).

Samchynska Y., Vinnyk, M. Decision Making in Information Technologies Governance of Companies. CEUR Workshop Proceedings. 2017. Vol. 844. P. 96-110.

Samchynska Y., Vinnyk M. Specific features of educational software promotion at Ukrainian market. Actual problems of economic. 2014. №7 (157). P.534-540.

Zaytseva Т. The Introduction of the Competence-based Approach in Educational Process of Training of Skippers. CEUR Workshop Proceedings. 2016. №1614. P.687-699.

Шишкіна М.П. Методологічні засади проектування хмаро орієнтованого освітньо-наукового середовища закладу вищої освіти. Інформаційні технології в освіті. 2019. №4 (41). C.21-33.

Алєксєєва Г.М. Використання інформаційно-комунікаційних технологій в процесі професійної підготовки студентів педагогічних вузів. Актуальні питання фізико-математичної освіти. 2014. Випуск 3. С.184-191.

Карпенко А. В. Розвиток інтелектуальних активів людського потенціалу: теорія та практика: монографія. Запоріжжя: ФОП В.В. Мокшанов, 2018. 510 с. URL: https://jmonographs.donnu.edu.ua/issue/view/217 (дата звернення 20.07.2021).

Карпенко А. В., Юртаєв Д. М. Вища освіта України: проблеми та перспективи. Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. 2015. № 6 (87). С. 96-101. URL: http://www.econom.stateandregions.zp.ua/journal/2015/6_2015/22.pdf (дата звернення 20.07.2021).

Несторенко Т. П., Бордоусов О. В. Ценность высшего образования для индивида. Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. 2015. №3 (3). С. 171-174. http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vchnu_ekon_2015_3(3)__35 (дата звернення 20.08.2021).

Savchenko N., Sherman M., Arystova L., Tymkiv L., Revenko N., & Mordovtseva N. Psychological and pedagogical aspects of management of activation of cognitive activity of applicants for higher education. Laplage in Journal. 2021. 7(3). P.607-615. https://doi.org/10.24115/S2446-62202021731348p.607-615 (date of access: 20.09.2021).


Переглядів анотації: 225
Завантажень PDF: 114
Опубліковано
2021-11-29
Як цитувати
Шерман, М. І., Самчинська, Я. Б., & Корнієнко, Ю. М. (2021). РОЗРОБКА ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ ЦИФРОВОГО ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА. Електронне наукове фахове видання “ВІДКРИТЕ ОСВІТНЄ Е-СЕРЕДОВИЩЕ СУЧАСНОГО УНІВЕРСИТЕТУ”, (11), 184-200. https://doi.org/10.28925/2414-0325.2021.1116
Номер
Розділ
Статті

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають