ФОРМУВАННЯ ІК-КОМПЕТЕНТНОСТІ У МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ В УМОВАХ ЗМІШАНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

Mariia Gladun, Dariya Nastas, Svitlana Spivak

Анотація


Статтю присвячено актуальній проблемі розвитку та підвищення рівня сформованості ІК-компетентності майбутніх вчителів початкових класів. Порушено тему впровадження змішаного навчання у закладах вищої освіти, проаналізовано методи та програмні застосунки за допомогою яких науково-педагогічні працівники здійснюють освітню діяльність. Визначено характерні ознаки та потреби у навчанні нового покоління Z, проаналізовано концепції макро-, мезо- та мікро-трендів у європейській освіті. У статті розкрито зміст поняття Personal learning environment (PLE), обґрунтовано ідею про те, що надання студенту можливості працювати у якісно сформованому е-середовищі дозволить йому не лише оволодіти професійними навичками, а й здобути soft-skills для подальшого життя, та, враховуючи освітні парадигми ХХІ століття, створити власне е-портфоліо, керувати власним освітнім процесом як за формального, так і за неформального навчання продовж усього життя. Виділено й описано характерні особливості неформального навчання. Основну увагу в роботі акцентовано на персоніфікації освітніх траєкторій студентів, завдяки засобам PLE. Використання ІКТ, а зокрема мережних сервісів, дозволяє створити належний педагогіко-технологічний базис супроводу сучасних інформаційних систем навчального призначення, що є пріоритетними в основі забезпечення будь-якого освітнього процесу, а також ефективну організацію роботи навчального середовища освітнього закладу.

Ключові слова


персональне навчальне середовище; соціальні мережні сервіси; віртуальне освітнє середовище ЗВО; сучасні освітні тренди; ІК-компетентності; формальне та неформальне навчання

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Morze, N., Spivak, S. & Smyrnova-Trybulska, E. (2014). Personalized Educational Environment - As one of the trends of modern education. Information and Communication Technology in Education, 158-166. ISBN 978-80-7464-561-7.

Morze, N., Smyrnova-Trybulska, E., Kommers, P., Gladun, M. & Zuziak, W. (2017). Selected aspects and conditions of the use of robots in STEM education for young learners as viewed by teachers and students Interactive Technology and Smart Education, 14 (4), 296-312. ISSN 1741-5659

Vuorikari, R., Punie, Y., Carretero Gomez S. & Van den Brande, G. (2016). DigComp 2.0: The Digital Competence Framework for Citizens. Update Phase 1: The Conceptual Reference Model. Luxembourg Publication Office of the European Union. EUR 27948 EN. doi:10.2791/11517

Spivak, S. (2014). The relationship between formal and informal learning in creating a personalized e-learning environment for a modern student. Informatyka ta informacijni tekhnologhiji v navchaljnykh zakladakh: naukovo-metodychnyj zhurnal. K.: Vyd. tov. «Svitoch», № 3 (51), 10-143. (in Ukrainian)

Slideshare (2013). Kukharenko V. Didactics of mass open online courses. Sep 26, 2013. http://www.slideshare.net/kvntkf/mooc-omsk (in Ukrainian)

Gasevic, D., Kovanovic, V., Joksimovic, S. & Siemens, G. (2014). Where is research on massive open online courses headed? A data analysis of the MOOC Research Initative. The International Review of Research in Open and Distance Learning, 15, 5, 134-175. http://www.irrodl.org/index.php/irrodl/article/view/1954/3099

Spivak, S. (2018). Using cloud-oriented personalized education environment in the organization of educational process. Open Educational E-environment of modern university. №4, 83-90. ISSN 2414-0325 (in Ukrainian)

Nechyporenko, K. & Nastas, D. (2018). The preparation of students of specialty "primary education" to construction multimedia educational resources by tools of cloud-oriented services, Visnyk KNU imeni Tarasa Shevchenka. Serija: pedaghoghika, №2 (8), 49-52. ISSN 2415-3699

http://pedvisnyk.knu.ua/index.php/pedvisnyk/article/view/74/71 (in Ukrainian)

Morze, N. & Spivak, S. (2014). Informal learning as an integral part of e-learning environment of the modern education In: 6th Annual International Scientific Conference Theoretical and Practical Aspects of Distance Learning „E-learning and Intercultural Competences Development in Different Countries“ Conference Proceedings, Ed. Wiesław Banyś, Zenon Gajdzica, Urszula Szuścik, University of Silesia in Katowice (Poland), 231-240. ISBN: 978-83-60071-76-2.

Rashkevuch Y. (2014). The Bologna Process and the New Paradigm of Higher Education: A Monograph. Vydavnyt︠s︡tvo Lʹvivsʹkoï politekhniky, 17-18. (in Ukrainian)


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.