АНАЛІЗ ДОСВІДУ КРАЇН СХІДНОЇ АЗІЇ З ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ШЛЯХОМ ІМПЛОМЕНТАЦІЇ ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.28925/2414-0325.2019.7.4

Ключові слова:

ЗВО, підготовка майбутніх учителів, вища освіта Східної Азії, цифрові технології, цифрова компетентність вчителя

Анотація

Надзвичайно потужного розвитоку набули цифрові та хмаро орієнтовані технології, широко застосовуються BigData та Web-технології, набуває популяризації штучний інтелект та інтернет «розумних речей», смартфони та інші ґаджети стали невід’ємною частиною існування у цивілізованому суспільстві. Стрімка диджиталізація зумовила ситуацію, коли навчання відбувається стихійно та неформально. В сучасних реаліях освітній процес має швидко трансформуватись та сприяти набуттю цифрових компетенцій у всіх його учасників. Необхідно дотримуватись правил безпечної та ефективної взаємодії із цифровим контентом, формувати медіакультуру та медіаінформаційну грамотність. Для подолання викликів, які постають у цифрову епоху, неоюхідно забезпечити якісну підготовку майбутніх учителів, тому нашою метою було дослідити та проаналізувати особливості освітнього процесу ЗВО країн як мають значні здобутки у сфері створення та розповсюдження найсучасніших ІТ-технологій. В статті проаналізовано освітній процес підготовки майбутніх учителів початкової школи країн Східної Азії, а саме: Кореї, Японії, Китаю (описано рівні підготовки у ЗВО, вказано на особливості формування освітньої програми та перераховано освітні цілі, які має досягти майбутній учитель початкових класів). Наведено відомості щодо дослідженя, яке ініційовано та проведено Корейським дослідницьким фондом та описано основні ідеї SMART-освіти у розумінні корейських колег. З’ясовано як здійснюється підготовка майбутніх учителів початкової школи Кореї із шести основних предметів із поєднанням цифрової грамотності, які будуть викладатись у молодшій школі. Представлено вектор реформування вищої освіти Японії, який спрямований на розвиток концептуально нових підходів організації освітнього простору із поєднанням класичної педагогіки та ІТ, також представлено відомості про особливості сертифікації майбутніх та діючих учителів. У статі приділено увагу освітнім інноваціям (взаємодію між IT і освітою), які було окреслено Головою КНР Сі Цзіньпін. Надано перелік якостей, якими має володіти китайський учитель у ХХІ столітті.

 

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Dariya Nastas, Київський університет імені Бориса Грінченка

науковий співробітник НДЛ інформатизації освіти

Посилання

Standards by ISO/IEC JTC 1/SC 36 (2019). October 18, 2019 https://www.iso.org/committee/45392/x/catalogue/p/1/u/0/w/0/d/0

iTEC classrooom pilots: final evaluation results (2014). October 18, 2019

http://itec.eun.org/web/guest/evaluation;jsessionid=BD1CBBDEBF30BBCE810255CE5BC39280

노은희, 신호재, 이재진 (2019). 초・중학교 교사의 디지털 리터러시 교육에 대한 인식 분석, The Journal of Curriculum and Evaluation, Vol. 22, No. 3, 31-60. October 22, 2019 (in Korean)

http://www.kice.re.kr/boardCnts/view.do?boardID=1500201&boardSeq=5038348&lev=0&m=030202&searchType=S&statusYN=W&page=1&s=kice

Ha, C. & Lee, S. (2019). Elementary teachers’ beliefs and perspectives related to smart learning in South Korea, Smart Learn. Environ. 6, 3 doi:10.1186/s40561-019-0082-5 . October 22, 2019 (in Korean)

https://slejournal.springeropen.com/articles/10.1186/s40561-019-0082-5

Benderets, N. & Kartashova, L. (2014). Experience of Information Technologies Teaching to Future Teachers in Japan, Elektronne naukove fakhove vydannia “Narodna osvita”, 2(23). October 26, 2019 (in Ukrainian)

https://repository.kristti.com.ua/handle/eiraise/462

Malysheva, O. (2011). Professional and teachers’ training to the performance official duties (experience of the PRC). October 30, 2019 (in Ukrainian)

https://www.sworld.com.ua/index.php/ru/pedagogy-psychology-and-sociology-411/theory-and-methods-of-studying-education-and-training-411/11192-411-0755

Zhan, Long (2018). Trends of development and perspectives of the experience of personal and professional chinese teachers’ improvement use in the system of pedagogical education of Ukraine, Zasobi navčalʹnoj ta naukovo-doslìdnoï roboti, 47. October 30, 2019 (in Ukrainian)

Gladun, M., Nastas, D., & Spivak, S. (2018). Formation of digital competence of future teachers of elementary school using blended learning and personal learning environment. Open educational e-environment of modern University, (5), 58-65. doi:10.28925/2414-0325.2018.5.5865. October 20, 2019

http://openedu.kubg.edu.ua/journal/index.php/openedu/article/view/167

王凯 (2015). 教师应具备什么素质 // 第一文库. October 30, 2019 (in Chinese)

http://www.wenku1.com/view/E2C50A299A88C618.html

Downloads


Переглядів анотації: 553

Опубліковано

2019-11-30

Як цитувати

Nastas, D. (2019). АНАЛІЗ ДОСВІДУ КРАЇН СХІДНОЇ АЗІЇ З ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ШЛЯХОМ ІМПЛОМЕНТАЦІЇ ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ. Електронне наукове фахове видання “ВІДКРИТЕ ОСВІТНЄ Е-СЕРЕДОВИЩЕ СУЧАСНОГО УНІВЕРСИТЕТУ”, (7), 40–47. https://doi.org/10.28925/2414-0325.2019.7.4

Номер

Розділ

Статті