СУЧАСНІ ОНЛАЙН ІНСТРУМЕНТИ ІНТЕРАКТИВНОГО НАВЧАННЯ ЯК ТЕХНОЛОГІЯ СПІВРОБІТНИЦТВА

Ключові слова: інтерактивне навчання, технологія, онлайн інструменти, співпраця, комп’ютерна підтримка спільного навчання, навчальне співробітництво

Анотація

Одним з визначальних напрямів розв’язання проблем підвищення якості освіти є розвиток педагогічних систем та їх складових, використання нових підходів та методів навчання, які впроваджуються в тісній взаємодії з новітніми інформаційними технологіями. Підвищення мотивації учнів, залучення їх до взаємодії в рамках освітнього процесу дозволяє підвищити якість навчання, формувати необхідні компетентності. Доведено, що інтерактивні технології навчання мають великий освітній і розвивальний потенціал, забезпечують максимальну активність учасників освітнього процесу, оптимальний час навчання і його результативність. У статті розглядаються особливості педагогічної технології «навчання в співробітництві» як складової особистісно-орієнтованого підходу в навчанні. Проаналізовано дослідження авторів щодо навчання у співробітництві з використанням комп’ютерних технологій та сутність інноваційних освітніх технологій.. В статті описана структура проведення заняття у формі навчання у співробітництві, етапи навчально спілкування, дидактичні умови, які можуть забезпечити ефективну організацію етапів навчального спілкування з урахуванням специфіки процесу навчання. Демонструються можливості застосування онлайн інструментів інтерактивного навчання для реалізації навчального співробітництва. Проаналізовано можливості використання онлайн інструментів та ресурсів, які дозволяють організувати співпрацю під час навчального процесу. Розглянуто етапи та напрями співробітництва з використанням онлайн сервісів. Здійснено огляд інструментів та підготовлено приклади їх застосування на всіх етапах навчального процесу. Продемонстровано переваги використання описаних сервісів.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

Mariia Gladun, Київський університет імені Бориса Грінченка
старший викладач кафедри інформаційних технологій і математичних дисциплін
Mylana Sablina, Київський університет імені Бориса Грінченка
викладач кафедри інформаційних технологій і математичних дисциплін

Посилання

Айламазьян А.М., Лебедева М.М. Деловые игры и их использование в психологическом исследовании. Вопр. психологии. 1983. №2. С. 143-150.

Гончаренко С.У. Український педагогічний енциклопедичний словник. Р.:Вол. обереги, 2011. № 2. C. 552.

Караковский В.А. Воспитание эффективно, если оно системно. Воспитательная система. М.:Буки-Веди. 2005. С. 65.

Лысенкова С.Н. Я читаю. Я считаю. Я пишу: Как учить маленьких: Школа пресс. 2001. С. 96.

Лысенкова С.Н. Методом опережающего обучения: книга для учителя: из опыта работы. М: Просвещение, 1988. С. 192.

Морозов М.Н., Герасимов А.В., Курдюмова М.Н. Системы совместной учебной деятельности на основе компьютерных сетей. Образовательные технологии и общество. Т. 12. 2009. № 1. С.310-323.

Редько В.В. Інтерактивні технології навчання іноземної мови. Рідна школа. 2011. № 8 – 9. С. 28 – 36.

Шаталов В.Ф. Педагогическая проза. Архангельск: Сев.-Зап. кн. изд-во, 1990. C. 384.

Ягупов В.В. Педагогіка: Навч. посібник. К.: Либідь, 2003. C. 560.


Переглядів анотації: 1219
Завантажень PDF: 6334
Опубліковано
2018-09-13
Як цитувати
Gladun, M., & Sablina, M. (2018). СУЧАСНІ ОНЛАЙН ІНСТРУМЕНТИ ІНТЕРАКТИВНОГО НАВЧАННЯ ЯК ТЕХНОЛОГІЯ СПІВРОБІТНИЦТВА. Електронне наукове фахове видання “ВІДКРИТЕ ОСВІТНЄ Е-СЕРЕДОВИЩЕ СУЧАСНОГО УНІВЕРСИТЕТУ”, (4), 33-43. https://doi.org/10.28925/2414-0325.2018.4.3343
Номер
Розділ
Статті