РЕАЛІЗАЦІЯ ВІДДАЛЕНОЇ ОСВІТНЬОЇ ВЗАЄМОДІЇ В ПІСЛЯДИПЛОМНІЙ ПЕДАГОГІЧНІЙ ОСВІТІ

Автор(и)

  • Лариса Леонідівна Фамілярська Комунальний заклад «Житомирський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» Житомирської обласної ради, м. Житомир, Україна http://orcid.org/0000-0002-5801-8057

DOI:

https://doi.org/10.28925/2414-0325.2020.9.14

Ключові слова:

дистанційна взаємодія; підвищення кваліфікації; онлайн навчання; розвиток; цифрові технології

Анотація

Оновлення способів взаємодії між суб’єктами освітнього простору, зміна форматів професійної діяльності фахівця потребує пошуку вдосконалення освітніх практик спрямованих на розвиток цифрової компетентності науково-педагогічних та педагогічних працівників у післядипломній педагогічній освіті. У статті досліджено основні виклики реалізації дистанційної освітньої взаємодії в умовах карантинних обмежень на курсах підвищення кваліфікації у закладі післядипломної педагогічної освіти. Запропоновано підходи, які реалізують навчальну комунікацію з використанням можливостей цифрових технологій у післядипломній педагогічній освіті. Виокремлено переваги та обмеження віддаленої освітньої взаємодії в процесі навчання дорослих. Систематизовано цифрові засоби та технології організації навчання на курсах підвищення кваліфікації педагогів. Охарактеризовано особливості проєктування сучасного освітнього середовища в закладі післядипломної педагогічної освіти, що дозволяє створити і впровадити комплекс освітніх стратегій для реалізації віддаленої освітньої взаємодії. Розглянуто зміст поняття «дистанційне навчання», «онлайн навчання» та охарактеризовано моделі організації підвищення кваліфікації педагогів на платформі дистанційного навчання Комунального закладу «Житомирський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» Житомирської обласної ради. Результати дослідження досвіду організації підвищення кваліфікації педагогів Житомирської області отримано з використанням емпіричних методів: спостереження, опитування, анкетування, бесіди. Проведене опитування науково-педагогічних працівників та педагогів курсів підвищення кваліфікації виявило необхідність адаптування змісту, форм та засобів навчання до вимог суспільних запитів, змін у роботі науково-педагогічних працівників закладів післядипломної педагогічної освіти та вдосконалення цифрової компетентності вчителів-предметників.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Лариса Леонідівна Фамілярська, Комунальний заклад «Житомирський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» Житомирської обласної ради, м. Житомир, Україна

кандидат педагогічних наук, викладач кафедри педагогіки й андрагогіки

Посилання

Биков В.Ю., Кухаренко В.М., Сиротенко Н.Г., Рибалко О.В., Богачков Ю.М. Технологія створення дистанційного курсу: Навчальний посібник. К.: Міленіум, 2008. 324 с. URL: http://dl.khpi.edu.ua/pluginfile.php/29481/mod_resource/content/1/TCDK-Kuxarenko_PDF.pdf

Буйницька О.П., Василенко С.В. Використання ЕНК для підвищення цифрової компетентності майбутніх учителів. Open educational e environment of modern University, special edition. 2019. [Електронний ресурс]. URL: http://openedu.kubg.edu.ua/journal/index.php/openedu/article/view/262/pdf#.XZmUbtIzbIU

Воротникова І.П. Умови формування цифрової компетентності вчителя у післядипломній освіті. Відкрите освітнє е-середовище сучасного університету, 2019. №6. С. 101-118. [Електронний ресурс]. URL: https://doi.org/10.28925/2414-0325.2019.6.101118

Гендиректор Coursera: мир движется к онлайн-дипломам. Ведомости, 2018. [Електронний ресурс]. URL: https://www.vedomosti.ru/management/characters/2018/11/07/785819-gendirektor-onlain-kursov

Гравіт В.О. Особливості впровадження дистанційного навчання в післядипломну педагогічну освіту. Педагогіка і психологія. 2003. № 1. С. 67–75.

Колос К.Р. Система Moodle як засіб розвитку предметних компетентностей учителів інформатики в умовах дистанційної післядипломної освіти: дис. ... к. пед. н. Житомир, 2011 р. 238 с. URL: http://lib.iitta.gov.ua/850/1/Kolos_K_R_diser.pdf

Ляхоцька Л.Л. Концептуальні засади модернізації дистанційного навчання в системі післядипломної педагогічної освіти (університетський досвід). Нова педагогічна думка: наук.-метод. журнал, 2013. №2 (74). С. 52–57.

Морзе Н.В., Непреєнко Л.С., Смирнова-Трибульска Є.М. Шляхи розвитку SMART-університету (досвід Київського університету імені Бориса Грінченка). Open educational e-environment of modern University, № 8. 2020. [Електронний ресурс]. URL: https://openedu.kubg.edu.ua/journal/index.php/openedu/article/view/2414-0325.2020.8.17/335

Наказ Міністерства освіти і науки України від 16 липня 2018 р. № 776 «Про затвердження Концепції розвитку педагогічної освіти», 2018. [Електронний ресурс]. URL: https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-koncepciyi-rozvitku-pedagogichnoyi-osviti

Положення про дистанційну форму здобуття повної загальної середньої освіти. Наказ МОН України від 08.09.2020 №1115. [Електронний ресурс]. URL: https://mon.gov.ua/ua/npa/deyaki-pitannya-organizaciyi-distancijnogo-navchannya-zareyestrovano-v-ministerstvi-yusticiyi-ukrayini-94735224-vid-28-veresnya-2020-roku

Sorochan Tamara M., Bondarchuk Olena I., Olifira Larisa M. Experience-technologies in the development of information readiness of pedagogical employees for the performance of their professional activities. Information Technologies and Learning Tools, 2020. Vol 76. №2. [Online]. URL: https://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/3627

L. Familiars'ka, L. Kloyts. Methodological development of educator’s information and communication mobility as adaptive ability of educational and developing e-environment self-organization. «ScienceRise: Pedagogical Education». №3(36). 2020. С. 16-21. [Online]. URL: http://journals.uran.ua/sr_edu/article/view/200468/203663

Downloads


Переглядів анотації: 294

Опубліковано

2020-11-27

Як цитувати

Фамілярська, Л. Л. (2020). РЕАЛІЗАЦІЯ ВІДДАЛЕНОЇ ОСВІТНЬОЇ ВЗАЄМОДІЇ В ПІСЛЯДИПЛОМНІЙ ПЕДАГОГІЧНІЙ ОСВІТІ. Електронне наукове фахове видання “ВІДКРИТЕ ОСВІТНЄ Е-СЕРЕДОВИЩЕ СУЧАСНОГО УНІВЕРСИТЕТУ”, (9), 169–180. https://doi.org/10.28925/2414-0325.2020.9.14

Номер

Розділ

Статті