ІНТЕГРАЦІЯ ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

Автор(и)

  • Лариса Леонідівна Фамілярська Комунальний заклад «Житомирський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» http://orcid.org/0000-0002-5801-8057

DOI:

https://doi.org/10.28925/2414-0325.2021.1115

Ключові слова:

навчання, виховання, дошкільний вік, онлайн ресурси, цифрові технології

Анотація

У статті розкрито актуальність оновлення професійних умінь педагога закладу дошкільної освіти, зокрема способів взаємодії та комунікації в умовах розвитку цифрового суспільства, системи освіти та життя людини в цілому. Досліджено основні передумови використання цифрових технологій у навчально-виховному процесі закладу дошкільної освіти серед яких: заборона батькам відвідувати заклад дошкільної освіти; надання батьками переваги комунікації з педагогами через використання сучасних цифрових засобів і технологій та раннє залучення дітей дошкільного віку до перегляду медіаконтенту. Це прискорило використання цифрових технологій педагогами не тільки для розробки індивідуальних планів навчання та виховання дошкільнят, а й для емоційного посилення заняття, розумовому розвитку, підтримці дитячої творчості. Систематизовано підходи інтеграції цифрових технологій в навчально-виховний процес закладу дошкільної освіти та охарактеризовано методичні підходи щодо використання цифрових технологій у роботі вихователів, вчителів-логопедів, музичних керівників та інструкторів з фізичної культури закладів дошкільної освіти. Виокремлено перспективні та доступні цифрові засоби та технології створення освітнього контенту фахівцями закладу дошкільної освіти. Охарактеризовано методичні аспекти створення завдань для сучасних дошкільнят покоління α з використанням доступних онлайн ресурсів та виокремлено їх вплив на розвиток дитини дошкільного віку. Узагальнено результати опитування вихователів закладів дошкільної освіти Житомирської області, отримані з використанням емпіричних методів: спостереження, опитування, анкетування, бесіди. В цілому окреслено та запропоновано шляхи інтеграції можливостей цифрових технологій в освітній процес закладу дошкільної освіти, що дозволяє цілісно та цікаво для сучасних дітей покоління α представляти інформацію з різних освітніх галузей, видів діяльності в процесі реалізації вимог Базового компонента дошкільної освіти.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Лариса Леонідівна Фамілярська, Комунальний заклад «Житомирський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти»

Кандидат педагогічних наук, викладач кафедри педагогіки й андрагогіки

Посилання

Carretero Gomez S., Vuorikari R. and Punie Y. DigComp 2.1: The Digital Competence Framework for Citizens with eight proficiency levels and examples of use, EUR 28558 EN, Publications Office of the European Union, Luxembourg, 2017. URL: https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC106281

Bykov V., Spirin O. & Pinchuk O. MODERN TASKS OF DIGITAL TRANSFORMATION OF EDUCATION. UNESCO Chair Journal "Lifelong Professional Education in the XXI Century & quot. 2020, 27-36. URL: https://unesco-journal.com.ua/index.php/journal/article/view/7/6

Базовий компонент дошкільної освіти. URL: http://bit.do/fPRLK

Ляшенко С.О., Зінченко З.О. Інтеграція інформаційно-комунікаційних технологій у освітній процес. Вихователь-методист дошкільного закладу. 2013. № 7, с. 16-30.

Мардарова І.К., Баранова В.М. Підготовка майбутніх вихователів до розвитку мовлення дошкільників засобами ІКТ. Науковий вісник МНУ ім. В.О. Сухомлинського. Педагогічні науки. 2019. № 1(64). С. 161-166.

Гавриш Н.В. Інтегровані заняття: Методика проведення. 2007. С. 128.

Фамілярська Л.Л. Інформаційно-освітнє середовище дошкільного навчально-виховного закладу. Електронні інформаційні ресурси: створення, використання, доступ. 2014. URL: http://bit.do/fPRKi

Loredana Ivan & Mireia Fernández-Ardèvol. Older people and the use of ICTs to communicate with children and grandchildren. Transnational Social Review. 2017, 7:1, pp. 41-55. DOI: 10.1080/21931674.2016.1277861

Angwin D., Cummings S. and Daellenbach U. How the Multimedia Communication of Strategy Can Enable More Effective Recall and Learning. Academy of Management Learning & Education, 2019. vol. 18, no. 4, pp. 527-546. https://doi.org/10.5465/amle.2018.0066

Чекан О.І. Застосування комп’ютерних технологій у професійній діяльності вихователя дошкільного навчального закладу. Навчальний посібник. 2015. С. 184.

Gialamas V., Nikolopoulou K. In-service and pre-service early childhood teachers’ views and intentions about ICT use in early childhood settings: A comparative study. Computers & Education, 2010, 55, pp. 333-341. URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0360131510000333?via%3Dihub

Андрющенко Т.К., Лохвицька Л.В., Руденко Ю.А., & Дудник Н.А. Використання ІКТ для формування здоров’язбережувальної компетентності старших дошкільників. Інформаційні технології і засоби навчання. 2021. №81(1). С. 15-35. URL: http://bit.do/fPRKT

Настас Д., Вембер В. Застосування хмаро орієнтованих мультимедійних освітніх ресурсів у процесі підготовки майбутніх учителів початкової школи. Інформаційні технології і засоби навчання. 2021. 84(4), 126–137. https://doi.org/10.33407/itlt.v84i4.4033

Spivakovsky A., Petukhova L., Anisimova O., Horlova A., Kotkova V., Volianiuk A. ICT as a Key Instrument for a Balanced System of Pedagogical Education. ICTERI. 2020. URL: https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85096419582&origin=AuthorNamesList&txGid=cff8324efb62ed78a72d9cda35befe10

Шульга Л.М. Сучасні підходи до розкриття творчого потенціалу дитини дошкільного віку на заняттях із малювання. Наукові записки. Кропивницький: РВВ ЦДПУ ім. В. Винниченка, серія: Педагогічні науки. 2017. Вип. 159. C. 182-187.

Downloads


Переглядів анотації: 1776

Опубліковано

2021-11-29

Як цитувати

Фамілярська, Л. Л. (2021). ІНТЕГРАЦІЯ ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ . Електронне наукове фахове видання “ВІДКРИТЕ ОСВІТНЄ Е-СЕРЕДОВИЩЕ СУЧАСНОГО УНІВЕРСИТЕТУ”, (11), 174–183. https://doi.org/10.28925/2414-0325.2021.1115

Номер

Розділ

Статті