МОДЕЛЬ МЕТОДИЧНОГО ЦЕНТРУ ВІДКРИТОЇ ОСВІТИ З ІНФОРМАТИКИ ДЛЯ НАВЧАННЯ ОБДАРОВАНИХ УЧНІВ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.28925/2414-0325.2018.4.96107

Ключові слова:

відкрита освіта, обдаровані учні, змішане навчання, методичний центр, інформатика

Анотація

В статті визначено та обґрунтовано переваги запровадження змішаної форми навчання інформатиці обдарованих учнів. Для реалізації змішаного навчання учнів пропонується модель методичного центру відкритої освіти з інформатики в школі. Модель методичного центру відкритої освіти пропонує об’єднати зусилля вчителів інформатики різних навчальних закладів для створення відкритих електронних освітніх ресурсів для обдарованих учнів та організації їх навчання у міжшкільних групах. Досвід запровадження змішаного навчання інформатиці обдарованих учнів в моделі методичного центру відкритої освіти розглянуто на прикладі регіонального експерименту, в якому взяли участь 6 навчальних закладів та методичний центр. У моделі методичного центру відкритої освіти з інформатики для обдарованих учнів знайшли відображення мета і основні задачі, методи і форми та діяльність вчителів і учнів у відкритому інформаційно-освітньому середовищі. Основою відкритої освіти за запропонованою моделлю є цілеспрямована, контрольована, інтенсивна самостійна робота учнів, які можуть навчитись за індивідуальним розкладом в зручному для себе місці, маючи доступ до електронних освітніх ресурсів й погоджену можливість контакту з викладачем з використанням: електронною пошти, чату, вебінару, відеоконференції а також особистого контакту. Результати анкетування учнів і їх батьків ілюструють їх зацікавленість в отриманні ІТ-освіти та готовності до участі у навчанні інформатики за змішаною формою навчання. Розвиток інформаційно-освітнього середовища відкритої освіти забезпечується хмарними сервісами для збереження і виконання завдань, он-лайн консультаціями вчителів, постійним оновленням відеоуроків з html - програмування, комп’ютерної графіки та алгоритмізації. Більшість учнів вказують на важливість співпраці з вчителем, але на рівні взаємодії і консультацій а не контролю. Результати навчання учнів в методичному центрі відкритої освіти підтверджуються збільшенням кількості призерів олімпіад з інформатики та задоволеності учнів від он-лайн навчання.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

Iryna Vorotnykova, Київський університет імені Бориса Грінченка

Кандидат педагогічних наук, доцент кафедри методики природничо-математичної освіти і технологій
Інститут післядипломної педагогічної освіти

Svitlana Agafonova, РНМЦ Деснянського району міста Києва

методист інформатики науково-методичного центру Деснянського району, м. Київ

Посилання

Биков В.Ю. Інноваційний розвиток засобів і технологій систем відкритої освіти. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми. 2012. №29. С. 32-40.

Биков В. Ю. Моделі організаційних систем відкритої освіти: [монографія]. К.: Атіка, 2009. 684 с.

Жалдак М.І., Морзе Н.В., Кузьмінська О.Г. Профільне навчання інформатики. Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія №2. Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання: Зб. наукових праць. Редрада. К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2004. № 1 (8). С.3-18

Литвинова С. Г. Методика проектування та використання хмаро орієнтованого навчального середовища загальноосвітнього навчального закладу: методичні рекомендації. Київ.: Компринт, 2015. 280 c.

Морзе Н. В. Методика навчання інформатики: навч. посіб.: у 4 ч. К.: Навч. книга, 2003. Ч. І : Загальна методика навчання інформатики. 254 с.

Полат Е.С. К проблеме определения эффективности дистанционной формы обучения. Открытое образование. 2005. №3. С. 71-78.

Ребрина В.А. Використання ІКТ у курсовій підготовці учителів інформатики й організації методичної роботи з методкабінетами і школами. Комп’ютер у школі та сім’ї. 2013. №8. C.19-22

Кухаренко В. М. Теорія та практика змішаного навчання: монографія. Харківський політехнічний ін-т. нац. техн. ун-т. Харків: КП «Міськдрук», 2016. 284 с.

Дорошенко Ю. О., Тихонова Т. В., Луньова Г. С. Технологічне навчання інформатики: Навчально-методичний посібник. Х.: Вид-во «Ранок», 2011. 304 с.

Kintu M. Blended learning effectiveness: the relationship between student characteristics, design features and outcomes. Mugenyi Justice Kintu, Chang Zhu and Edmond Kagambe. International Journal of Educational Technology in Higher Education. 2017. URL: https://goo.gl/TYE1h6

Downloads


Переглядів анотації: 573

Опубліковано

2018-05-31

Як цитувати

Vorotnykova, I., & Agafonova, S. (2018). МОДЕЛЬ МЕТОДИЧНОГО ЦЕНТРУ ВІДКРИТОЇ ОСВІТИ З ІНФОРМАТИКИ ДЛЯ НАВЧАННЯ ОБДАРОВАНИХ УЧНІВ. Електронне наукове фахове видання “ВІДКРИТЕ ОСВІТНЄ Е-СЕРЕДОВИЩЕ СУЧАСНОГО УНІВЕРСИТЕТУ”, (4), 96–107. https://doi.org/10.28925/2414-0325.2018.4.96107

Номер

Розділ

Статті

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають