ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ВПРОВАДЖЕННЯ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ У ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ

Автор(и)

  • Надія Василівна Олефіренко Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди https://orcid.org/0000-0002-9086-0359
  • Володимир Валентинович Москаленко Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди https://orcid.org/0000-0001-8444-4095

DOI:

https://doi.org/10.28925/2414-0325.2023.159

Ключові слова:

дистанційне навчання; вчитель закладу загальної середньої освіти; педагогічна освіта, цифрова освіта; цифрові дидактичні матеріали

Анотація

Проаналізовано вимоги до вчителя закладу загальної середньої освіти з боку нормативної бази, зокрема Професійного стандарту вчителя закладу загальної середньої освіти, національних та міжнародних суспільних структур, що діють у освітній галузі, та виокремлено компетентності вчителя закладу загальної середньої освіти та їх складові щодо впровадження й використання технологій дистанційного навчання. З’ясовано, що серед професійних компетентостей вчителя закладу загальної середньої освіти та їх складових явним та опосередкованим чином присутні компоненти, що стосуються організації і реалізації дистанційного навчання або його окремих технологій. Виокремлені чинники, що зумовлюють зміни у освітньому процесі під час застосування технологій дистанційного навчання, а саме: опосередкована взаємодія віддалених один від одного учасників освітнього процесу, обмеження безпосереднього контакту «учитель-учень»; широке застосування спеціалізованих освітніх середовищ та інших інформаційно-комунікаційних інструментів освітнього та загального спрямування; домінуюче застосування зорового каналу інформації; відсутність у вчителя безпосередньої можливості підтримувати навчальну активність учнів традиційними засобами на достатньому рівні, надзвичайна складність підтримки мотивації учнів до навчання; використання учасниками освітнього процесу різноманітних пристроїв. Відповідно виокремлено напрями переформатування як навчальних матеріалів так і власне навчального процесу. Базуючись на попередньому аналізі, розкрито і стисло схарактеризовано зміст змістовних модулів: «Специфіка освітнього процесу під час дистанційного навчання» і «Підготовка науково-методичного забезпечення компонентів дистанційного навчання», контент яких спрямовано на формування компетентностей майбутніх вчителів закладу загальної середньої освіти щодо організації, ефективної діяльності та створення освітніх матеріалів відповідно до чинників дистанційного навчання.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Lederman, D. (2019). Why MOOCs Didn't Work, in 3 Data Points. Inside Higher Ed. https://www.insidehighered.com/digital-learning/article/2019/01/16/study-offers-data-show-moocs-didnt-achieve-their-goals

Ponomarova, N., Gulich, O., Zhernovnykova, O., Olefirenko, N., & Masych V. (2020). Conditions of blended learning implementation in H. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University: experience of Physics and Mathematics Faculty. SHS Web of Conferences. Vol. 104. https://www.shs-conferences.org/articles/shsconf/abs/ 2021/15/shsconf_ichtml2021_02017/shsconf_ichtml2021_02017.html

Reich, J., Ruipérez-Valiente, J. A. (2019). The MOOC pivot. Science. Vol 363. No. 6423. https://www.science.org/doi/10.1126/science.aav7958?utm_source=e-Literate+Newsletter&utm_campaign=fd7c2d2185-RSS_EMAIL_CAMPAIGN&utm_medium=email&utm_term=0_deab6fbf84-fd7c2d2185-40282373

Bykov, V.Yu., Kukharenko, V.M., Syrotenko, N.G., Rybalko, O.V. & Bogachkov, Yu. M. (2008). The technology of creating a distance course: Study guide. Millennium, 324 p. (in Ukrainian)

Davydovskyi, M. V., Sokol, I. M., & Stadnychenko, K. V. (2023). Problems of implementing a remote form of professional development of pedagogical workers. Electronic scientific publication "Open educational e-environment of a modern university", (14), p. 12–25. https://doi.org/10.28925/2414-0325.2023.142 (in Ukrainian)

Verkhovna Rada of Ukraine (2017). Law of Ukraine "On Education". https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19. (in Ukrainian)

Verkhovna Rada of Ukraine (2011). Law of Ukraine "On Priority Areas of Innovative Activity in Ukraine". https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3715-17. (in Ukrainian)

The concept of distance education development in Ukraine (2000). Ministry of Education and Science of Ukraine. https://vnmu.edu.ua/downloads/other/konc_rov_dystan_osv.pdf. (in Ukrainian)

Kuzminskyi, A., Kuchai, O., Bida, O., Chichuk, A., Sigetii, I. & Kuchai, T. (2021) Distance learning in the training of specialists in institutions of higher education. Modern Information Technologies and Innovation Methodologies of Education in Professional Training Methodology Theory Experience Problems, (60), 50–57. https://doi.org/10.31652/2412-1142-2021-60-50-57. (in Ukrainian)

Kuharenko, V.M. & Bondarenko, V.V. (2020). Emergency distance learning in Ukraine: Monograph. Kharkiv: Published by KP "City Printing House". 409 p. (in Ukrainian)

Regarding the organization of distance education (2020). Letter of the Ministry of Education and Culture No. 1/9-609 dated November 2, 2020. https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/77298. (in Ukrainian)

Andreev, O. O. [and others] (2013) Pedagogical aspects of open distance learning: monograph / National Acad. ped. of Sciences of Ukraine. Kharkiv: Miskdruk. 212 p. (in Ukrainian)

Ministry of Education and Science of Ukraine (2013). Regulations on distance learning. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0703-13 (in Ukrainian)

Ministry of Education and Science of Ukraine (2020). Regulations on the distance form of obtaining a complete general secondary education. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0941-20. (in Ukrainian)

Kukharenko, V. M. (2012) About the system of distance learning in an open distance course. Information technologies in education. Issue 11. P. 32-42. http://nbuv.gov.ua/UJRN/itvo_2012_11_6 (in Ukrainian)

Prokopenko, A. I., Oliynyk, T. O., Moskalenko, V. V., Zub, S. S., Boychuk, Yu. D. & Andrushchenko, O. A. (2015). Preparation of teachers to develop courses in the Moodle environment". Coll. of science papers "Distance education in universities: innovative and psychological and pedagogical aspects". Kharkiv: "Miskdruk", KhNADU, p. 204 – 210. (in Ukrainian)

Prokopenko, A.I., Pidchasov, E.V., Moskalenko, V.V., Dotsenko, S.O. & Lebedeva, V.V. (2019). Distance learning technologies: methodology for creating and supporting educational courses. Tutorial. Kharkiv. KhNPU named after H.S. Frying pans; "Mirta", 81 p. (in Ukrainian)

Ministry of Economy of Ukraine (2020). Professional standard for the professions "Teacher of primary classes of a general secondary education institution", "Teacher of a general secondary education institution", "Teacher of primary education (with junior specialist diploma)". https://nus.org.ua/wp-content/uploads/2020/12/Nakaz_2736.pdf (in Ukrainian)

Spirin, O.M. & Kolos, K.R. (2020). The technology of organizing mass distance learning of students in quarantine conditions based on the Moodle platform. Information technologies and teaching aids, 79(5), 29-58. https://cutt.ly/mlL5uUw (in Ukrainian)

Konevshchynska, O. E. & Ovcharuk, O. V. (2018). Digital competence of the modern teacher of the new Ukrainian school: collection of materials of the all-Ukrainian scientific-practical seminar (Kyiv, February 28, 2018). Kyiv. Institute of Information Technologies and Teaching Aids of the National Academy of Sciences of Ukraine: Kyiv. 60 p. (in Ukrainian)

Ministry of Digital Transformation of Ukraine (2023). Digigram for teachers. https://osvita.diia.gov.ua/digigram (in Ukrainian)

Description of the framework of digital competence for citizens of Ukraine (2021). https://thedigital.gov.ua/storage/uploads/files/news_post/2021/3/mintsifra-oprilyudnyue-ramku-tsifrovoi-kompetentnosti-dlya-gromadyan/%D0%9E%D0%A0%20%D0 %A6%D0%9A.pdf (in Ukrainian)

Ministry of Digital Transformation of Ukraine (2023). Dija. Education (for teachers). https://osvita.diia.gov.ua/catalog/appointment/for-teachers

Ministry of Education and Science of Ukraine (2021). Approved standards of higher education.

https://mon.gov.ua/ua/osvita/visha-osvita/naukovo-metodichna-rada-ministerstva-osviti-i-nauki-ukrayini/zatverdzheni-standarti-vishoyi-osviti (in Ukrainian)

Downloads


Переглядів анотації: 108

Опубліковано

2023-11-30

Як цитувати

Олефіренко, Н. В., & Москаленко, В. В. (2023). ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ВПРОВАДЖЕННЯ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ У ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ. Електронне наукове фахове видання “ВІДКРИТЕ ОСВІТНЄ Е-СЕРЕДОВИЩЕ СУЧАСНОГО УНІВЕРСИТЕТУ”, (15), 116–129. https://doi.org/10.28925/2414-0325.2023.159

Номер

Розділ

Статті