MOODLE ДО, ПІД ЧАС І ПІСЛЯ ПАНДЕМІЇ COVID-19: ВИКОРИСТАННЯ СТУДЕНТАМИ БАКАЛАВРАТУ ТА МАГІСТРАТУРИ

Ключові слова: електронне навчання; пандемія Covid-19; студенти бакалаврату; студенти магістратури; опитування студентів; Moodle; навчальні дисципліни

Анотація

У статті актуалізуються проблеми використання е-навчання, зокрема системи Moodle, під час пандемії Covid-19. Система Moodle має широке поширення у вищій школі і є ефективним засобом інтеграції традиційного та дистанційного навчання. Метою дослідження є виявлення та порівняння поглядів студентів бакалаврату та магістратури щодо використання системи Moodle в умовах класичного університету до, під час та після пандемії Covid-19. Автор розробив анкету, долучив до онлайн опитування 1071 студентів університету різних років навчання, серед них: 800 студентів бакалаврату та 271 студент магістратури. Для обробки результатів опитування використано комп’ютерну програму IBM SPSS Statistics 23. Перед початком навчання в системі Moodle студенти проходили реєстрацію переважно легко (разом відповіді «дуже легко» і «скоріше легко») – 63-78% студентів різних років навчання. Певні утруднення під час реєстрації (разом відповіді «дуже важко» і «скоріше важко») фіксують біля 9-16% студентів різних курсів. Не виявлено статистично значущої різниці, згідно χ2-критерію (p ≤0,05), в показниках реєстрації студентів за різними ознаками: освітньо-професійний рівень (бакалаврат/магістратура), форма навчання (очна/заочна), стать (чоловіки/жінки), спеціальність (педагогічна/інша). Встановлено, що серед усіх студентів, які проходили реєстрацію в системі Moodle «дуже важко» і «важко», відповідно 81,4% і 58,9% не мали навчальних дисциплін у системі Moodle або мали їх дуже мало до пандемії Covid-19. Відсутність відповідного досвіду е-навчання, ймовірно, призвела до подальших труднощів під час реєстрації в системі Moodle. Встановлено обмежене використання системи Moodle для навчання студентів до пандемії Covid-19, оскільки лише 25% студентів бакалаврату та біля 30% студентів магістратури вивчали більшість навчальних дисциплін на цій платформі. Під час пандемії Covid-19 в умовах дистанційного навчання ці показники використання системи Moodle зросли майже до 84% та 88% відповідно. У випадку завершення теперішньої пандемії Covid-19 72% студентів бакалаврату та 78% магістратури виявили бажання вивчати більшість навчальних дисциплін у системі Moodle. Якщо до карантину існувала статистично значуща відмінність (p≤0,05) між порівнюваними групами студентів (бакалаврат/магістратура) щодо використання Moodle, то під час пандемії Covid-19 і у випадку її завершення цієї відмінності немає

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Володимир Іванович Староста , ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

професор, доктор педагогічних наук,

професор кафедри загальної педагогіки та педагогіки вищої школи

Посилання

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби (СОVID-19): Закон України від 30.03.2020 № 540-ІХ. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/540-20 (дата звернення: 15.03.2021).

Про організаційні заходи для запобігання поширенню коронавірусу СОVID-19: Наказ Міністерства освіти і науки України від 16.03.2020 № 406. URL: https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-organizacijni-zahodi-dlya-zapobigannya-poshirennyu-koronavirusu-s-ovid-19 (дата звернення: 15.03.2021).

Триус Ю.В., Герасименко І.В., Франчук В. М. Система електронного навчання ВНЗ на базі MOODLE: Методичний посібник. За ред. Ю. В. Триуса. Черкаси: ЧДТУ. 220 с.

Ткачук Г.В. Теоретичні аспекти та стан впровадження змішаного навчання у закладах вищої освіти України. European vector of contemporary psychology, pedagogy and social sciences: the experience of Ukraine and the Republic of Poland : Collective monograph. Volume 1. Sandomierz : Izdevnieciba «Baltija Publishing». 2018. P. 465-484. URL: http://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/8666 (дата звернення: 01.03.2021).

Гончаренко С.У. Український педагогічний словник. К.: Либідь. 1997. 376 с.

Кадемія М. Ю., Шахіна І. Ю. Інформаційно-комунікаційні технології в навчальному процесі: Навчальний посібник. Вінниця, ТОВ «Планер». 2011. 220 с .

Al-Fraihat Dimah, Joy M., Masa'deh R., Sinclair J. Evaluating E-learning systems success: An empirical study. Computers in human behavior. 2020. Vol. 102. P. 67-86. DOI: https://doi.org/10.1016/j.chb.2019.08.004 URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0747563219302912?via%3Dihub (accessed on 05.01.2021).

Морзе Н.В., Буйницька О.П., Варченко-Троценко Л.О. Створення сучасного електронного курсу в системі MOODLE : навч. посіб. Кам’янець Подільський: ПП Буйницький О.А., 2016. 232 с.

Cole, J., & Foster, H. (2007). Using MOODLE: Teaching with the Popular Open Source Course Management System (2nd ed.). Sebastopol, California: O’Reilly. 266 p. URL: https://issuu.com/tparks/docs/moodle (accessed on 05.01.2021).

Болюбаш Н. М. Педагогічне тестування в системі LMS Moodle. Інформаційні технології і засоби навчання. 2017. Т. 60, № 4, С. 116-127. URL: https://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/1726 (дата звернення: 12.06.2020).

Acar Aylin. Kayaoglu Mustafa Naci. MOODLE as a Potential Tool for Language Education under the Shadow of COVID-19. Eurasian Journal of Educational Research. 2020. Issue: 90. P. 67-82. ‏ URL: https://eric.ed.gov/?id=EJ1284359 (accessed on 05.02.2021).

Ghouname N. Moodle or Social Networks: What Alternative Refuge is Appropriate to Algerian EFL Students to Learn during Covid-19 Pandemic. Arab World English Journal. 2020. 11 (3). Р. 21-41. DOI: https://dx.doi.org/10.24093/awej/vol11no3.2 URL: https://awej.org/moodle-or-social-networks-what-alternative-refuge-is-appropriate-to-algerian-efl-students-to-learn-during-covid-19-pandemic/ (accessed on 05.02.2021).

Староста В.І. Використання комп’ютерно орієнтованих засобів дистанційного навчання у вищій школі (в умовах карантину 2020 р. в Україні). Неперервна освіта нового сторіччя: досягнення та перспективи: Матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції, 12-18 травня 2020 р. Електронний збірник наукових праць Запорізького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти. Запоріжжя, 2020. №3(40)/2020. ISSN 2223-4551. URL: https://drive.google.com/file/d/1DtVaVZ0aZIEBa8f9l8MV2-w0igAkGs_2/view (дата звернення: 17.12.2020).

Кухаренко В.М. Перешкоди впровадженню дистанційного навчання. Дистанційна освіта: реалії та перспективи : матеріали 1-ї всеукраїнської наук.-практ. конф., 12 грудня 2018 р. Харків: ХНПУ ім. Г.С. Сковороди, 2018. С. 35-38. URL: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/39602 (дата звернення: 17.02.2020).

Токарєва І.А. Досвід використання системи MOODLE в освітньому процесі підготовки студентів авіаційної галузі. Реформа освіти в Україні. Інформаційно-аналітичне забезпечення: збірник тез доповідей ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (наукове електронне видання), 15 жовтня 2020 р. Київ: ДНУ «Інститут освітньої аналітики». 2020. С. 252-255. URL: https://iea.gov.ua/wp-content/uploads/2020/11/Zbirnik-tez-dopovidej-konferentsiyi_Reforma-osviti-v-Ukrayini-2020.pdf#page=253 (дата звернення: 17.02.2020).

Новиков А. Д. Статистические методы в педагогических исследованиях (типовые случаи). М.: МЗ-Пресс. 2004. 67 с.

Звіт ректора Ужгородського національного університету Cмоланки Володимира Івановича за 2020 рік. URL: https://www.uzhnu.edu.ua/uk/infocentre/get/31322. Сайт Ужгородського національного університету https://www.uzhnu.edu.ua/ (дата звернення: 04.04.2021).


Переглядів анотації: 224
Завантажень PDF: 67
Опубліковано
2021-04-28
Як цитувати
Староста , В. І. (2021). MOODLE ДО, ПІД ЧАС І ПІСЛЯ ПАНДЕМІЇ COVID-19: ВИКОРИСТАННЯ СТУДЕНТАМИ БАКАЛАВРАТУ ТА МАГІСТРАТУРИ. Електронне наукове фахове видання “ВІДКРИТЕ ОСВІТНЄ Е-СЕРЕДОВИЩЕ СУЧАСНОГО УНІВЕРСИТЕТУ”, (10), 216-230. https://doi.org/10.28925/2414-0325.2021.1018
Номер
Розділ
Статті