ДОСВІД РЕАЛІЗАЦІЇ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ

  • Лілія Володимирівна Васильченко Комунальний заклад «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» Запорізької обласної ради https://orcid.org/0000-0002-5392-048X
  • Наталія Михайлівна Шацька Комунальний заклад «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» Запорізької обласної ради https://orcid.org/0000-0002-6482-8435
Ключові слова: дистанційне навчання; змішане навчання; інформаційне середовище; навчально-пізнавальна діяльність здобувачів освіти; електронні ресурси; засоби комунікації

Анотація

Сучасне інформаційне суспільство формулює завдання щодо виховання фахівців, здатних мобільно адаптуватися в життєвих ситуаціях, самостійно набувати необхідних знань та застосовувати їх на практиці. Проблеми з надання освіти, що виникли під час встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби спричиненої коронавірусом, вимагали в реальній діяльності пошуку шляхів їх раціонального розв’язання, використовуючи сучасні технології. Така ситуація спонукала педагогів грамотно працювати з інформацією, бути комунікабельними, самостійно розвивати власну цифрову компетенцію. Розвиток сучасних технологій урізноманітнив методи комунікації педагогів та здобувачів освіти. У даній статті подано аналіз реалізації дистанційного навчання у Запорізькому регіоні, зокрема увага приділена труднощам, з якими зіткнулися педагоги, здобувачі освіти, їх батьки та шляхів нівелювання проблем запровадження дистанційного освітнього середовища. Моніторинг діяльності різних учасників освітнього процесу дає можливості для систематизації інформації та подання рекомендацій щодо подолання таких труднощів. Досвід 2020 року та результати анкетування показали, що практично не відбувалося окремо дистанційного та електронного навчання. Онлайн-анкетування проводилося протягом березня 2021 року з метою визначення думки педагогів Запорізького регіону про організацію навчально-пізнавальної діяльності здобувачів освіти за дистанційною формою навчання. Аналіз онлайн-опитування свідчить, що ефективність дистанційного навчання в закладах освіти Запорізького регіону залежить від технічного забезпечення навчального процесу, від майстерності педагогів, які беруть участь у цьому процесі, використання ефективної комунікації. Учасники опитування вважають, що мотивація педагога має вплив на ефективність дистанційного навчання менше, ніж мотивація здобувача освіти. На думку багатьох респондентів, розклад уроків не змінився, а от звичний розклад життя змінився кардинально. Значна кількість педагогів підкреслює, що працюють за комп’ютером більше половини доби. Аналіз статистичних даних та вільно висловлених думок педагогів, учасників опитування, дозволяє припустити, що поки не знайдено ефективних рішень щодо організації «віддаленого» навчання здобувачів освіти, але є педагоги, які знаходяться в інноваційному пошуку.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

Лілія Володимирівна Васильченко, Комунальний заклад «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» Запорізької обласної ради

Кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри дидактики та методик навчання природничо-математичних дисциплін

Наталія Михайлівна Шацька , Комунальний заклад «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» Запорізької обласної ради

Кандидат педагогічних наук, доцент кафедри філософії та суспільно-гуманітарних дисциплін

Посилання

Андреев А. А. Дистанционное обучение в системе непрерывного профессионального образования. Школьные технологии. 2001. № 6. С.158-165.

Биков В. Ю. Моделі організаційних систем відкритої освіти: монографія. Київ: Атіка, 2009. 684 с.

Васильченко Л. В., Лапшина І. С. Організаційно-методичне забезпечення дистанційного навчання в закладах освіти. Харків: Вид. група «Основа», 2016. 128 с. – (Бібліотека журналу «Управління школою». Вип. 01 (157).

Васильченко Л. В., Шевченко В. Л. Основи дидактичного проектування комп’ютерно-орієнтованих навчальних комплексів. Харків: Вид. група «Основа», 2009. 208 с.

Колос К. Р. Система MOODLE як засіб розвитку предметних компетентностей учителів інформатики в умовах дистанційної післядипломної освіти: дис. канд. пед. наук : 13.00.10. Житомир, 2011. 238 с.

Теорія та практика змішаного навчання : монографія. В. М. Кухаренко та ін. Харків: НТУ «ХПІ», 2016. 284 с.

Кухаренко В. М., Бондаренко В. В. Екстрене дистанційне навчання в Україні: монографія. – Харків : Вид-во КП «Міська друкарня», 2020. 409 с.

Литвинова С. Г. Методика використання технологій віртуального класу вчителем в організації індивідуального навчання учнів : дис. канд. пед. наук : 13.00.10. Київ, 2011. 250 с.

Про затвердження Санітарного регламенту для закладів загальної середньої освіти: наказ МОЗ України від 25. 09. 2020 р. № 2205 URL: https://moz.gov.ua/article/ministry-mandates/nakaz-moz-ukraini-vid-25092020--2205-pro-zatverdzhennja-sanitarnogo-reglamentu-dlja-zakladiv-zagalnoi-serednoi-osviti (дата звернення 03.04.2021).

Деякі питання організації дистанційного навчання: наказ МОН України від 8.09.2020 р. № 1115. URL: https://mon.gov.ua/ua/npa/deyaki-pitannya-organizaciyi-distancijnogo-navchannya-zareyestrovano-v-ministerstvi-yusticiyi-ukrayini-94735224-vid-28-veresnya-2020-roku (дата звернення 03.04.2021).

Організація дистанційного навчання в школі : методичні рекомендації. URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/metodichni%20recomendazii/2020/metodichni%20recomendazii-dustanciyna%20osvita-2020.pdf (дата звернення 03.04.2021).

Організація освітнього процесу в школах України в умовах карантину: аналітична записка. Л. Гриневич та ін. Київ: Київський університет імені Бориса Грінченка, 2020. 76 с. URL: https://drive.google.com/file/d/1_WQpXTDzajHFRbO76lasv4aCmTIlEmSI/view?fbclid=IwAR1L2bLkcH_bC5krmxq0_sTvOvJN3OnD_qu8Mn-4Yj6l2BIoGVTqRkgtWjU (дата звернення 03.04.2021).

Сирбу О. Коронавірус та освіта: аналіз проблем і наслідків пандемії URL: https://cedos.org.ua/researches/koronavirus-ta-osvita-analiz-problem-i-naslidkiv-pand emii/ (дата звернення 03.04.2021).


Переглядів анотації: 113
Завантажень PDF: 90
Опубліковано
2021-04-28
Як цитувати
Васильченко, Л. В., & Шацька , Н. М. (2021). ДОСВІД РЕАЛІЗАЦІЇ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ. Електронне наукове фахове видання “ВІДКРИТЕ ОСВІТНЄ Е-СЕРЕДОВИЩЕ СУЧАСНОГО УНІВЕРСИТЕТУ”, (10), 43-55. https://doi.org/10.28925/2414-0325.2021.105
Номер
Розділ
Статті