ГНУЧКІСТЬ ІКТ-ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ПІД ВПЛИВОМ ШВИДКИХ ЗМІН ЦИФРОВОГО СВІТУ

  • Nataliia O. Kushnir Kherson State University
  • Nataliia V. Valko Kherson State University
Ключові слова: тенденції освіти, хмарні технології, навчальний процес, покоління міленіум

Анотація

Швидкий розвиток технологій суттєво впливає на зміни у всіх сферах життя суспільства. Виникають нові підходи до аналізу, обробки і подання даних, ведення бізнесу та ін. Все це спонукає систему освіти враховувати ці тенденції та впроваджувати відповідні зміни в навчальний процес. Актуальним завданням є підготовка у галузі інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) учителів-предметників, здатних регулярно відстежувати нові тенденції в системі освіти; відбирати, самостійно освоювати та доцільно використовувати їх у навчальному процесі. В статті проаналізовано хронологію змін в системі підготовки майбутніх учителів в галузі ІКТ на прикладі курсу «Інформаційні технології», який викладається у Херсонському державному університеті. Означені зміни проводилися під впливом розвитку технологій, зокрема хмарних. Вимагає дискусії питання подальших змін аналогічних курсів, які забезпечать майбутніх вчителів навичками використання сучасних інструментів впродовж подальшої практичної діяльності.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

Nataliia O. Kushnir, Kherson State University
PhD (pedagogical sciences), senior teacher
Nataliia V. Valko, Kherson State University
PhD (Physical and Mathematical Sciences), Associate Professor

Посилання

Google for Education – Режим доступу: https://www.google.com/edu/training

Junco R. Studentclassstanding, Facebookuse, andacademicperformance. - JournalofAppliedDevelopmentalPsychology 36, (2015) pp.18 – 29. Режим доступу: http://blog.reyjunco.com/pdf/JuncoClassStandingFBJADP.pdf

Kushnir N., Manzhula A. Formation of Digital Competence of Future Teachers of Elementary School. ICT in Education, Research, and Industrial Applications. / Nataliya Kushnir, Anna Manzhula // Vadim Ermolayev, Heinrich C. Mayr, MykolaNikitchenko, AleksanderSpivakovsky, GrygoriyZholtkevych / 8th International Conference, ICTERI 2012, Kherson, Ukraine, June 6-10, 2012, LNCS. Vol. 347, рp. 230-243. Springer, (2013).

Kushnir N., Manzhula A., Valko N. Bridging the Generation Gap in ICT Education / Nataliya Kushnir, Anna Manzhula, NataliyaValko// Ermolayev, V., Mayr, H.C., Nikitchenko, M., Spivakovsky, A., Zholtkevych / 9th International Conference, ICTERI 2013, Kherson, Ukraine, June 19-22, 2013, LNCS. Vol. 412, рp. 229-251. Springer, (2013).

Michelle R. Weise, Clayton M. ChristensenHireEducationMastery, Modularization, andtheWorkforceRevolution. – ClaytonChristensenInstitute. - 2014 – 90p.

Reich J., Daccord T., AlanNovember. BestIdeasforTeachingwithTechnology: A PracticalGuideforTeachers, byTeachers. NewYork: M.E. Sharpe, 2008. - 291 p.

Sclater, N., CloudComputinginEducation, PolicyBrief, UNESCO InstituteforInformation Technologies inEducation, RussianFederation, Moscow, 2010. – pp. 5-6. Режим доступу: http://iite.unesco.org/pics/publications/en/files/3214674.pdf

Skonnard A. 5 TopTrendsinEducationTechnology 2015. – IncFeb 3, 2015 - Режим доступу: http://www.inc.com/aaron-skonnard/5-top-trends-in-education-technology-2015.html

REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Google for Education – Access mode: https://www.google.com/edu/training

Junco R. Studentclassstanding, Facebookuse, andacademicperformance. - JournalofAppliedDevelopmentalPsychology 36, (2015) pp.18 – 29. Access mode: http://blog.reyjunco.com/pdf/JuncoClassStandingFBJADP.pdf

Kushnir N., Manzhula A. Formation of Digital Competence of Future Teachers of Elementary School. ICT in Education, Research, and Industrial Applications. / Nataliya Kushnir, Anna Manzhula // Vadim Ermolayev, Heinrich C. Mayr, MykolaNikitchenko, AleksanderSpivakovsky, GrygoriyZholtkevych / 8th International Conference, ICTERI 2012, Kherson, Ukraine, June 6-10, 2012, LNCS. Vol. 347, рp. 230-243. Springer, (2013).

Kushnir N., Manzhula A., Valko N. Bridging the Generation Gap in ICT Education / Nataliya Kushnir, Anna Manzhula, NataliyaValko// Ermolayev, V., Mayr, H.C., Nikitchenko, M., Spivakovsky, A., Zholtkevych / 9th International Conference, ICTERI 2013, Kherson, Ukraine, June 19-22, 2013, LNCS. Vol. 412, рp. 229-251. Springer, (2013).

Michelle R. Weise, Clayton M. ChristensenHireEducationMastery, Modularization, andtheWorkforceRevolution. – ClaytonChristensenInstitute. - 2014 – 90p.

Reich J., Daccord T., AlanNovember. BestIdeasforTeachingwithTechnology: A PracticalGuideforTeachers, byTeachers. NewYork: M.E. Sharpe, 2008. - 291 p.

Sclater, N., CloudComputinginEducation, PolicyBrief, UNESCO InstituteforInformation Technologies inEducation, RussianFederation, Moscow, 2010. – pp. 5-6. Access mode: http://iite.unesco.org/pics/publications/en/files/3214674.pdf (inEnglish)

Skonnard A. 5 TopTrendsinEducationTechnology 2015. – IncFeb 3, 2015 - Access mode: http://www.inc.com/aaron-skonnard/5-top-trends-in-education-technology-2015.html


Переглядів анотації: 267
Завантажень PDF: 317
Опубліковано
2015-09-23
Як цитувати
Kushnir, N. O., & Valko, N. V. (2015). ГНУЧКІСТЬ ІКТ-ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ПІД ВПЛИВОМ ШВИДКИХ ЗМІН ЦИФРОВОГО СВІТУ. Електронне наукове фахове видання “ВІДКРИТЕ ОСВІТНЄ Е-СЕРЕДОВИЩЕ СУЧАСНОГО УНІВЕРСИТЕТУ”, (1), 40-47. https://doi.org/10.28925/2414-0325.2015.1.40f7
Номер
Розділ
Статті