ЗМІШАНЕ НАВЧАННЯ ЯК ЕФЕКТИВНИЙ ІНСТРУМЕНТ ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ПЕДАГОГІВ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

  • Вікторія Мойсеївна Могілевська Комунальний заклад «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» Запорізької обласної ради
  • Олена Іванівна Сібіль Комунальний заклад «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» Запорізької обласної ради
  • Оксана Олександрівна Барліт Комунальний заклад «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» Запорізької обласної ради https://orcid.org/0000-0003-2623-6313
Ключові слова: післядипломна освіта; курси підвищення кваліфікації; професійний розвиток педагога закладу позашкільної освіти; змішане навчання

Анотація

Стаття присвячена проблемі професійного розвитку педагогів позашкільної освіти в умовах зростання вимог до її якості. Автори статті зазначають, що професійний розвиток педагогічних працівників закладів позашкільної освіти потребує перегляду існуючих інструментів та пошуку нових підходів. В нинішніх умовах курси підвищення кваліфікації педагогів закладів позашкільної освіти. ще залишаються найбільш розповсюдженою формою, але  в умовах розвитку е-освіти, збільшення свобод педагога щодо вибору форм, методів, термінів для свого професійного зростання, вони потребують певного «перезавантаження»  В ситуації  карантинних обмежень курси підвищення кваліфікації здійснюються в дистанційному  форматі, але він містить низку «підводних каменів», які впливають на навчання. Автори статті сфокусували свій погляд на запровадженні змішаного навчання під час проведення курсів підвищення кваліфікації, як такого, що мав би забезпечити позитивну динаміку в професійному розвиткові педагогів закладів позашкільної освіти. Дослідники вбачають найбільш ефективними його моделями: «перевернутий клас», модель самостійного змішування та модель збагаченого віртуального навчання. Вони вказують на низку переваг зазначеної моделей порівнянні з традиційним навчанням, до яких відносять: гнучкість, варіативність в організації освітнього процесу та форм подання навчального матеріалу, а також  їх вплив на підвищення мотивації слухачів курсів до навчання. Окремо розглядаються питання підвищення вимог до діяльності викладача, що має запропонувати оптимальні й раціональні методичні прийоми та технологічні рішення для конструктивної взаємодії зі слухачами не лише для зручності контролю за їх навчанням, а й для того, щоб останні могли відчувати постійну підтримку з його боку. Автори статті дійшли висновку, що в кожному конкретному випадку оптимально підібрана модель змішаного навчання – це така, що містить в собі потенційні можливості для професійного розвитку керівників гуртків закладів позашкільної освіти. В статті наведено статистичні дані щодо його підтвердження.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

Вікторія Мойсеївна Могілевська , Комунальний заклад «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» Запорізької обласної ради

доцент, кандидат соціологічних наук, доцент кафедри теорії та методи виховання

Олена Іванівна Сібіль , Комунальний заклад «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» Запорізької обласної ради

доцент, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії та методи виховання

Оксана Олександрівна Барліт , Комунальний заклад «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» Запорізької обласної ради

доцент, кандидат педагогічних наук, завідувач кафедри теорії та методи виховання

Посилання

Каганцова Т.М. Професійний розвиток керівника гуртка позашкільного закладу: підходи до визначення. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. 2018. № 62. URL: http://www.chasopys.ps.npu.kiev.ua/archive/62-2018/21.pdf (дата звернення: 14.03.2021).

Копилець Є.В До питання про сутність і структуру професійної компетентності керівників гуртків закладів позашкільної освіти. Імідж сучасного педагога. 2018. №6 (183). URL: http://isp.poippo.pl.ua/article/view/147970 (дата звернення 16.03.2021).

Науково-методичні основи впровадження технологій змішаного навчання в системі відкритої післядипломної освіти: методичний посібник. за заг. ред. С. П. Касьяна, В. В. Олійника, Л. Л. Ляхоцької. ДВНЗ «Ун-т менедж. освіти». Київ, 2018. 311 с. URL: https://lib.iitta.gov.ua/718813/1/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4_%D0%BF%D0%BE%D1%81_07_12_2018.pdf (дата звернення: 14.03.2021).

Про затвердження концепції розвитку педагогічної освіти: Наказ МОН України від 16.07.2018 р. № 776. URL: https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-koncepciyi-rozvitku-pedagogichnoyi-osviti (дата звернення: 14.03.2021).

Професійний розвиток керівників і педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів у післядипломній педагогічній освіті регіонального рівня (за матеріалами Луганського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти). Сорочан Т.М., Данильєв А.О., Дьяченко Б.А., Рудіна О.М. Луганськ: СПД Рєзніков В.С., 2013. 524 с.

Клокар Н.І. Концепція підвищення кваліфікації педагогічних працівників у післядипломній освіті регіону на засадах диференційованого підходу. Народна освіта. 2011. № 2 (14). URL: https://www.narodnaosvita.kiev.ua/Narodna_osvita/vupysku/14/statti/klokar.htm (дата звернення: 14.03.2021).

Рекомендації щодо впровадження змішаного навчання у закладах фахової та передвищої освіти. URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/2020/zmyshene%20navchanny/zmishanenavchannia-bookletspreads-2.pdf. (дата звернення: 14.03.2021).

Толочко С.В. Cучасна методологічна парадигма післядипломної освіти викладача для сталого розвитку. Педагогічні науки. 2017. Вип. LXXX. Том 2. С.210 – 215. URL: http://surl.li/nnua (дата звернення: 14.03.2021).

Результати анкетування слухачів КПК КЗ «ЗОІППО» ЗОР. Зворотній зв'язок 2021 : веб-сторінка. URL: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Qprx1ABwDX3PX1ZOUuooDioRC2ZrnH83Qd4tRbB9qII/edit#gid=0 (дата звернення: 14.03.2021).

Професійний розвиток вчителя в ХХІ столітті та українські реалії післядипломної педагогічної освіти (за результатами віртуального «круглого столу»). URL: http://education-ua.org/ua/draft-regulations/213-profesijnij-rozvitok-vchitelya-v-khkhi-stolitti-taukrajinski-realiji-pislyadiplomnoji-pedagogichnoji-osviti-za-rezultatami-virtualnogokruglogo-stolu. (дата звернення: 14.03.2021).


Переглядів анотації: 137
Завантажень PDF: 57
Опубліковано
2021-04-28
Як цитувати
Могілевська , В. М., Сібіль , О. І., & Барліт , О. О. (2021). ЗМІШАНЕ НАВЧАННЯ ЯК ЕФЕКТИВНИЙ ІНСТРУМЕНТ ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ПЕДАГОГІВ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ. Електронне наукове фахове видання “ВІДКРИТЕ ОСВІТНЄ Е-СЕРЕДОВИЩЕ СУЧАСНОГО УНІВЕРСИТЕТУ”, (10), 136-148. https://doi.org/10.28925/2414-0325.2021.1012
Номер
Розділ
Статті