ОРГАНІЗАЦІЯ ЕФЕКТИВНОЇ КОМАНДНОЇ ВЗАЄМОДІЇ В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОЇ РОБОТИ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

  • Тетяна Олександрівна Афанасьєва КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР https://orcid.org/0000-0003-2936-7677
  • Євгенія Олександрівна Гревцева КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР https://orcid.org/0000-0002-8777-3043
Ключові слова: команда; командна взаємодія; дистанційна робота; ефективність командної взаємодії; психологічна безпека; дистанційні технології

Анотація

Сьогодні у зв’язку з карантинними обмеженнями, зумовленими пандемією, заклади освіти змушені виробляти нову систему роботи як закладу в загалі, так і педагогічного колективу зокрема. Постає необхідність у побудові нової системи організації командної роботи. В статті окреслюються наукові дослідження з питань командної взаємодії. Визначені дефініції «команда» і «робоча група». Встановлено, що ефективність командної взаємодії відзначається згуртованістю команди при досягненні поставленої мети, розділом загальної відповідальності за роботу команди. Доведено, що при ефективній взаємодії члени команди досягають більш високих результатів разом, ніж вони могли б досягти самостійно. Представлена модель, в якій визначені базові командні компетенції, які складаються з п’яти секторів: відносини і комунікації; навчання; призначення і мотивація; внутрішні процеси; зовнішні процеси і середовище. На основі зазначеної моделі окреслені особливості формування базових компонентів командної взаємодії при дистанційній формі роботи. В статті визначені бар’єри, які виникають під час дистанційної роботи команди, а саме: зниження рівня продуктивного конфлікту, приховування помилок, психологічна небезпека, нерозуміння педагогічними працівниками загальної мети, відчуття ненадійності колег, невпевненість у важливості своєї роботи і цінності свого внеску у загальну справу. Визначені фактори, які допомагають команді залишатися ефективною і збалансованою. Одним із основних таких факторів і показником успішності команди є психологічна безпека, яка визначає рівень захищеності психіки педагогічного працівника, його здатність підтримувати оптимальний рівень функціонування, усувати зовнішні й внутрішні загрози і забезпечує можливість ефективно виконувати професійну діяльність. Запропоновано рекомендації для керівників закладів освіти щодо покращення командної взаємодії при переході команди на дистанційну форму роботи. Описані технології, які рекомендовано використовувати для дистанційної командної роботи. Представлені рекомендації для педагогічних працівників щодо налагодження ефективної командної взаємодії в умовах дистанційної роботи. Окреслені подальші напрями дослідження щодо підвищення ефективності командної взаємодії педагогічних працівників.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

Тетяна Олександрівна Афанасьєва , КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР

кандидат психологічних наук, доцент, завідувач кафедри менеджменту освіти та психології

Євгенія Олександрівна Гревцева , КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР

кандидат наук з державного управління, доцент, доцент кафедри менеджменту освіти та психології

Посилання

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення правового регулювання дистанційної, надомної роботи та роботи із застосуванням гнучкого режиму робочого часу: Закон України № 1213-IX від 4 лютого 2021 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1213-20#Text (дата звернення: 18.03.2021)

Alexander Andrea, De Smet Aaron, Mysore Mihir. Pandemic-style working from home may not translate easily to a «next normal» mix of on-site and remote working. Reimagining the postpandemic workforce: McKinsey Quarterly, July 7, 2020. URL: https://www.mckinsey.com/business-functions/organization/our-insights/reimagining-the-postpandemic-workforce (дата звернення: 15.04.2021)

Edmondson Amy. How to turn a group of strangers into a team. URL: https://www.ted.com/talks/amy_edmondson_how_to_turn_a_group_of_strangers_into_a_team/transcript#t-11211 (дата звернення: 18.03.2021)

Tannenbaum S., Beard R., Salas E. Team building and its influence on team effectiveness: An examination of conceptual and empirical developments. Advances in Psychology; K.Kelley (ed.), Elsevier Science Publishers, 1992. V. 82. P. 117-153.

Армстронг М. Основы менеджмента. Как стать лучшим руководителем. Ростов-на-Дону: «Феникс», 1998. 512 с.

Баева И. А. Психологическая защищённость и психологическая безопасность современного человека. URL: http://ruscenter.ru/netcat_files/multifile/2416/_Psihologicheskaya_zaschischennost__i_psihologicheskaya_bezopasnost__sovremennogo_cheloveka___text_i_audiozapis__vystupleniya_Baeva_I._A.pdf (дата звернення: 18.03.2021)

Бедрина В. В., Личутин А.В. Психологическая безопасность образовательной среды: формирование понятия. Вестник практической психологии образования. 2010. № 1 (22). С. 33–41.

Мередит Р., Белбин. М.Типы ролей в командах менеджеров. Hippo, 2003. 232 с.

Воробйова Є. Роль менеджера-фасилітатора в системі організаційного розвитку. Лідер. Еліта. Суспільство. 2019. №2. С. 59-70.

Карамушка Л. М., Клокар Н. І., Філь О. А. Технологія формування управлінської команди освітньої організації. Біла Церква : КОІПОПК, 2008. 64 с.

Карпов А. В. Психология рефлексивных механизмов деятельности / А. В. Карпов. М. : Институт психологии РАН. 2004. 424 с.

Карпов А. В. Рефлексивность как психическое свойство и методика ее диагностики. Психологический журнал. 2003. № 5. С. 45-57

Командные компетенции. Диагностика и развитие команды. URL: http://system-approach.ru/team_competences/ (дата звернення: 18.03.2021)

Медіаосвіта та медіаграмотність: підручник. Ред.-упор. В. Ф. Іванов, О. В. Волошенюк; за науковою редакцією В. В. Різуна. Київ: Центр Вільної Преси, 2013. 352 с.

Доценко Н. В., Сабадощ Л. Ю., Чумаченко І. В. Методи управління людськими ресурсами при формуванні команд мультипроектів та програм: [монографія]. за заг ред. І. В. Чумаченко. Харків. Нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О.М. Бекетова, 2015. 201 с.

Приходько И.И. Влияние гражданского общества на психологическую безопасность личности. URL: http://rikmosgu.ru/students/informatization/Prikhodko/ (дата звернення: 18.03.2021)

Романовський О. Г., Шаполова В. В., Квасник О. В., Гура Т. В. Психологія тимбілдингу: навчальний посібник. за заг. ред. Романовського О. Г., Калашникової С.В. – Харків : «Друкарня Мадрид», 2017. 92 с.

Сорокун Антон. Карантин із користю для команди: як бути на крок попереду? URL: https://prohr.rabota.ua/karantin-iz-koristyu-dlya-komandi/?fbclid=IwAR3UEMUoe2Oitb9oPEvk23MlNOYmUrNzbURmkgIZyWW5FOYmb5ZsdHiqMTk (дата звернення: 15.04.2021)

Бондарчук О. І., Філь О. А., Ковальчук В. В., Жабенко Л. В.. Управління командою: 5 завдань і інструментів лідера: методичний посібник. за заг.ред. Є. Р. Чернишової. Ун-т менеджменту освіти НАПН України. К., 2015. 116 с.

Як ефективно організувати дистанційну роботу вашої команди в період карантину і не втратити продуктивність. URL: https://ldn.org.ua/useful-material/yak-efektyvno-orhanizuvaty-dystantsiynu-robotu-vashoi-komandy-v-period-karantynu-i-ne-vtratyty-produktyvnist/ (дата звернення: 15.04.2021)


Переглядів анотації: 67
Завантажень PDF: 92
Опубліковано
2021-04-28
Як цитувати
Афанасьєва , Т. О., & Гревцева , Є. О. (2021). ОРГАНІЗАЦІЯ ЕФЕКТИВНОЇ КОМАНДНОЇ ВЗАЄМОДІЇ В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОЇ РОБОТИ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ. Електронне наукове фахове видання “ВІДКРИТЕ ОСВІТНЄ Е-СЕРЕДОВИЩЕ СУЧАСНОГО УНІВЕРСИТЕТУ”, (10), 20-32. https://doi.org/10.28925/2414-0325.2021.103
Номер
Розділ
Статті