ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ КЕРІВНИКІВ ЗАКЛАДІВ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ ДО ЗАСТОСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ПЕДАГОГІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ: РЕЗУЛЬТАТИ ЕКСПЕРИМЕНТУ

  • Людмила Вікторівна Міськевич Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київ, Україна https://orcid.org/0000-0001-9890-6764
Ключові слова: інноваційні педагогічні технології (ІПТ); керівник закладу загальної середньої освіти; заклад загальної середньої освіти (ЗЗСО); готовність до застосування ІПТ; управлінська діяльність

Анотація

Стаття присвячена результатам педагогічного експерименту, перевірці ефективності підготовленого Факультативного курсу «Формування готовності майбутніх керівників закладів загальної середньої освіти до застосування інноваційних педагогічних технологій у професійній діяльності». Кількісні і якісні показники одержаних даних під час дослідження показали позитивний вплив запропонованого факультативного курсу на формування готовності майбутніх керівників закладів загальної середньої освіти до застосування інноваційних педагогічних технологій у професійній діяльності. У статті висвітлено результати дослідження, яке проводилося серед студентів другого рівня вищої освіти, спеціальності 073 “Менеджмент”, освітньої програми “Управління навчальним закладом”. У дослідженні були використані Анкета для визначення рівня знань про інноваційні педагогічні технології у майбутніх керівників закладів загальної середньої освіти (розробка автора), Анкета для вивчення здібностей особистості до творчого саморозвитку (І. В. Нікішина) та Анкета для визначення мотивації професійного навчання В. Г. Каташева. У статті представлено результати анкетування та узагальнену динаміку рівнів готовності майбутніх керівників закладів загальної середньої освіти до застосування інноваційних педагогічних технологій у професійній діяльності до та після формувального експерименту у вигляді діаграм. З метою оцінки статистичної значущості динаміки змін у рівнях готовності майбутніх керівників закладів загальної середньої освіти до застосування інноваційних технологій у професійній діяльності та оцінювання відмінностей між показниками контрольних та експериментальних груп у результаті експериментальної роботи було використано метод математичної статистики – критерію Пірсона χ2 («критерій хі-квадрат»).

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Людмила Вікторівна Міськевич, Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київ, Україна

аспірант кафедри управління та освітніх технологій

Посилання

Дичківська І. М. Інноваційні педагогічні технології: [навчальний посібник]. К.: «Академвидав», 2004. 352 с.

Міськевич Л. В., Журавська Н. С. Діагностика рівня знань в майбутніх керівників загальноосвітніх навчальних закладів про інноваційні педагогічні технології у професійній діяльності. Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology. 2019. VIІ (85). Issue 208. P. 32–35.

Міськевич Л. В. Понятійно-категоріальний апарат формування готовності майбутніх керівників навчальних закладів до використання інноваційних технологій управління у професійній діяльності. Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: Педагогіка, психологія, філософія. 2017. Вип. 259. С. 198–203.

Михайліченко М. В., Рудик Я. М. Освітні технології: [навчальний посібник]. К.: ЦП «КОМПРИНТ», 2016. 583 с.

Сисоєва С. О. Педагогічні технології: визначення, структура, проблеми впровадження. Неперервна професійна освіта: теорія і практика. 2002. Вип 4. С.69 79.

Zelenskiy R., Sokolovskiy V., Popova O., Stashchak M. Formation of emotional-volitional culture of future policemen in the course of vocational training. Revista Românească pentru Educaţie Multidimensională. 2018. Volume 10, Issue 2. P: 198 209. URL: https://www.researchgate.net/publication/326201700_Formation_Of_Emotional-Volitional_Culture_Of_Future_Policemen_In_The_Course_Of_Vocational_Training.


Переглядів анотації: 160
Завантажень PDF: 240
Опубліковано
2020-11-26
Як цитувати
Міськевич, Л. В. (2020). ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ КЕРІВНИКІВ ЗАКЛАДІВ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ ДО ЗАСТОСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ПЕДАГОГІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ: РЕЗУЛЬТАТИ ЕКСПЕРИМЕНТУ. Електронне наукове фахове видання “ВІДКРИТЕ ОСВІТНЄ Е-СЕРЕДОВИЩЕ СУЧАСНОГО УНІВЕРСИТЕТУ”, (9), 69-78. https://doi.org/10.28925/2414-0325.2020.9.6
Номер
Розділ
Статті