УКРАЇНСЬКІ УНІВЕРСИТЕТИ В РЕЙТИНГАХ ПУБЛІКАЦІЙНОЇ АКТИВНОСТІ 2019 РОКУ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.28925/2414-0325.2020.8.16

Ключові слова:

публікаційна активність; рейтинг публікаційної активності; цитованість; наукові періодичні видання

Анотація

У статті розглянуто публікаційну активність як результат позитивної динаміки наукометричних показників, що використовуються для оцінки загальнонаціонального наукового потенціалу. Представлено та проаналізовано міжнародні та вітчизняні рейтинги публікаційної активності, в яких задіяні українські університети, а також за допомогою окремих аналітичних та пошукових інструментів наукометричної платформи Web of Science вивчено публікаційну активність провідних університетів країни. Простежено динаміку включення українських ЗВО до рейтингу SCImago Institutional Ranking та визначено найбільш вагомі їх досягнення за основними групами показників рейтингу – «Інновації», «Соціальний вплив» та «Дослідження». Показано тотожність для українських університетів результатів рейтингу SCImago та загальноукраїнського рейтингу університетів, що  проводиться популярним тематичним ресурсом Освіта.ua. Розглянуто методологію та принципи міжнародних рейтингів публікаційної активності CWTS Leiden Ranking та National Taiwan University Ranking, які вибудовуються за даними Web of Science. За допомогою інструменту Essential Science Indicators (ESI) Web of Science визначено публікаційну активність українських наукових організацій в цілому, а за допомогою інструментів «Аналіз результатів» виявлено наукові періодичні видання 2019 року, у яких найбільше публікувалися працівники чотирьох найбільших закладів освіти нашої країни. Сформульовано пропозиції для підвищення публікаційної активності та кращого представлення наукових результатів університету в міжнародних індексах цитування, які полягають у створенні при університетських бібліотеках постійно діючих консультаційних служб та курсів користування пошуковими системами платформ Scopus та Web of Science, які допомагали б науково-педагогічним працівникам знайомитися з актуальною в світі науковою інформацією і планувати напрями своїх подальших досліджень.  

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

Тимофєєва Галина Вікторівна, Київський університет імені Бориса Грінченка

молодший науковий співробітник бібліотеки

Опришко Тетяна Сергіївна, Київський університет імені Бориса Грінченка

Кандидат наук із соціальних комунікацій, директор бібліотеки

Посилання

Діденко Ю.В., Радченко А.І. Публікаційна активність як спосіб наукової комунікації та гонитви за рейтингами. Вісник національної академії наук України. 2017. № 9. С. 82-98. DOI: https://doi.org/10.15407/visn2017.09.082

Тихонкова І.О. Наукова періодика Ураїни у дзеркалі Web of Science. Наука України в світовому інформаційному просторі. 2016. № 13. С. 31-39. DOI: https://doi.org/10.15407/akademperiodyka.321.031

Язвинська М.В., Радченко А.І. Періодика НАН України у деяких наукометричних базах даних і Переліку наукових фахових видань України. Наука України в світовому інформаційному просторі. 2019. № 16. С. 46-56. DOI: https://doi.org/10.15407/akademperiodyka.391.046

Борисова Т. Аналіз продуктивності науковців із використанням метрик публікаційної активності (на основі даних НаУКМА у Scopus) Матеріали VI міжнар. наук.-практ. конф."Наукова комунікація в цифрову епоху". URL: http://ekmair.ukma.edu.ua/bitstream/¬handle/123456789/¬12733/Borvsova SCDA18.Ddf?seauence=1&isAllowed=v.

Ніколаєнко Н.М. Публікаційна активність науковців ХНТУСГ в ресурсах Web of Science, SсiVerse, Scopus, Google Scholar: аналітичний огляд. Бібліотеки і суспільство. Рух у часі і просторі: Матеріали III науково-практичної Інтернет-конференцїї. (Харків, 22-29 жовтня 2018 р.). Харків: ХНМУ, 2018. С. 58-62.

Крючин А.А., Мініна Н.М., Овсієнко Л.М. Аналіз публікаційної активності вітчизняних науковців у галузі технічних наук. Наука України в світовому інформаційному просторі. 2017. № 14. С. 87-92. DOI: https://doi.org/10.15407/akademperiodyka.337.087

Козьменко С., Остапенко Л. Публікаційна активність як об’єкт оцінювання діяльності закладів вищої освіти і наукових установ (огляд нормативно-законодавчої бази України). JIC Index. 2019. URL: https://jicindex.com/news/news/42-174

SIR Methodology. Scimago Institution Rankings. URL: https://www.sci¬magoir.com/-methodology.php.

Scimago Institution Rankings. URL: https://www.scima¬goir.com/rankings.php?sector=-Higher%20educ.&country=UKR

Рейтинг університетів за показниками Scopus 2020 року. URL: http://osvita.ua/vnz/rating/72780/?fbclid=IwAR25YtWCDzgPBmDFHQ2qVc0_52Hn_J5_bEHnpx2W-q_Z4hAhCtNhqn-YwxU

Leiden Ranking: Methodology URL: http://www.leidenranking. com/methodology/datacollection.

National Taiwan University Ranking URL: http://nturanking. lis.ntu.edu.tw/Default.aspx.

InCites. Essential Science Indicators. URL: https://clck.ru/NBVkZ

Essential Science Indicators: Top Papers. URL: https://clck.ru/NBVn5

Web of Science. URL: https://clck.ru/NBVnw

Downloads


Переглядів анотації: 428

Опубліковано

2020-04-29

Як цитувати

Тимофєєва, Г., & Опришко, Т. (2020). УКРАЇНСЬКІ УНІВЕРСИТЕТИ В РЕЙТИНГАХ ПУБЛІКАЦІЙНОЇ АКТИВНОСТІ 2019 РОКУ. Електронне наукове фахове видання “ВІДКРИТЕ ОСВІТНЄ Е-СЕРЕДОВИЩЕ СУЧАСНОГО УНІВЕРСИТЕТУ”, (8), 174–190. https://doi.org/10.28925/2414-0325.2020.8.16

Номер

Розділ

Статті