ВИКОРИСТАННЯ ВЕБ-ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОЦЕСІ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ

Автор(и)

  • Кулімова Юлія Григорівна Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка https://orcid.org/0000-0002-1091-6878

DOI:

https://doi.org/10.28925/2414-0325.2020.8.5

Ключові слова:

вчитель початкової школи; професійно-педагогічна підготовка; інформаційно-комунікаційні технології; цифрові застосунки; хмарні сервіси; веб-технології

Анотація

У статті актуалізуються проблеми фахової педагогічної освіти, зокрема питання використання веб-технологій у процесі психолого-педагогічної підготовки майбутніх вчителів початкової школи. Автор окреслила коло актуальних проблем, вирішення яких можливе за умови запровадження елементів змішаної системи навчання із використанням хмарних технологій (забезпечення доступу до різних освітніх ресурсів; інтенсифікація системи професійно-педагогічної освіти; розвиток творчих та інтелектуальних здібностей студента засобами цифрових сервісів; комунікативна діяльність на основі спільних освітніх та фахових інтересів та ін.). У статті наведено результати онлайн анкетування студентів спеціальності «Початкова освіта» щодо визначення ступеня використання веб-застосунків у процесі психолого-педагогічної підготовки та міри їх зацікавленості у застосуванні хмарних технологій у подальшій професійній діяльності. Охарактеризовано основні напрями удосконалення психолого-педагогічної підготовки майбутніх вчителів початкової школи за умови використання веб-технологій (поєднання традиційного та онлайн навчання; використання веб-квестів, Google-сервісів, Е-посібників, мультимедійних презентацій тощо; розвиток критичного та креативного мислення, пізнавальної мотивації; оптимізація самостійної роботи за рахунок мобільності, гнучкості та доступності хмарних сервісів; постійне професійне зростання викладачів з метою оволодіння високим рівнем цифрової грамотності). Висвітлено шляхи впровадження хмарних сервісів у освітній процес вищої школи (Google Sites, Google Classroom, Google Docs, Google Charts, Canva, Piktochart, Scratch). Розкрито систему принципів, які сприяють ефективній організації психолого-педагогічної підготовки майбутніх вчителів початкової школи за допомогою веб-технологій.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Кулімова Юлія Григорівна, Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка

кандидат педагогічних наук, асистент кафедри початкової освіти, природничих і математичних дисциплін та методик їх викладання

Посилання

Ефименко В. Н. Педагогические основы разработки проект-программы информационной среды высших учебных заведений. Информационные технологии в образовании. URL: http://www.ito.su/2002/IV/IV-0-136.html (дата звернення: 10.02.2020).

Лецюк І. Організація процесу формування готовності майбутніх учителів початкової школи до проектування інформаційно-комунікаційного середовища. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : наук. журн. / голов. ред. А.А. Сбруєва. Суми. 2015. № 1 (45). С. 306-313.

Петухова Л. Є. Теоретико-методичні засади формування інформатичних компетентностей майбутніх учителів початкових класів: дис. … д-ра пед. наук: 13.00.04. Херсон. 2009. 564 с.

Савченко О. Я. Компетентнісна спрямованість нових навчальних програм для початкової школи. Початкова школа. 2012. № 18. С. 1-6.

Смирнова-Трибульская Е. Н. Теоретико-методические основы формирования информатических компетентностей учителей естественно-научный дисциплин в области дистанционного обучения: дис. … д-ра пед. наук: 13.00.02. Киeв. 2007. 678 с.

Титова Н. М. Теоретичні і методичні засади психолого-педагогічної підготовки майбутніх педагогів професійного навчання: дис. д-ра пед. наук: 13.00.04. Київ. 2019. 498 с.

Downloads


Переглядів анотації: 1068

Опубліковано

2020-04-27

Як цитувати

Кулімова, Ю. (2020). ВИКОРИСТАННЯ ВЕБ-ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОЦЕСІ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ. Електронне наукове фахове видання “ВІДКРИТЕ ОСВІТНЄ Е-СЕРЕДОВИЩЕ СУЧАСНОГО УНІВЕРСИТЕТУ”, (8), 34–41. https://doi.org/10.28925/2414-0325.2020.8.5

Номер

Розділ

Статті