ТЕХНОЛОГІЯ SAMR ВПРОВАДЖЕННЯ ЗАСОБІВ КОМП’ЮТЕРНОЇ ВІЗУАЛІЗАЦІЇ В ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС З МЕТОЮ ФОРМУВАННЯ ВІЗУАЛЬНО-ІНФОРМАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МАТЕМАТИКИ ТА ІНФОРМАТИКИ

Автор(и)

  • Друшляк Марина Григорівна Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка https://orcid.org/0000-0002-9648-2248

DOI:

https://doi.org/10.28925/2414-0325.2020.8.3

Ключові слова:

технологія; засоби комп’ютерної візуалізації; SAMR; візуально-інформаційна культура; майбутні вчителі математики та інформатики

Анотація

У статті обґрунтовано необхідність впровадження засобів комп’ютерної візуалізації в освітній процес з метою формування візуально-інформаційної культури майбутніх учителів математики та інформатики шляхом модернізації системи фахової підготовки таких фахівців у зв’язку із тенденціями інформатизації та візуалізації освітньої сфери. Описано технологію SAMR впровадження таких засобів. Пропонована технологія складається з наступних етапів: Підміна (засоби комп’ютерної візуалізації замінюють традиційні засоби навчання), Покращення (використовуються широкі функціональні можливості засобів комп’ютерної візуалізації), Модифікація (використання засобів комп’ютерної візуалізації дозволяє перепроектовувати хід освітнього процесу, змінивши тип заняття, методи та форми навчання), Переосмислення (використання засобів комп’ютерної візуалізації дозволяє створити умови для розв'язування таких завдань, які раніше неможливо було розв'язати у рамках традиційних підходів). Впровадження засобів комп'ютерної візуалізації в освітній процес на перших двох етапах дозволяє полегшити освітній процес, але при цьому він суттєво не змінюється. Підвищити якість освітніх результатів можливо шляхом впровадження засобів комп’ютерної візуалізації на третьому та четвертому етапах технології SAMR. За результатами впровадження технології SAMR формуються компоненти візуально-інформаційної культури майбутніх вчителів математики та інформатики, а саме, формується розуміння сутності ролі засобів комп’ютерної візуалізації в освітньому процесі та формуються навички сприймання, аналізу, інтерпретації, порівняння, співставлення, інтегрування, оцінки, створення та застосування навчального матеріалу, поданого візуально

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Друшляк Марина Григорівна, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка

доцент, кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри математики

 

Посилання

Quality of Worklife Survey. American Federation of Teachers. 2015. URL: http://www.aft.org/sites/default/files/worklifesurveyresults2015.pdf.

Puentedura R. The SAMR Model: Background & Examplars. URL: http://www.hippasus.com/rrpweblog/archives/2012/08/23/SAMR_BackgroundExemplars.pdf.

Кудашов В. И., Думов А. В. Информатизация и цифровизация: сложностный подход к оценке трансформации образования. Профессиональное образование в современном мире, 2019, Т. 9, №4. С. 3176-3186.

Уваров А. Ю. Образование в мире цифровых технологий: на пути к цифровой трансформации. М.: Изд. дом ГУ-ВШЕ, 2018. 168 с.

Wood E., Kidder L., Romrell D. The SAMR model as a framework for evaluating mlearning. Journal of Asynchronous Learning Networks, 2014, V. 18, No 2. P. 1-15.

Hilton J. T. A Case Study of the Application of SAMR and TPACK for Reflection on Technology Integration into Two Social Studies Classrooms. The social studies, 2015, Vol. 107, No. 2. Р. 68-73.

Гриценчук О. О. Розвиток інформаційно-комунікаційної компетентності вчителя у галузі середньої освіти Нідерландів: підходи, моделі, досвід. Інформаційні технології і засоби навчання, 2015, Т. 49, №5. С. 71-81.

Tsybulsky D., Levin I. SAMR Framework for Study Technology Integration in Science Education. International Conference “New Respectives in Science Education”, 2016. URL: https://www.researchgate.net/publication/292138851_SAMR_framework_for_ Study_Technology_Integration_in_Science_Education.

Національна освітня електронна платформа. URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/gromadske-obgovorennya/2018/02/15/BROSHURE_ CONCEPT_ E-BOOK.pdf.

Стрельніков В. Ю., Брітченко І. Г. Сучасні технології навчання у вищій школі : модульний посібник для слухачів авторських курсів підвищення кваліфікації викладачів МІПК ПУЕТ. Полтава : ПУЕТ, 2013. 309 с.

Semenikhina O., Proshkin V., Drushlyak M. Mathematical knowledge control automation within dynamic mathematics programs. E-learning. Vol. 11. E-learning and STEM Education. Monograph. Scientific Editor Eugenia Smyrnova-Trybulska. Katowice-Cieszyn, 2019. P. 571-586.

Князева О. О. Реализация когнитивно-визуального подхода в обучении старшеклассников началам математического анализа: дис. канд. пед. наук / Омский государственный педагогический университет, Омск, 2003. 204 с.

Semenikhina O., Drushlyak M., Zigunova I., Budyanskiy D. Geogebra as means of improving the quality of education. 14th International Conference on ICT in Education, Research, and Industrial Applications: Integration, Harmonization, and Knowledge Transfer (ICTERI 2018). May 14-17, 2018, Kyiv. P. 331-345. URL: http://ceur-ws.org/Vol-2105/10000331.pdf.

Semenikhina O., Drushlyak M. Organization of Experimental Computing in Geogebra 5.0 in Solving Problems of Probability Theory. European Journal of Contemporary Education, 2015, V. 11(1). P. 82-90.

Глотова М. Ю., Самохвалова Е.А. Цифровая таксонометрия Блума и модель цифровой трансформации образования в учебном процессе ВУЗА. Информатика и образование, 2019, №6 (305). С. 42-48.

Anderson L.W., Krathwohl D.R. A taxonomy for learning, teaching, and assessing: A revision of Bloom’s taxonomy of education objectives. New York: Addison Wesley Longman, 2001.

Downloads


Переглядів анотації: 1719

Опубліковано

2020-04-27

Як цитувати

Друшляк, М. (2020). ТЕХНОЛОГІЯ SAMR ВПРОВАДЖЕННЯ ЗАСОБІВ КОМП’ЮТЕРНОЇ ВІЗУАЛІЗАЦІЇ В ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС З МЕТОЮ ФОРМУВАННЯ ВІЗУАЛЬНО-ІНФОРМАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МАТЕМАТИКИ ТА ІНФОРМАТИКИ. Електронне наукове фахове видання “ВІДКРИТЕ ОСВІТНЄ Е-СЕРЕДОВИЩЕ СУЧАСНОГО УНІВЕРСИТЕТУ”, (8), 17–25. https://doi.org/10.28925/2414-0325.2020.8.3

Номер

Розділ

Статті