ВИКОРИСТАННЯ ПРОГРАМНОГО КОМПЛЕКСУ MDSOLIDS У ВИКЛАДАННІ ДИСЦИПЛІНИ «МЕХАНІКА МАТЕРІАЛІВ І КОНСТРУКЦІЙ»

Vladlen Devin, Vasil Tkachuk, Dmytro Skorobogatov

Анотація


Тенденція до скорочення кількості годин на вивчення загальноінженерних дисциплін в навчальних планах та зниження мотивації молоді до навчання на інженерно-технічних спеціальностях примушує шукати нові шляхи для підвищення ефективності викладання. Одним із способів такого підвищення є введення в освітній процес інформаційних технологій. Останнім часом при викладанні дисциплін «Теоретична механіка», «Інженерна механіка», «Механіка матеріалів і конструкцій», «Опір матеріалів» широкого використання набули різноманітні системи комп’ютерної математики, найпоширенішими є Maple, MathCAD, Matlab. Перелічені програми дозволяють покроково розв'язувати різноманітні задач з демонстрацією проміжних результатів обчислень, а також моделювати динамічні об'єкти і процеси за аналітичними формулами, що необхідне при розв’язанні інженерно-технічних задач. В тексті статті наводиться обґрунтування доцільності використання пакету MDSolids під час вивченні дисципліни «Механіка матеріалів і конструкцій» студентами технічного закладу вищої освіти. Проведене дослідження, що пов’язане з адаптацією системи MDSolids у навчанні механіки матеріалів в сучасних умовах інформатизації освіти, дає підстави для нижчевикладених висновків: знайомство з програмою MDSolids, а потім самостійна робота в її середовищі пробуджує у студентів додатковий інтерес до дисципліни «Механіка матеріалів і конструкцій», оскільки дозволяє неформально підходити до процесу вирішення навчальних завдань. Програма певним чином дублює роботу думки студента, а потім підтверджує або спростовує її правильність. Ще однією перевагою впровадження системи MDSolids в освітній процес є те, що вже на ранньому етапі отримання вищої інженерної освіти студенти знайомляться з азами процесу автоматизації інженерного аналізу. Для них стає очевидним, що, не володіючи тими інженерними поняттями, які вивчає дисципліна «Механіка матеріалів і конструкцій», а також сучасними комп'ютерними технологіями, неможливо стати грамотним інженером.


Ключові слова


механіка матеріалів і конструкцій; опір матеріалів; інформаційні технології; MDSolids

Повний текст:

PDF

Посилання


MDSolids educational software for Mechanics of Materials (1997-2014). http://www.mdsolids.com/MDSolids Educational Software

Philpot, Timothy A. (2000). Mechanics of materials.: an integrated learning system. 4th ed., 877 p.

Timothy, A., Philpot (2000). MDSolids: Software to Bridge the Gap Between Lectures and Homework in Mechanics of Materials International Journal of Engineering Education 16 (5).

Makarov, E. (2004) Soprotyvlenye materyalov na baze Mathcad. SPb.: BKhV-Peterburgh. 512 p. (in Russian)

Yckovych, Gh. (1974) Metodyka prepodavanyja soprotyvlenyja materyalov v tekhnykumakh. Mynsk.: Vushejshaja shkola. 336 p. (in Russian)

Pysarenko, Gh. (2004). Opir materialiv. Kyjiv: Vyshha shkola, 776 p. (in Ukrainian)

Curpal, I. (2005) Mekhanika materialiv i konstrukcij. Navch. Posibnyk. K.: Vyshha osvita. 367 p. (in Ukrainian)

Devin, V. & Tkachyk, V. (2016). Modelyuvannya procesu roboti lopatevogo zmіshuvacha v programnomu kompleksі Flow Vision. Zbіrnik naukovix pracz Podіlskogo derzhavnogo agrarno-texnіchnogo unіversitetu. Texnіchnі nauki, no. 24(2), Kamianets-Podilskyi, 65-72 (in Ukrainian)

Devin V. & Tkachuk V. (2016). Vykorystannia prohramy MathCAD u vykladannі dystsyplіny «Inzhenerna mekhanіka». Zbіrnyk naukovykh prats «Ahrarna osvіta», Kamianets-Podіlskyi, 158-161 (in Ukrainian)

Devin, V. & Tkachuk, V. (2018). Rozviazannia zadach kіnematyky tochky z vykorystanniam systemy Mathcad. Aktualnyie nauchnyie issledovaniya v sovremennom mire, no. 3(35), Part 2, 128-135 (in Ukrainian)


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.