ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ, ЯК КАТАЛІЗАТОР ЗМІН КОМПЕТЕНТНОСТІ ВИКЛАДАЧА

  • Viktor Ye. Sedov DataArt
Ключові слова: інформаційно-комунікаційні технології, електронне навчання, компетентність викладача, педагогічні технології, інтернет речей

Анотація

В статті проаналізовано вплив розвитку цифрових технологій на систему освіти з точки зору виникнення нових та розвитку існуючих педагогічні технології. Визначено основні характеристики понять парадигми електронного навчання. Відповідно до зазначених технотрендів, представлено досвід співпраці Південноукраїнського державного педагогічного університету з ІТ-компаніями з впровадження у навчальний процес нових навчальних форм та сучасних технологій, зокрема інтернету речей. Означено перспективи розвитку співпраці вишів регіону задля розвитку STEM-освіти, описані переваги створення ресурсних центрів.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Viktor Ye. Sedov, DataArt
System Administator

Посилання

Атлас новых профессий. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://atlas100.ru

Кристи Б. (Cisco): как Интернет вещей и данные формируют необходимость в новых IT-специалистах. – [Електронний ресурс] – Режим доступа: http://education-events.ru/2014/12/24/cisco-christie-how-data-and-process-are-reshaping-the-future-workforce/

Мировые тенденции развития образовательных технологий. Обзор по результатам посещения международной выставки BETT 2015, [Електронний ресурс] – Режим доступа: http://edcommunity.ru/pages/bett-2015.php

Образовательная робототехника: спорт или физкультура. [Електронний ресурс] – Режим доступа: http://habrahabr.ru/company/innopolis_university/blog/210906

Седов Е.П., Седов В.Е. Формирование информационной культуры у студентов педагогического университета при проведении очно-дистанционного курса Intel «Обучение для будущего». // Е.П. Седов, В.Е. Седов / Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах. №3. 2013. – С. 42-44.

Щербина С., Титиш Г. Футуролог Мітіо Каку: Нації, які вірять тільки у сільське господарство, будуть бідними. // Сергій Щербина, Галина Титиш/Українська правда. 29 травня, 2013.

Facebook guide for educatord/ A tool for teaching and learning. The Education Foundation. London, 2013. – 17 p. [Електронний ресурс] – Режим доступа: http://www.ednfoundation.org/wp-content/uploads/Facebookguideforeducators.pdf

Intel наращивает число IoT – партнеров. – [Електронний ресурс] – Режим доступа: http://www.it-world.ru/download/pdf/itweekly/107/26.pdf.

Kevin Ashton. That ‘Internet of Things’ Thing. In the real world, things matter more than ideas. (англ.). RFID Journal (22 June 2009) [Електронний ресурс] – Режим доступа: http://www.rfidjournal.com/articles/view?4986.

Learning in an Introductory Physics MOOC: All Cohorts Learn Equally, Including an On-Campus Class/ Kimberly F Colvin, John Champaign, Alwina Liu (not shown), Qian Zhou, Colin Fredericks, and David E Pritchard. The international Review of Research in Open and Distributed Learning. – September, 2014. – Vol. 15, № 4 (2014) – [Електронний ресурс] – Режим доступа: http://www.irrodl.org/index.php/irrodl/article/view/1902/3009

Microsoft и Интернет Вещей? Статья вводная – о том, как мы видим эту концепцию. – [Електронний ресурс] – Режим доступа: http://habrahabr.ru/company/microsoft/blog/261367/

REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Atlas of new professions. [E-resource]. – Mode of access: http://atlas100.ru (in Russian)

Kristi B. (Cisco): How The Internet of Things and the data form the need for new IT-specialists. – [E-resource] – Mode of access: http://education-events.ru/2014/12/24/cisco-christie-how-data-and-process-are-reshaping-the-future-workforce/ (in Russian)

World trends in educational technology. The review of the results of the visit of the international exhibition BETT 2015, [E-resource] – Mode of access: http://edcommunity.ru/pages/bett-2015.php (in Russian)

Educational Robotics: sports or exercise. [E-resource] – Mode of access: http://habrahabr.ru/company/innopolis_university/blog/210906 (in Russian)

Sedov Е.P., Sedov V.Е. Formation of information culture at students of pedagogical university during full-time-distance course Intel «Education for the Future». // Е.P. Sedov, V.Е. Sedov / Informatics and information technologies in educational institutions. №3. 2013. – С. 42-44. (in Russian)

Shcherbyna S., Tytysh H. Futurologist Michio Kaku: Nation who believe only in agriculture will be poor. // Serhii Shcherbyna, Halyna Tytysh / Ukrainska pravda. 29 of May, 2013. (in Ukrainian)

Facebook guide for educatord/ A tool for teaching and learning. The Education Foundation. London, 2013. – 17 p. [E-resource] – Mode of access: http://www.ednfoundation.org/wp-content/uploads/Facebookguideforeducators.pdf

Intel increases the number IoT – partners. – [E-resource] – Mode of access: http://www.it-world.ru/download/pdf/itweekly/107/26.pdf. (in Russian)

Kevin Ashton. That ‘Internet of Things’ Thing. In the real world, things matter more than ideas. (англ.). RFID Journal (22 June 2009) [E-resource] – Mode of access: http://www.rfidjournal.com/articles/view?4986.

Learning in an Introductory Physics MOOC: All Cohorts Learn Equally, Including an On-Campus Class/ Kimberly F Colvin, John Champaign, Alwina Liu (not shown), Qian Zhou, Colin Fredericks, and David E Pritchard. The international Review of Research in Open and Distributed Learning. – September, 2014. – Vol. 15, № 4 (2014) – [E-resource] – Mode of access: http://www.irrodl.org/index.php/irrodl/article/view/1902/3009

Microsoft and The Internet of Things? Article introduction – how we see this concept. – [E-resource] – Mode of access: http://habrahabr.ru/company/microsoft/blog/261367/ (in Russian)


Переглядів анотації: 399
Завантажень PDF: 980
Опубліковано
2015-09-23
Як цитувати
Sedov, V. Y. (2015). ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ, ЯК КАТАЛІЗАТОР ЗМІН КОМПЕТЕНТНОСТІ ВИКЛАДАЧА. Електронне наукове фахове видання “ВІДКРИТЕ ОСВІТНЄ Е-СЕРЕДОВИЩЕ СУЧАСНОГО УНІВЕРСИТЕТУ”, (1), 74-82. https://doi.org/10.28925/2414-0325.2015.1.7482
Номер
Розділ
Статті