РОЗВИТОК СТАЛОЇ МОТИВАЦІЇ У МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ В УМОВАХ ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ

Ключові слова: стала мотивація; дистанційне навчання; змішане навчання; мотив; здобувач освіти

Анотація

У статті розглянуто проблеми реалізації дистанційного та змішаного форматів навчання, труднощі підвищення сталої мотивації у здобувачів освіти, шляхи вирішення цих проблем та труднощів. Визначено мотиви, що спонукають вчитися в таких умовах дорослих здобувачів: самостверджувальні, матеріальні, соціальні, внутрішні, мотиви підстрахування та дозвіллєві. Акцентовано, що мотивація є джерелом та чинником, який спонукає до навчальної діяльності та підвищення рівня професійної компетентності майбутніх педагогів. Труднощі реалізації дистанційного формату об`єднано у 4 групи: особистісні труднощі (початкова невисока внутрішня мотивація здобувача, звичка до жорсткого контролю з боку викладача, слабка самоорганізація здобувачів освіти, відсутність емоційно-психологічного контакту з колегами по навчанню, невисока відповідальність, відсутність відчуття приналежності до групи в здобувачів освіти), організаційні проблеми (нечітка організація курсу, проблеми з доступом до певних навчальних ресурсів), професійні (недостатній професійний рівень як в області володіння комп'ютером, так і в подачі матеріалу без адаптації до дистанційного формату), технічні (нестійкий доступ в Інтернет, відсутність необхідного технічного або програмного забезпечення). Увагу приділено таким стратегічно важливим компонентам, як увага, впевненість, задоволеність. В статті проаналізовані засоби впливу на кожен компонент в умовах змішаного навчання.  Застосування матеріалів, описаних в статті, буде сприяти підтримці і підвищенню мотивації навчання в змішаній та дистанційній формі, допоможе мінімізувати зазначені вище ризики труднощі та проблеми. Наведено конкретні приклади засобів та інструментів: під час реалізації освітнього процесу в умовах змішаного навчання ефективним є чітко визначений зворотний зв`язок, створення «ситуації успіху», формулювання цілей всього курсу і окремих модулів, рефлексія досвіду дистанційного навчання за допомогою заповнення спеціально розроблених анкет і виконання завдань рефлексивного характеру. Інструментарій можна розширити за допомогою додаткових функцій вже відомих платформ та засобів – сесійні зали та керування екраном на платформі ZOOM для онлайн-конференцій, google-форми для тестування здобувачів з обраної теми з подальшим збиранням відповідей та їх аналізом, застосунки та сервіси  Learningapps, Mentimeter, онлайн дошки AWWapp та ін.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Анастасія Сергіївна Волянюк , Херсонський державний університет

Викладачка кафедри теорії та методики дошкільної та початкової освіти, аспірантка кафедри педагогіки, психології й освітнього менеджменту ім.проф.Є.Петухова

Посилання

Лист Міністерства освіти і науки України від 2 листопада 2020 року щодо організації дистанційного навчання. Офіційний сайт МОН України: 2020. URL: https://mon.gov.ua/ua/npa/shodo-organizaciyi-distancijnogo-navchannya (дата звернення: 17.03.2021).

Visser L., Plomp T., Amirault R., Kuiper W. Motivating students at a distance: The case of an international audience. Educational Technology Research and Development, 2002. 50. 94-110. 10.1007/BF02504998.

Keller J. Motivation in cyber-learning environments. International Journal of Educational Technology, 1999. №1. P.7-30.

Song S., Keller J. Effectiveness of motivationally adaptive computer-assisted instructions on the dynamic aspects of motivation. Educational Technology Research and Development, 2001. № 49(2), P.5-22.

Bishop S., Lau M., Shapiro S., Carlson L. Mindfulness: A Proposed Operational Definition. Clinical Psychology: Science and Practice, 2004. Vol.11. P.230–241.

Звиняцьківська З., Коберник І. Організація дистанційного навчання в школі: методичні рекомендації. за ред. Звиняцківської З. Київ: ГО “Смарт освіта”, 2020. 71 с.

Як технічно організувати дистанційне навчання – покрокова інструкція // Нова українська школа: URL: https://nus.org.ua/articles/yak-tehnichno-organizuvaty-dystantsijne-navchannya-pokrokova-instruktsiya/ (дата звернення: 20.03.2021).

Keller J. M. Motivational Design for Learning and Perfomance: The ARCS Model Approach. London: Dordrecth Heidelberg, 2010.

Pardanjac M., Karuovic D., Eleven E. Increase of user motivation in teaching realized through distance learning. DAAAM international scientific book, 2017. Chapter 10 (October). P. 131-144. DOI: 10.2507/daaam.scibook.2014.10.

Дядичева І. В. Підвищення мотивації студентів при дистанційній формі навчання. Електронні засоби та дистанційні технології для навчання протягом життя. Тези доповідей IX Міжнародної науковометодичної конференції. Суми, 2013.№ 1. С. 52-53.


Переглядів анотації: 68
Завантажень PDF: 39
Опубліковано
2021-04-28
Як цитувати
Волянюк , А. С. (2021). РОЗВИТОК СТАЛОЇ МОТИВАЦІЇ У МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ В УМОВАХ ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ. Електронне наукове фахове видання “ВІДКРИТЕ ОСВІТНЄ Е-СЕРЕДОВИЩЕ СУЧАСНОГО УНІВЕРСИТЕТУ”, (10), 56-66. https://doi.org/10.28925/2414-0325.2021.106
Номер
Розділ
Статті