ЕФЕКТИВНІ ФОРМИ НАВЧАННЯ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ВЧИТЕЛІВ

  • Марина Григорівна Друшляк Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка https://orcid.org/0000-0002-9648-2248
  • Артем Олександрович Юрченко Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка https://orcid.org/0000-0002-6770-186X
  • Анатолій Михайлович Розуменко Сумський національний аграрний університет https://orcid.org/0000-0002-3069-9313
  • Анжела Оурелянівна Розуменко КЗ СОР «Сумська обласна гімназія-інтернат для талановитих та творчо обдарованих дітей» https://orcid.org/0000-0002-4759-3320
  • Олена Володимирівна Семеніхіна Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка https://orcid.org/0000-0002-3896-8151
Ключові слова: вчитель; підвищення кваліфікації вчителів; організаційні форми підвищення кваліфікації; види підвищення кваліфікації; тренінг; майстер-клас; навчання протягом життя; комп’ютерна анімація

Анотація

Останнім часом при виборі видів підвищення кваліфікації вчителів акцент зміщується у бік підвищення активності учасників освітнього процесу. Тому більш ефективними визнаються ті види, в основі яких лежить активна взаємодія та інтенсивне спілкування, що базується на унікальному життєвому і професійному досвіді та готовності ним поділитися. Серед таких видів підвищення кваліфікації вчителів автори виокремлюють участь у тренінгах, під час яких увага приділяється практичному відпрацюванню умінь через власний набутий освітній досвід, і майстер-класах, під час яких увага приділяється практичній демонстрації творчого вирішення певного завдання, нової методики, технології, авторської моделі. Кафедрою інформатики Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка розроблено короткі курси підвищення кваліфікації вчителів (інформатики, фізики, математики) Сумської області, які орієнтовані на формування\ розвиток умінь створювати комп’ютерні анімації для підтримки освітнього процесу і які було організовано як тренінги та майстер-класи. Педагогічний експеримент полягав у порівняльному дослідженні ефективності обраних організаційних форм (тренінг чи майстер-клас) для гетерогенних груп (групи вчителів з різним досвідом роботи). Поряд із цим визначалися: ступінь використання ІТ у професійній діяльності, бажання використовувати комп’ютерну анімацію на уроках, самооцінка вмінь розробляти комп’ютерні анімації з начальною метою. За результатами експерименту встановлено, що майстер-клас виявився більш ефективним для вчителів з досвідом роботи менше 10 років, а тренінг – для вчителів із досвідом роботи більше10 років.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

Марина Григорівна Друшляк, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка

Доцент, доктор педагогічних наук, доцент кафедри математики

Артем Олександрович Юрченко , Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка

Доцент, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри інформатики

Анатолій Михайлович Розуменко , Сумський національний аграрний університет

Доцент, кандидат фізико-математичних наук, завідувач кафедри математики

Анжела Оурелянівна Розуменко , КЗ СОР «Сумська обласна гімназія-інтернат для талановитих та творчо обдарованих дітей»

Доцент, кандидат педагогічних наук, вчитель вищої категорії

Олена Володимирівна Семеніхіна , Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка

Професор, доктор педагогічних наук, завідувач кафедри інформатики

Посилання

Ayvaz-Tuncel Z., Çobanoğlu F. In-service Teacher Training: Problems of the Teachers as Learners. International Journal of Instruction, 2018, 11, 4, P. 159-174.

Doukakis S., Koilias C., Adamopoulos N., Giannopoulou P. Computer Science Teachers’ In-service Training Needs and Their Technological Pedagogical Content Knowledge. In: Lytras M.D., Ruan D., Tennyson R.D., Ordonez De Pablos P., García Peñalvo F.J., Rusu L. (eds) Information Systems, E-learning, and Knowledge Management Research. WSKS 2011. Communications in Computer and Information Science, 2013, vol 278. Springer, Berlin, Heidelberg. doi.org/10.1007/978-3-642-35879-1_36

Kert S.B. A Proposal Of In-Service Teacher Training Approach For Computer Science Teachers. European Journal of Educational Research, 2019, 8(2), P. 477-489. doi.org/10.12973/eu-jer.8.2.477

Osamwonyi E. In-Service Education of Teachers: Overview, Problems and the Way Forward. Journal of Education and Practice, 2016, 7, 26, P. 83-87.

Rehbein L., Labbé C., Campos M. Enlaces’ In-service Teacher Training Strategies: A Review of Critical Features. Interactive Educational Multimedia, 2003, 6, P. 93-109.

Семеніхіна О.В., Юрченко А.О., Сбруєва А.А., Кузьмінський А.І., Кучай О.В., Біда О.А. Відкриті цифрові освітні ресурси у галузі ІТ: кількісний аналіз. Інформаційні технології і засоби навчання, 2020, Т. 75, №1, С. 331-348. https://doi.org/10.33407/itlt.v75i1.3114

Суйкова О. А., Большакова З. М. Формы повышения квалификации педагогов в США. Инновационное развитие профессионального образования, 2020, 3 (27), С. 69-74.

Осадчий В. В. Методы, формы и средства профессиональной подготовки учителей-тьюторов в условиях дистанционной формы обучения. Pedagogics, psychology, medical-biological problems of physical training and sports, 2010, 6, С. 82-86.

Касаткина Н. С., Немудрая Е. Ю., Шкитина Н. С., Циулина М. В. Школьный семинар в системе профессионально-педагогической подготовки будущего учителя. Вестник Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета, 2017, 10, С. 40-45.

Коровкина Н.И., Филонова О.В. Фестиваль открытых уроков как форма внутрифирменного повышения квалификации педагогов. Образование. Карьера. Общество, 2019, 3 (62), С. 48-51.

Борисова О. Н. Организационно-педагогические условия проведения конкурсов профессионального мастерства работников предприятия. Проблемы современного педагогического образования, 2019, 63-3, С. 7-10.

Федяева А.А. Тренинг как метод обучения и развития персонала. Экономика и менеджмент инновационных технологий, 2017, № 5. URL: http://ekonomika.snauka.ru/2017/05/ 14925.

Масесьянц М.Г., Базалий Р.В. Применение тренингов в образовательном процессе. Молодой исследователь Дона, 2020, 6 (27), С. 66-69.

Кленина Л. И., Куликова Т. А. Интеллектуальный тренинг – соревнование на практическом занятии по математике. Глобус: психология и педагогика, 2019, 7 (35), С. 4-6.

Цибикова О. А. Мастер-класс как форма групповой работы с педагогами. Межпоколенческие отношения: современный дискурс и стратегические выборы в психолого-педагогической науке и практике, 2020, 1, С. 282-285. doi: 10.24411/9999-047A-2020-00080

Устюжина А. Ю. Мастер-класс как технология развития профессионально-педагогической рефлексии у будущих педагогов профессионального обучения. Проблемы современного педагогического образования, 2019, 63-1, С. 340-343.

Житєньова Н.В. Майстер-клас як ефективна форма підготовки майбутнього вчителя до застосування технологій візуалізації у предметно-професійній діяльності. Фізико-математична освіта, 2019, Вип. 1(19), С. 55-61.

Юрченко А.О., Логвін А. В., Лаштун О. В., Безверха К. М., Семеніхіна О. В. Про візуалізацію навчального матеріалу засобами flash-технологій (на прикладі вивчення тригонометричних функцій). Фізико-математична освіта, 2017, Вип. 1 (11), С. 128-132.


Переглядів анотації: 68
Завантажень PDF: 71
Опубліковано
2021-04-28
Як цитувати
Друшляк, М. Г., Юрченко , А. О., Розуменко , А. М., Розуменко , А. О., & Семеніхіна , О. В. (2021). ЕФЕКТИВНІ ФОРМИ НАВЧАННЯ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ВЧИТЕЛІВ. Електронне наукове фахове видання “ВІДКРИТЕ ОСВІТНЄ Е-СЕРЕДОВИЩЕ СУЧАСНОГО УНІВЕРСИТЕТУ”, (10), 77-88. https://doi.org/10.28925/2414-0325.2021.108
Номер
Розділ
Статті