МЕТОДИКА НАВЧАННЯ МОВИ HTML ТА CSS СТИЛІВ В ДИСЦИПЛІНІ ІНФОРМАТИКА ДЛЯ СТУДЕНТІВ ПЕДАГОГІЧНИХ ВИШІВ

  • Ольга Ігорівна Шувалова Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського https://orcid.org/0000-0002-2157-1019
Ключові слова: HTML, CSS стилі, JavaScript, методика навчання Інформатики, об'єктно-орієнтоване програмування, моделювання, Web-програмування

Анотація

В роботі проводиться аналіз методик навчання мови HTML, CSS, JavaScript. Обґрунтовується доцільність навчання цих технологій студентами педагогічних вишів. Сутність нової методики навчання мови HTML та CSS полягає в тому, що зміщено акценти у змістовій компоненті на вивчення:1 - візуальних об'єктів гіпертекстового документу; 2 - правил унікальної їх ідентифікації; 3 - налаштування базових властивостей та властивостей стилізації цих об'єктів; 4 - моделювання дизайну гіпертекстової сторінки на основі екземплярів блочних об'єктів; 5 - закріплення знань мов HTML, CSS через використання цих технологій при формування сайтів-звітів до лабораторних робіт; 6 - формування підґрунтя до опанування технологій динамічного налаштування стилів засобами мови JavaScript. Нова методика передбачає використання візуальних об'єктів гіпертекстового документа для формування звітів до тематичних розділів навчання курсу Інформатика таких, як Офісне програмне забезпечення, Математичні пакети, Комп'ютерна графіка, тощо. Інтернет-хостинг є засобом навчання для нової методики. Цей засіб рекомендується використовувати для висвітлення результатів студентських лабораторних робіт. Методика експериментально впроваджувалась з використанням засобів дистанційного навчання. Аналіз результатів педагогічного експерименту підтвердив доцільність впровадження нової методики. Висновки роботи полягають у тому, що впровадження цієї методики підвищує ефективність навчання. Основою для позитивного результата стає: 1) забезпечення індивідуалізованого підходу до навчання Інформатики; 2) створення умови для опанування поняття моделювання через практичне застосування; 3) формування розуміння об'єктно-орієнтованої сутності мови HTML і CSS стилів; 4) сприяння опануванню сучасних мережевих технологій; 5) підвищення значущості програмування при опануванні Інформатики. Ця методика формує підґрунтя для опанування технологій об'єктно-орієнтованого програмування мовою JavaScript, стає основою для подальшого опанування технологій розроблення Web-орієнтованої інформаційної системи. Перспективність цього дослідження бачиться у формування цілісного сприйняття інформатики, як науки через вивчення Web-програмування.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Ольга Ігорівна Шувалова, Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського

старший викладач кафедри прикладної математики та інформатики

Посилання

Лапінський Віталій Васильович. Проблема вибору першої мови програмування - сьогоднішнє бачення. Комп’ютер у школі та сім’ї. №1. 2014. С. 14-17. URL: http://lib.iitta.gov.ua/2168/1/перша_мова.pdf (дата звернення: 27.12.2020)

Морзе Н.В. Методика навчання інформатики. Навч. посібник за ред. акад. М.І. Жалдака. Ч. IV: Методика навчання основ алгоритмізації та програмування. Київ, 2004, С. 368. URL: http://pedagogy.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/09/Morze-4.pdf (дата звернення: 27.12.2020)

Addison Wesley Longman A history of HTML. 1998. URL: https://www.w3.org/People/Raggett/book4/ch02.html (дата звернення: 30.01.2020)

Щербаков Є.В., Щербакова М.Є. Аналіз класів мови програмування JavaScript. Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. № 8 (238) 2017, С.90-93.

URL:http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/bitstream/123456789/1865/1/090-093.pdf (дата звернення: 27.12.2020)

Городецька О. С. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з вивчення дисципліни «Інтернет технології та web-дизайн» для студентів спеціальності 172 – Телекомунікації та радіотехніка. Вінниця. 2018. С. 25. URL: https://ecopy.posibnyky.vntu.edu.ua/txt/2018/Gorodezka_mv_srs_p038.pdf (дата звернення: 11.09.2020).

Рухляда В.С., Карпенко М.Ю., Уфимцева В.Б. Методичні вказівки для виконання лабораторної роботи «Розробка персонального WEB-сайту» та самостійної підготовки студентів з дисципліни «Комп'ютерні мережі та телекомунікації». Харків: ХНАМГ, 2008. С. 24. URL: http://eprints.kname.edu.ua/4997/1/Web-дизайн_22.04.08.pdf (дата звернення: 11.09.2020).

В. М. Базурін. Особливості навчання веб-програмування мовою javascript студентів-математиків. Вісник Житомирського державного університету. Випуск 1 (73) 2014. С. 79-83. URL: http://eprints.zu.edu.ua/11082/1/15.pdf (дата звернення: 11.09.2019).

Рамський Ю.С., Іваськів І.С., Ніколаєнко О.Ю. Вивчення Web-програмування у школі: навчальний посібник. Тернопіль. 2009. С. 200.

Дегтярьова Н.В.Методичні особливості навчання студентів розмітки блоків при вивченні таблиць каскадних стилів. Фізико-математична освіта: науковий журнал. №1(11). 2017. С. 32-36. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/metodichni-osoblivosti-navchannya-studentiv-rozmitki-blokiv-pri-vivchenni-tablits-kaskadnih-stiliv/viewer (дата звернення: 11.09.2020).

Огурцов В. В., Гриньов Д. В., Щербаков О. В. Основи веб та веб-дизайн, програмування на боці клієнта. Лабораторний практикум, ХНЕУ ім. С. Кузнеця. 2015. С. 208. URL: http://www.repository.hneu.edu.ua/bitstream/123456789/10442/1/2015 Огурцов В. В., Гринев Д. В., Щербаков О. В..pdf (дата звернення: 11.09.2020).

Мартиненко С., Хоружа Л. Методи навчання та їх класифікація. 2008. URL: https://osvita.ua/school/method/780/ (дата звернення: 30.01.2020).

Шувалова О.І. Web-програмування. Побудова Web-орієнтованої інформаційної системи: методичні рекомендації. Одеса: Університет Ушинського, 2019. С. 55. URL: http://dspace.pdpu.edu.ua/bitstream/123456789/4261/3/Web_2.pdf (дата звернення: 11.09.2020).


Переглядів анотації: 123
Завантажень PDF: 48
Опубліковано
2021-04-28
Як цитувати
Шувалова, О. І. (2021). МЕТОДИКА НАВЧАННЯ МОВИ HTML ТА CSS СТИЛІВ В ДИСЦИПЛІНІ ІНФОРМАТИКА ДЛЯ СТУДЕНТІВ ПЕДАГОГІЧНИХ ВИШІВ. Електронне наукове фахове видання “ВІДКРИТЕ ОСВІТНЄ Е-СЕРЕДОВИЩЕ СУЧАСНОГО УНІВЕРСИТЕТУ”, (10), 241-253. https://doi.org/10.28925/2414-0325.2021.1020
Номер
Розділ
Статті