РЕАЛІЗАЦІЯ STEAM-ОСВІТИ В ПРОЄКТНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МАТЕМАТИКИ

  • Валентина Валеріївна Пікалова Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Харків, Україна https://orcid.org/0000-0002-0773-2947
Ключові слова: STEAM-освіта; концепція STEAM-освіти; підготовка майбутнього вчителя математики; GeoGebra; проєктна діяльність; метапредметні навички

Анотація

У статті розглянуто актуальну проблему вдосконалення системи освіти, а саме застосування концепції STEАM, як інноваційного підходу, що представляє сьогодні предмет масового інтересу і дослідників, і педагогів-практиків. Завдяки STEАM-освіті у вчителя з’являється можливість розвивати учнів відразу у декількох предметних областях - інформатики, фізики, технології, інженерії, мистецтва та математики. Обґрунтовано необхідність введення в систему підготовки майбутніх учителів концепції STEAM-освіти, яка продовжує реалізацію ідей STEM, що викликано переходом суспільства в цифрову епоху. Розглянуто STEАM підходи в освітньому процесі. Проаналізовано досвід таких розвинених країн як США, Фінляндія, Австралія, Великобританія, Ізраїль, Корея, Сінгапур і з’ясовано, що вони запроваджують державні програми в галузі застосування STEАM-освіти. У Фінляндії було відкрито LUMA-центр, в Іспанії вчителі використовують STEAM-Makerspace для підвищення рівня знань в учнів старшої школи в області геометрії, в Австралії реалізовано програму STEAM Professionals in Schools яка об’єднує викладачів з професіоналами STEAM для вдосконалення практики викладання STEАM і забезпечення навчання STEAM в австралійських школах. Висвітлено можливості реалізації трьох основних шляхів впровадження STEAM-освіти у шкільний процес, таких як STEAM-проєкт, STEAM-урок, Мейкер-простір, які ефективно можна запроваджувати в освітньому процесі вищої школи. Розглядається реалізація STEAM підходу на прикладі підготовки майбутніх учителів математики. Автором відзначається важлива роль в цьому процесі педагогів, готових реалізовувати ідеї STEAM-освіти. Наведено результати експериментальної роботи по реалізації концепції STEAM-освіти в рамках проєктної діяльності студентів на прикладі проєкту «Українська вишивка». Розкрито мету та діяльність студентів, описано дослідницькі завдання, які вони виконували. Результатом проведеного дослідження стала розробка програми, яка «вишиває», імітує процес вишивки у різних техніках, реалізуючи різні підходи при обході схеми вишивки. Крім того було створено комплект інструментів у пакеті GeoGebra для дослідження і конструювання різноманітних орнаментів, які ґрунтуються на традиційних елементах української вишивки.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Валентина Валеріївна Пікалова, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Харків, Україна

старший викладач кафедри комп'ютерної математики і аналізу даних

Посилання

Проєкт концепції STEM-освіти в Україні. URL: http://mk-kor.at.ua/STEM/STEM_2017.pdf (дата звернення: жовтень 21, 2020)

Best project nominees of the StarT season 2020. URL: https://start.luma.fi/en/materials/the-best-of-start-2020/best-projects-2020/ (date of access: october 21, 2020)

Makerspace Projects For Kids. (2014-2020 ). URL: https://www.makerspaces.com/25-makerspace-projects-for-kids/ (date of access: october 21, 2020)

Аustralia’s STEM workforce. URL: https://www.chiefscientist.gov.au/wp-content/uploads/Australias-STEM-workforce_full-report.pdf (date of access: october 21, 2020)

Андрієвська В.М., Білоусова Л.І. Концепція BYOD як інструмент реалізації STEAM-освіти. Фізико-математична освіта: науковий журнал. 2017. Випуск 4(14). С. 13-17.

Березька К.М. Моделювання та синтез складних зображень симетричної структури: дис. на здоб. наук. ст. канд. техн. наук. Державний науково-дослідний інститут інформаційної інфраструктури, Львів, 1999. URL: http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/3198/1/DISER_Berezka.pdf (дата звернення: жовтень 21, 2020)

Кара-Васильєва Т. Українська вишивка: Альбом. - К.: Мистецтво, 1993. – 264 с.

Знаки (155 стародавніх українських вишивок) / Упорядник Островська Т.О. Київ: Молодь, Бібліотечка журналу "Соняшник", 1992. 72 c.

Гризун Л.Е., Пікалова В.В, Русіна І.Д., Цибулька В.А. Практикум з опанування пакету динамічної математики GeoGebra як інструменту реалізації STEAM-освіти: навчальний посібник / Л.Е. Гризун, В.В Пікалова, І.Д. Русіна, В.А. Цибулька. Харків: ХНПУ імені Г.С. Сковороди, 2018. 80 с. URL: https://www.geogebra.org/m/jjqf2vfk (дата звернення: жовтень 21, 2020)

Pikalova V., Hrytsenko O., Rusina I. Exploring Ukrainian Embroidery with GeoGebra and Python. Conference on Digital Tools in Mathematics Education,

-29 June 2018, University of Coimbra, Portugal. URL: https://www.uc.pt/en/congressos/cadgme2018/ficheiros/CADGME-2018_paper_101 (date of access: october 21, 2020)

Pikalova V., Hrytsenko O., Rusina I. Using GeoGebra and Python in Modelling Ukrainian Embroidery. Book of Abstracts East West Conference on Mathematics Education EWCOME 2018, September 23-24, 2018, Warsaw, Poland. Р. 26-27

Pikalova V., Hrytsenko O., Rusina I. STEAM project: Exploring and Modelling Ukrainian Embroidery. Gamification and Creativity in STEAM Education Conference: 17-18 Jan 2019, Johannes Kepler University, Linz, Austria. URL: http://mintlinz.pbworks.com/w/page/129872385/Gamification%20and%20Creativity%20in%20STEAM%20Education%20Conference%3A%2017-18%20Jan%202019 (date of access: october 21, 2020)


Переглядів анотації: 1548
Завантажень PDF: 568
Опубліковано
2020-11-26
Як цитувати
Пікалова, В. В. (2020). РЕАЛІЗАЦІЯ STEAM-ОСВІТИ В ПРОЄКТНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МАТЕМАТИКИ. Електронне наукове фахове видання “ВІДКРИТЕ ОСВІТНЄ Е-СЕРЕДОВИЩЕ СУЧАСНОГО УНІВЕРСИТЕТУ”, (9), 95-103. https://doi.org/10.28925/2414-0325.2020.9.8
Номер
Розділ
Статті