РОЗВИТОК ЦИФРОВИХ НАВИЧОК ТА ІКТ ІНСТРУМЕНТИ ДЛЯ ПІДСУМКОВОЇ КВАЛІФІЦІЙНОЇ АТЕСТАЦІЇ: ДОСЛІДЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ОПИТУВАННЯ СТУДЕНТІВ ТА ВИКЛАДАЧІВ ПРОГРАМ З ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ТА СХІДНОЇ ФІЛОЛОГІЇ

Ключові слова: ІКТ інструменти та практики; Підсумкова кваліфікаційна атестація; цифрова грамотність; змішане навчання; метод опитування; європейські мови; східні мови

Анотація

Глобальна пандемия та карантинні заходи й обмеження створили низку викликів структурі та процедурі підсумкового оцінювання в університетах. Кваліфікаційне оцінювання випускників програм з іноземних мов, зокрема, є регламентованою процедурою, яка включає різні етапи (усні та письмові іспити, підсумковий проект, внутрішнє та зовнішнє рецензування). Розглянуто фактори соціальних змін, що забезпечують критичну трансформацію набору навичок, що є вирішальним для надзвичайної освітньої ситуації в умовах Ковід-19. Передумова дослідження базується на виявленні різних рамок компетентностей, похідних від навичок 21 століття, для співробітників університетів та прогнозованих вимог до цифрової грамотності. Розроблено відповідність між структурою навичок 21 століття, структурою компетенцій 2020 та системою глобальних навичок. Метою дослідження є критичний огляд прикладного куйсу та передового досвіду цифрового підсумкового кваліфікаційного оцінювання в Київському університеті імені Бориса Грінченка для студентів освітніх програм з європейських (французька, італійська, іспанська, англійська, німецька) та східних (китайська, японська) мов у 2020 році, в умовах карантинних обмежень. Опитування та аналіз різних ІКТ-інструментів використовується для трансляції практик кваліфікаційного оцінювання в реальному житті у змішаний форматта електронний формат. Дослідження також має за мету виявити різні групи прикладних цифрових навичок та навичок співпраці, які використовуються в процесі кваліфікаційного оцінювання усіма учасниками (студентами, викладачами та рецензентами). Визначено, як у ситуації карантинних обмежень Ковід-19 усі елементи Підсумкової кваліфікаційної атестації з європейських та східних мов в Київському університеті імені Бориса Грінченка були переведені у цифровий, віддалений або змішаний формат із використанням засобів ІКТ. Режим кваліфікаційного оцінювання для освітніх програм з іноземних мов був адаптований до цифрового формату яка рамковий контекст (юридична процедура, що призводить до підтвердження ступеня випускника), низка послідовних комунікативних заходів відповідно до юридичної процедури, "ритуальний" сценарій. Визначено порівняльні результати адаптації цифрового формату Підсумкової кваліфікаційної атестації для різних груп освітніх програм іноземних мов (європейських та східних).

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

Русудан Махачашвілі, Київський університет імені Бориса Грінченка, Київ, Україна

Доктор філологічних наук, доцент, завідувач кафедри романської філології та порівняльно-типологічного мовознавства

Іван Семеніст, Київський університет імені Бориса Грінченка, Київ, Україна

Кандидат історичних наук, завідувач кафедри східних мов та перекладу

Анна Бахтіна, Київський університет імені Бориса Грінченка, Київ, Україна

Викладач, аспірант кафедри романської філології та порівняльно-типологічного мовознавства

Посилання

Abbott, S. (Ed.) (2013). The glossary of education reform. July 17, 2020.

http://edglossary.org/hidden-curriculum.

American Library Association (2020). July 17, 2020.

https://literacy.ala.org/digital-literacy

Davies, A., Fidler, D. et al (2011). Future Work Skills 2020. Institute for the Future for University of Phoenix Research Institute. October 10, 2020. https://www.iftf.org/uploads/media/SR-1382A_UPRI_future_work_skills_sm.pdf

Dos Reis A. (2016). To Be a (Blended) Teacher in the 21st Century – Some Reflections. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Dos Reis A. (2017). Digital storytelling and technologies. Open educational e-environment of modern University, No 3.

Eduventures in TechLandscape (2020). July 10, 2020.

https://encoura.org/2020-eduventures-tech-landscape-heres-what-to-expect/

European e-competence framework guideline (2020). July 10, 2020. https://www.ecompetences.eu/

Hymes, Dell H. (1972). Communicative competence: In Pride, J.B.; Holmes, J. Sociolinguistics: selected readings. Harmondsworth: Penguin. pp. 269–293.

Law "On Higher Education" (2019). July 11, 2020. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18#Text

Morze N., Makhachashvili R. & Smyrnova-Trybulska E. (2016). Communication in education: ICT tools assessment. Proceedings from DIVAI, 351-354.

Morze, N., Makhachashvili, R. & Smyrnova-Trybulska, E. (2016) Research in Education: Survey Study. ICTE 2016 – Information and Communication Technologies in Education., 114-123. July 11, 2020.

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000265721

Taleb, N. (2010). The Black Swan: the impact of the highly improbable (2nd ed.). London: Penguin. ISBN 978-0-14103459-1.

World Economic Forum (2020). The Future of Jobs Report. October 10, 2020.

http://www3.weforum.org/docs/WEF_Future_of_Jobs_2020.pdf

World’s first global standard for digital literacy, skills and readiness launched by the Coalition for Digital Intelligence (2019). The DQ Global Standards Report. July 11, 2020. https://www.dqinstitute.org/ (accessed July 2020).


Переглядів анотації: 364
Завантажень PDF: 254
Опубліковано
2020-11-26
Як цитувати
Махачашвілі, Р., Семеніст, І., & Бахтіна, А. (2020). РОЗВИТОК ЦИФРОВИХ НАВИЧОК ТА ІКТ ІНСТРУМЕНТИ ДЛЯ ПІДСУМКОВОЇ КВАЛІФІЦІЙНОЇ АТЕСТАЦІЇ: ДОСЛІДЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ОПИТУВАННЯ СТУДЕНТІВ ТА ВИКЛАДАЧІВ ПРОГРАМ З ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ТА СХІДНОЇ ФІЛОЛОГІЇ . Електронне наукове фахове видання “ВІДКРИТЕ ОСВІТНЄ Е-СЕРЕДОВИЩЕ СУЧАСНОГО УНІВЕРСИТЕТУ”, (9), 54-68. https://doi.org/10.28925/2414-0325.2020.9.5
Номер
Розділ
Статті