ЗАСОБИ МОБІЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЇ У КОНТЕКСТІ ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ ПРОФЕСІЙНОГО МОВЛЕННЯ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ

Автор(и)

  • Воробець Олексій Дмитрович ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» https://orcid.org/0000-0002-3530-2581
  • Ілійчук Любомира Василівна ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» https://orcid.org/0000-0003-4274-6903

DOI:

https://doi.org/10.28925/2414-0325.2020.8.15

Ключові слова:

компетенція; культура мовлення; мобільні технології; інформаційні технології; інформатизація освіти; цифрова грамотність; Web-ресурси; типи помилок; початкова школа

Анотація

У статті репрезентовано засоби мобільних технологій як основні та визначальні складники формування культури мовлення майбутніх учителів початкових класів, акцентовано увагу на практично зорієнтованих онлайн-ресурсах (Український правопис, Правила української мови, Український тлумачний словник, Тлумачний словник української мови, Перевірка орфографії, Словник синонімів, Дропворд, Слова зі слова, Mova, Viber, QR-код та ін.). Висвітлено, що мобільні технології можуть забезпечити, та забезпечують, комфортне безперервне навчання, та навчання упродовж усього життя, що не менш важливо для підтримки власних знань на сучасному рівні. Для того, щоб слідкувати за останніми новинками і досягненнями у тому чи іншому середовищі діяльності людини, необхідно завжди працювати над удосконаленням власних знань та навичок. Також важливими є соціальні медіа, які дозволяють підтримувати відносини з однолітками, друзями, викладачами, які створюють ідеальне середовище віртуальної присутності. Водночас, використання технології мобільного навчання відокремлено від інших технологій є недоречним. Необхідно не просто штучно комбінувати мобільне навчання поряд із традиційними методами навчання, а розвивати нові способи транспортування сучасної інформації із використанням мобільних пристроїв та здійснити інтеграцію мобільного навчання із іншими компетентнісно орієнтованими технологіями, які в сумі дадуть максимальний ефект. Виокремлено, що похідною галуззю від мобільного навчання є мобільні застосунки, що виступають як дієвий, прогресивний інструмент у соціокультурних комунікаціях, оскільки сучасно освіта потребує формування педагогів прогресивного покоління – освічених, комунікабельних, що дотримуються культури професійного мовлення, наділених творчим потенціалом.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

Воробець Олексій Дмитрович, ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

кандидат філологічних наук, доцент кафедри педагогіки початкової освіти

Ілійчук Любомира Василівна, ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

доцент, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки початкової освіти

Посилання

Андрієвський Б.М. Проблеми модернізації вищої педагогічної освіти. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Педагогіка. Соціальна робота. 2011. Вип. 20. С. 9-11.

Від інтерактивних технологій до smart-освіти. Smart-освіта: ресурси та перспективи: матеріали ІІ Міжнар. наук.-метод. конф. Київ: 2016. 421 с. URL: https://knute.edu.ua/file/MTc=/d87f90e5eab7630e4cf4b87b407aab8a.pdf

Воробець О.Д. Інформаційні технології у контексті формування цифрової компетентності майбутніх учителів. Open educational e-environment of modern University, special edition. Київ: Київський університет ім. Б. Грінченка, 2019. С. 384-404.

Ілійчук Л.В. Сучасні вимоги щодо розробки та впровадження електронних підручників в освітній процес початкової школи. Open educational e-environment of modern University, special edition. Київ: Київський університет ім. Б. Грінченка, 2019. С. 123-132.

Кочан І. М. Словник-довідник із методики викладання української мови. Львів: Вид. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2005. 306 с.

Мазурок Т.Е. Использование мобильных коммуникационных устройств в образовательных целях. Теорія та методика навчання математики, фізики, інформатики : [зб. наук. праць]. Випуск V: В 3-х томах. Кривий Ріг: Видавничий відділ НМетАУ, 2005. Т. 3. С. 175-179.

Сав’юк Л.О., Іванів Р.Б. Розробка багато потокових мобільних додатків інформаційно-навчального призначення. Вісник НТУ ХПІ. 2016. № 7. С. 32-42.

Семеріков С.О., Теплицький І.О., Шокалюк С.В. Мобільне навчання: історія, теорія, методика. Вісник. Тестування і моніторинг в освіті. 2008. № 6. С. 72-82.

Семеріков С.О., Теплицький І.О., Шокалюк С.В. Нові засоби дистанційного навчання інформаційних технологій математичного призначення. Вісник. Тестування і моніторинг в освіті. 2008. № 2. С. 42-50.

Downloads


Переглядів анотації: 355

Опубліковано

2020-04-27

Як цитувати

Воробець, О. ., & Ілійчук, Л. (2020). ЗАСОБИ МОБІЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЇ У КОНТЕКСТІ ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ ПРОФЕСІЙНОГО МОВЛЕННЯ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ. Електронне наукове фахове видання “ВІДКРИТЕ ОСВІТНЄ Е-СЕРЕДОВИЩЕ СУЧАСНОГО УНІВЕРСИТЕТУ”, (8), 165–173. https://doi.org/10.28925/2414-0325.2020.8.15

Номер

Розділ

Статті