ПЛАТФОРМИ ТА СИСТЕМИ АВТОМАТИЗОВАНОЇ ПЕРЕВІРКИ ЗАВДАНЬ З ПРОГРАМУВАННЯ: АНАЛІЗ, КРИТЕРІЇ ДОБОРУ ТА ПРИКЛАД ВИКОРИСТАННЯ

Автор(и)

  • Волошина Тетяна Володимирівна Національний університет біоресурсів і природокористування України https://orcid.org/0000-0001-5544-3376
  • Глазунова Олена Григорівна Національний університет біоресурсів і природокористування України https://orcid.org/0000-0002-0136-4936
  • Гуржій Андрій Миколайович Інститут професійно-технічної освіти НАПН України https://orcid.org/0000-0001-6729-6254
  • Пархоменко Олександра В’ячеславівна Національний університет біоресурсів і природокористування України https://orcid.org/0000-0001-8773-0185
  • Корольчук Валентина Ігорівна Національний університет біоресурсів і природокористування України https://orcid.org/0000-0002-3145-8802

DOI:

https://doi.org/10.28925/2414-0325.2020.8.14

Ключові слова:

платформи та системи автоматизованої перевірки завдань з програмування; платформи для формування практичних навичок з програмування; критерії добору; підготовка майбутніх ІТ-фахівців

Анотація

У даній статті пропонуються критерії та показники добору платформ та систем автоматизованої перевірки завдань з програмування для підготовки майбутніх фахівців з інформаційних технологій. Проаналізовані автоматизовані системи, що доцільно використовувати в процесі підготовки студентів ІТ-фаху, а саме: e-olymp, Аlgotester, Contester, PC2, NetOI Olympiad DOMjudge, ejudge, а саме застосовувати під час виконання практичних завдань з програмування в рамках навчальної практики, самостійної роботи чи підготовки до олімпіад з програмування. У дослідженні авторами наведено порівняльну характеристику відібраних платформ та систем автоматизованої перевірки завдань за визначеними критеріями добору та показниками. Для експертного оцінювання визначених критеріїв було залучено 23 експерти, котрі є науково-педагогічними працівниками та мають практичний досвід підготовки майбутніх фахівців галузі знань 12 «Інформаційні технології» за спеціальностями 121 «Інженерія програмного забезпечення», 122 «Комп’ютерні науки» та 123 «Комп’ютерна інженерія». Наведено приклад використання системи управління завдань з програмування ejudge під час навчальної практики майбутніх ІТ-фахівців. До педагогічного дослідження було залучено 76 студентів 1 курсу факультету інформаційних технологій Національного університету біоресурсів і природокористування України (НУБіП України). В результаті дослідження виявлено технологічні критерії, яких варто дотримуватися під час добору платформ та систем автоматизованої перевірки завдань з програмування, а саме: зрозумілий інтерфейс; інтерактивність; проведення змагань з спортивного (олімпіадного) програмування; можливість зареєструватись користувачеві самостійно; сумісність з різними мовами програмування; можливість багаторазового виконання завдань; автоматична перевірка коду; розвиток особистісних навичок (управління часом, комунікативні) та оцінено зручність за кожним критерієм, шляхом присвоєння рангового номеру.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

Волошина Тетяна Володимирівна, Національний університет біоресурсів і природокористування України

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри інформаційних систем і технологій

Глазунова Олена Григорівна, Національний університет біоресурсів і природокористування України

доктор педагогічних наук, професор, декан факультету інформаційних технологій

Гуржій Андрій Миколайович, Інститут професійно-технічної освіти НАПН України

доктор технічних наук, професор, дійсний член НАПН України

Пархоменко Олександра В’ячеславівна, Національний університет біоресурсів і природокористування України

асистент кафедри комп’ютерних наук

Корольчук Валентина Ігорівна, Національний університет біоресурсів і природокористування України

асистент кафедри інформаційних систем і технологій

Посилання

Laal M. Lifelong Learning and technology. Social and Behavioral Sciences. 2013. 83. C. 980-984. doi: 10.1016/j.sbspro.2013.06.182

Kaplan A. Lifelong learning: conclusions from a literature review. International Online Journal of Primary Education. 2016. 5 (2). P. 43-50.

Спірін О., Вакалюк Т. Web-opiєнтовані технології навчання основ програмування майбутніх учителів інформатики. На Всеукраїнській науково-практичній конференції Математика та інформатика у вищій школі: виклики сучасності, Вінниця. 2017.

Вакалюк Т. Основні характеристики хмаро орієнтованого навчального середовища для підготовки бакалаврів інформатики. Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія №2. Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання. 2017. 19 (26). C. 154-157.

Дуч М., Цимбал Ю. Автоматизація роботи адміністратора онлайн-олімпіад на основі платформи EJUDGE. На FOSS Lviv 2016, Львів.

Жуковський С. Використання Інтернет-порталу організаційно-методичного забезпечення "E-OLIMP" для підготовки обдарованих школярів до олімпіади з інформатики. Комп'ютер у школі та сім'ї. 2010. 8. C. 47-48.

Гуржій А., Глазунова О., Волошина Т., Корольчук В., Якобчук О. Хмарні ресурси та сервіси для підготовки майбутніх фахівців з інформаційних технологій: критерії добору, приклади використання. Інформаційні технології в освіті. 2019. 3 (40). C. 7-28. URL: http://www.ite.kspu.edu/en/node/3280

Forisek M. Security of Programming Contest Systems Book: Information technologies at school: Selected papers of the 2nd international conference "Informatics in Secondary Schools: Evolution and Perspectives" (Valentina Dagiene, Roland Mittermeir, ed.), Institute of Mathematics and Informatics, Vilnius. 2006. P. 553-563.

Kosowski A., Lafiejski M., Noinski T. Application of an Online Judge & Contester. System in Academic Tuition. In Lecture Notes in Computer Science. Springer Berlin Heidelberg. 2007. P. 343–354. URL: https: //doi.org/10.1007/978-3-540-78139-4_31

Combеfis S., Wautelet J. Programming trainings and informatics teaching through online contests. Olympiads in Informatics. 2014. P. 21-34. URL: https://ioinformatics.org/journal/v8_2014_21_34.pdf

Luigi W., Farina G., Laura L, Nanni M. Temperini, and L. Versari. Three Uses of the Online Social Programming Training System: On Nature and Purpose of Spreading Algorithmic Problem Solving. In Proceedings of the 8th International Workshop on Social and Personal Computing for Web-Supported Learning Communities, (SPEL 2015), State of the art and Future Directions in Smart Learning. 2016. P. 369–379.

Wasik S., Antczak M., Badura J., Laskowski A., Sternal T. A Survey on Online Judge Systems and Their Applications. ACM Comput. Surv. 2016. 1. URL: https://arxiv.org/pdf/1710.05913.pdf

Wang G., Chen S., Yang X., Feng R. OJPOT: online judge & practice oriented teaching idea in programming courses. European Journal of Engineering Education. 2015. URL: http://dx.doi.org/10.1080/03043797.2015.1056105

Downloads


Переглядів анотації: 509

Опубліковано

2020-04-27

Як цитувати

Волошина, Т. ., Глазунова, О., Гуржій, А., Пархоменко , О. ., & Корольчук , В. (2020). ПЛАТФОРМИ ТА СИСТЕМИ АВТОМАТИЗОВАНОЇ ПЕРЕВІРКИ ЗАВДАНЬ З ПРОГРАМУВАННЯ: АНАЛІЗ, КРИТЕРІЇ ДОБОРУ ТА ПРИКЛАД ВИКОРИСТАННЯ . Електронне наукове фахове видання “ВІДКРИТЕ ОСВІТНЄ Е-СЕРЕДОВИЩЕ СУЧАСНОГО УНІВЕРСИТЕТУ”, (8), 154–164. https://doi.org/10.28925/2414-0325.2020.8.14

Номер

Розділ

Статті