ІНТЕГРАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИХ ПІДСИСТЕМ В ЄДИНЕ ІНФОРМАЦІЙНО-ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ (на базі відкритого програмного забезпечення)

Автор(и)

  • Мокрієв Максим Володимирович Національний університет біоресурсів і природокористування України https://orcid.org/0000-0002-6717-3884

DOI:

https://doi.org/10.28925/2414-0325.2020.8.7

Ключові слова:

інформаційно-освітнє середовище; вищий навчальний заклад; інтеграція; відкрите програмне забезпечення; хмарні сервіси

Анотація

Створення інформаційно-освітнього середовища вищого навчального закладу це процес впровадження та налаштування значної кількості підсистем його функціонування, куди відносять навчальну, наукову, управлінську та інші. При чому всі ці частини значною мірою інтегровані між собою, повинні передавати в інші підсистеми деякі дані та отримувати від них інші. Незважаючи на велику кількість праць присвячених дослідженням створення інформаційно-освітніх середовищ вищих навчальних закладів, більшість з них стосуються суто педагогічних та організаційних аспектів і зовсім мало розглядають питання практичної реалізації з наведенням реальних прикладів. Мета статті є демонстрація технічних можливостей організації інформаційно-освітнього середовища вищого навчального закладу шляхом інтеграції різних програмних компонентів. При цьому, робиться спеціальний наголос на використанні елементів відкритого програмного забезпечення та інтеграції з популярними хмарними сервісами. Використовуючи методи аналізу попередніх досліджень, порівняння описаних в них підходів та шляхом практичної перевірки було визначено можливий набір програмного забезпечення та технічної реалізації для створення інформаційно-освітнього середовища навчального закладу. В статті розглядається, що таке інформаційно-освітнє середовище, з яких підсистем воно повинно складатися, і як технічно ці підсистеми та їхня взаємна інтеграція можуть бути реалізовані. Визначено, що використовуючи відкриті технології і відкрите програмне забезпечення українські навчальні заклади можуть створити власне інформаційно-освітнє середовище економлячи фінанси на ліцензійних відрахуваннях. Відкрите програмне забезпечення, з якого можна сформувати власне інформаційно-освітнє середовище, в переважній більшості вже має варіанти інтеграції одне з одним на основі таких же відкритих стандартів. Важливо знати і розуміти можливості такої інтеграції. Її використання дозволить створити середовище під власні потреби та організаційні особливості кожного закладу. Можливість поступового підключення необхідних компонентів дозволить легше пройти процес впровадження інформаційно-освітнього середовища та залучення в нього всіх частин та відділів вищого навчального закладу. В статті на прикладах та з посиланнями продемонстровано можливості відкритого програмного забезпечення як складових частин інформаційно-освітнього середовища.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Мокрієв Максим Володимирович, Національний університет біоресурсів і природокористування України

доцент, канд.екон. наук, доцент кафедри інформаційних і дистанційних технологій

Посилання

Топузов М.О. Проектування інформаційно-освітнього середовища навчальних закладів у сучасному суспільстві. Український педагогічний журнал. №1, 2017. С.26-36

Морзе Наталия Викторовна, Глазунова Елена Григорьевна. Способы интеграции цифрового контента в электронном учебном курсе. ОТО. 2014. №1. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/sposoby-integratsii-tsifrovogo-kontenta-v-elektronnom-uchebnom-kurse (дата обращения: 11.04.2020).

Биков, В.Ю., Спірін, О.М., Пінчук, О.П. Проблеми та завдання сучасного етапу інформатизації освіти. Наукове забезпечення розвитку освіти в Україні: актуальні проблеми теорії і практики (до 25-річчя НАПН України). 2017. С.191-198.

Кухаренко, В.М. Розвиток дистанційного навчання на сучасному етапі. Науковий вісник НАСОА. 2012. №2. С.117-121

Тітов, С. В., Тітова, О. В. Інформаційно-освітнє середовище навчального закладу: розвиток засобів і способів комунікаційної й інформаційної взаємодії. Вісник Харківської державної академії культури. 2014. №43. С.144-150.

Соколюк, О.М. Інформаційно-освітнє середовище навчання в умовах трансформації освіти. Наукові записки. Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти. 2017. №3(12). С.48-55.

Ворожбит, А. В. Веб-орієнтоване інформаційно-освітнє середовище закладу освіти. Інформаційні технології в освіті. 2018. №3. С.20-29.

Великий тлумачний словник сучасної української мови : 250000 уклад. та голов. ред. В. Т. Бусел. Київ; Ірпінь: 2005. VIII, 1728 с.

Мокрієв М.В. Інтеграція Moodle в інформаційно-освітнє середовище університету. Четверта міжнародна науково-практична конференція “Moodle Moot Ukraine 2016. Теорія і практика використання системи управління навчанням”. (Київ, КНУБА, 19-20 травня 2016 р.): тези доповідей. Київ, 2016. С.12

Xia Yaowen, Li Zhiping, Lv Saidong, Tang Guohua. The Research and Application of heterogeneous database based on XML in Distance Education. Proceedings of the 2nd International Conference on Computer Science and Electronics Engineering (ICCSEE 2013). Published by Atlantis Press, Paris, France. 2220-2223pp.

Носенко Ю. Г. Інтеграція LMS Moodle з хмарним сервісом Microsoft Office 365: нові можливості для підтримки відкритої освіти. URL: http://2015.moodlemoot.in.ua/ course/view.php?id=104 (дата звернення: 17.01.2020)

LDAP. Стаття з Wikipedia. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/LDAP (дата звернення: 17.01.2020)

LDAP Account Manager. Сайт програми. URL: https://www.ldap-account-manager.org (дата звернення: 17.01.2020)

Стандарт SCORM и его применение. URL: http://cccp.ifmo.ru/scorm/index.html (дата звернення: 20.01.2020)

Learning Tools Interoperability. URL: http://www.imsglobal.org/activity/ learning-tools-interoperability (дата звернення: 15.01.2020)

All Learning Tools Interoperability™ v1.0 Compliant Products. URL: http://www.imsglobal.org/cc/allblti.cfm?pageNum_rsBLTICompliance=1 (дата звернення: 17.01.2020)

Edu Apps. An open LTI app collection. URL: https://www.edu-apps.org (дата звернення: 17.01.2020)

Downloads


Переглядів анотації: 862

Опубліковано

2020-04-27

Як цитувати

Мокрієв, М. (2020). ІНТЕГРАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИХ ПІДСИСТЕМ В ЄДИНЕ ІНФОРМАЦІЙНО-ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ (на базі відкритого програмного забезпечення). Електронне наукове фахове видання “ВІДКРИТЕ ОСВІТНЄ Е-СЕРЕДОВИЩЕ СУЧАСНОГО УНІВЕРСИТЕТУ”, (8), 60–71. https://doi.org/10.28925/2414-0325.2020.8.7

Номер

Розділ

Статті