СТОРІТЕЛІНГ У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ: СУЧАСНІ ІНСТРУМЕНТИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.28925/2414-0325.2019.7.5

Ключові слова:

сторітелінг, професійна підготовка, сучасні інструменти, майбутній педагог, фахівець, конкурентоспроможність, освітній процес

Анотація

У статті розглянуто характеристики особистості майбутнього педагога, особливості його становлення в особистісному та професійному житті, що відбувається  протягом тривалого часу: під час освітнього процесу в навчальній та позанавчальній діяльності студента, а також навчання та протягом усієї професійної життєдіяльності. Вироблення професійної позиції молодого педагога пов’язують з самовизначенням у системі комунікації з адміністрацією, колегами та вихованцями. В сучасних умовах розвитку освіти вагомими якостями педагога є здатність до саморозвитку та самоосвіти, самоаналізу, високий рівень самоорганізації, мобільність, проактивність, що визначають конкурентоздатність педагога на ринку праці. Теоретично обґрунтовано актуальність використання інтерактивних методів навчання, зокрема сторітелінгу як методу в професійній підготовці майбутніх педагогів. Визначено, що головною відмінністю сторітелінгу є легкість, відсутність нав’язливих пропозицій, слухаючи або читаючи таку історію, аудиторія сама зробить потрібний висновок і запам’ятає набагато більший обсяг інформації. Подання навчального матеріалу у вигляді розповіді історій розвиває уяву, логіку та підвищує рівень культурної освіти студентів. Сторітелінг можна вважати універсальним, адже можливості його застосування є широкими та не залежать від часу і місця.  Проаналізовано можливості впровадження сторітелінгу в освітній процес закладів вищої освіти в Україні. Визначено основні функції сторітелінгу, що підтверджують актуальність використання даного методу в роботі зі студентами. Подано перелік сучасних освітніх інструментів для створення якісного контенту та цікавого оформлення сторітелінгу, адже в освітньому процесі важливим є не тільки застосування такого методу як сторітелінг, а й урізноманітнення представлення та оформлення історій.

 

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

Svetlana Palamar, Київський університет імені Бориса Грінченка

кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, заступник директора з наукової роботи Педагогічного інституту

Marina Naumenko, Київський університет імені Бориса Грінченка

викладач кафедри дошкільної освіти Педагогічного інституту

Посилання

Akgun, A., Keskin, H., Ayar, H. & Erdogan, E. (2015). The influence of Storytelling Approach in Travel Writings on Readers Empathy and Travel Intentions. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 577-586.

Bashkir, O. (2018). Modern formats of professional development of educational community. Innovative solutions in modern science, 3 (22), 116-128.

Egan, K. (1988). Teaching as Story Telling. Canadian Journal of Education: Revue canadienne de l'éducation, 52.

Rossiter, M. (2002). Narrative and Stories in Adult Teaching and Learning. ERIC Digest, ED473147, 8.

Bondarenko, N. (2019). Storytelling as a communication trend and a cross-cutting learning method. Youth and the Market, #7 (174), 130-135 (in Ukrainian).

Kruty, K. & Zdanevich L. (2017). Storytelling: the art of storytelling, or how to get kids interested and motivated. Preschool Education, #7, 2-6 (in Ukrainian).

Mashovets, M. & Naumenko, M. (2017). Formation of a competitive specialist of preschool education in the conditions of European integration. Young Scientist, #10.2 (50.2), 42-46 (in Ukrainian).

Naumenko, M. (2019). Modern educational tools in formation of competitive specialist of preschool education. "Education of the 21st Century: Theory, Practice, Prospects": Proceedings of the First International Scientific and Practical Internet Conference. Didactics: theory and practice. Phoenix, 205-207 (in Ukrainian).

Ogneviuk, V., Sysoieva, S. & Khoruzha L. (2012). Education: the origins of the scientific direction: Monograph. Edelweiss Company, 126-127 (in Ukrainian).

Steblyuk, S. (2019). Modern tendencies of professional training of specialists in the conditions of step education. Collection of scientific works of Uman State Pedagogical University. October 30, 2019.

http://znp.udpu.edu.ua/article/view/168409/168209 (in Ukrainian).

Farukhshina, M. (2018). Pedagogical marketing in the teacher`s professional activity of the New Ukrainian school. Professional development of the teacher of the New Ukrainian school in the conditions of formal and informal education: electronic textbook of special courses: collective of authors / general editorial. by prof. T. M. Sorochan. CIPPO, 300 p. (in Ukrainian).

Chernenko, T. (2019). The Stiteling method as a means of motivation in the study of the discipline of "the basis of inclusive learning" in higher education. Proceedings of the Third International Scientific and Practical Conference: Innovations of partnership interaction between education, economy and social protection in the conditions of inclusion and pragmatic rehabilitation of society, 361-364. October 27, 2019. http://posek.km.ua/images/stories/doc/Zbirnyk_konferentsii_2019/zbirnyk_tez_iii_conference_podilskyi_college.pdf#page=362 (in Ukrainian).

Downloads


Переглядів анотації: 798

Опубліковано

2019-11-30

Як цитувати

Palamar, S., & Naumenko, M. (2019). СТОРІТЕЛІНГ У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ: СУЧАСНІ ІНСТРУМЕНТИ. Електронне наукове фахове видання “ВІДКРИТЕ ОСВІТНЄ Е-СЕРЕДОВИЩЕ СУЧАСНОГО УНІВЕРСИТЕТУ”, (7), 48–55. https://doi.org/10.28925/2414-0325.2019.7.5

Номер

Розділ

Статті