ГОТОВНІСТЬ УЧИТЕЛІВ ПРИРОДНИЧИХ НАУК ДО ЗАСТОСУВАННЯ МОБІЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ НАВЧАННЯ УЧНІВ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.28925/2414-0325.2019.7.3

Ключові слова:

мобільне навчання (m-learning), мобільні технології, мобільні додатки, освітній процес, природничі науки, заклади загальної середньої освіти

Анотація

У статті розглянуто особливості появи технології мобільного навчання. Визначено генезу мобільної освіти у напрямі дистанційного та електронного навчання та розвиток у напрямі змішаного навчання. Проаналізовано зарубіжний досвід та дослідження вітчизняних учених щодо впровадження мобільного навчання в освітній процес українських закладів освіти. З огляду на проведений літературний аналіз було з’ясовано актуальність застосування цієї інноваційної технології, проте зазначено недостатність вивчення використання в освітньому процесі мобільних технологій, зокрема при навчанні природничим дисциплінам. Автором статті проведено експериментальне дослідження у вигляді анкетування з метою з’ясування стану застосування мобільного навчання у закладах загальної середньої освіти та виявлення готовності учителів природничих предметів застосовувати мобільні технології для навчання учнів. Встановлено, що учителі застосовують мобільні технології на уроках, переважно для організації роботи з електронними підручниками і пошуком матеріалу в Інтернеті, рідше для демонстрацій відеодослідів під час практичних робіт. Зазначено, що перешкодами для застосування мобільних технологій є: недостатність інформації про навчальні можливості мобільних технологій, відсутність методик для їх використання, вплив політики адміністрації на процес навчання, а також вік учителів. Розглянуто та наведено приклади мобільних технологій, які доцільно використовувати під час викладання природничих предметів. Проаналізовано мобільні додатки та вказані їх дидактичні можливості під час конкретних видів діяльності на уроці. Результати дослідження підтвердили готовність учителів до застосування мобільного навчання, зокрема через застосування мобільних технологій під час уроку. У роботі наведено переваги мобільних пристроїв у застосуванні їх навчальних можливостей на відстані. Доведено перспективність застосування мобільних технологій у освітньому процесі під час навчання учнів. У тексті статті окреслено перспективи майбутніх досліджень щодо розробки методики застосування мобільних пристроїв для навчання природничих предметів.

 

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Tetiana Hranovska, Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди

аспірантка  кафедри загальної педагогіки і педагогіки вищої школи

Посилання

LiCo. (2019). Google Play. https://play.google.com/store/apps/details?id=com.lucs.LiCo&hl

Microsoft PowerPoint: слайди й презентації. (2019). Google Play. https://play.google.com/store/apps/details?id=com.microsoft.office.powerpoint

Mobile Education in the United States (2011). GSMA. v1.

https://www.gsma.com/iot/wp-content/uploads/2012/03/usa110811interactive1.pdf

OfficeSuite-Free Office (2019). Google Play. https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mobisystems.office

Quizizz: Quiz Games for Learning (2019). Google Play. https://play.google.com/store/apps/details?id=com.quizizz_mobile&hl=uk

SK299-Human Biology (2018). Google Play. https://play.google.com/store/apps/details?id=uk.ac.open.sk299

Bilous, V. (2017). Mobile applications for teaching mathematics as a means to enhance motivation for junior high school students. Open educational e-environment of modern University, 3, 303-309. http://openedu.kubg.edu.ua/journal/index.php/openedu/article/view/96/129#.XZyVnlUzbIU (in Ukrainian).

Osadcha, K. & Babych, A. (2017). Use of Mobile Technologies in the Process of Information Technologies Training in the Secondary School. Ukrainian Journal of Educational Studies and Information Technology. 4, 5, 1-13. http://ojs.mdpu.org.ua/index.php/itse/article/view/2054/2631 (in Ukrainian).

Palka, О. (2012). The smartphone as a means of activizing learning on the lessons of foreign language to training in vocational schools. Modern information technologies and innovative teaching methods in the training of specialists: methodology, theory, experience, problems. 32, 189-192. http://nbuv.gov.ua/UJRN/Sitimn_2012_32_40 (in Ukrainian).

UNESCO Policy Guidelines for Mobile Learning. (2015). https://iite.unesco.org/pics/publications/ru/files/3214738.pdf (in Russian).

Semerikov, S., Strjuk, M. & Moisejenko, N. (2012). Mobile learning: a historical and technological dimension. Theory and practice of organizing independent work of students of higher education institutions. Kryvyi Rih: Book publishing house Kireevsky, 188-242. (in Ukrainian).

Titova, S. (2012). Mobile Learning Today: Strategy and Prospects. Bulletin of Moscow University. Ser. 19. Linguistics and intercultural communication, 1, 9-23. https://cyberleninka.ru/article/v/mobilnoe-obuchenie-segodnya-strategii-i-perspektivy (in Russian).

Tkachuk, H. (2018). Features of implementation of mobile education: perspectives, benefits and shortcomings. Information Technologies and Learning Tools. 2(64), 13-22. http://nbuv.gov.ua/UJRN/ITZN_2018_64_2_4 (in Ukrainian).

Downloads


Переглядів анотації: 407

Опубліковано

2019-11-30

Як цитувати

Hranovska, T. (2019). ГОТОВНІСТЬ УЧИТЕЛІВ ПРИРОДНИЧИХ НАУК ДО ЗАСТОСУВАННЯ МОБІЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ НАВЧАННЯ УЧНІВ. Електронне наукове фахове видання “ВІДКРИТЕ ОСВІТНЄ Е-СЕРЕДОВИЩЕ СУЧАСНОГО УНІВЕРСИТЕТУ”, (7), 30–39. https://doi.org/10.28925/2414-0325.2019.7.3

Номер

Розділ

Статті