КЛАСИФІКАЦІЯ РОБОТОТЕХНІЧНИХ ПЛАТФОРМ ТА ГОТОВИХ ТЕХНІЧНИХ РІШЕНЬ ДЛЯ НАВЧАННЯ УЧНІВ ОСНОВ РОБОТОТЕХНІКИ

  • Сергій Сергійович Баранов Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова https://orcid.org/0000-0001-9204-0891
Ключові слова: освітня робототехніка, робототехнічна платформа, основи робототехніки, платформа Lego, платформа Arduino

Анотація

Використання роботизованих систем у навчанні, широко відоме, на теперішній час, як “Освітня робототехніка”, “Educational robotics”, “Robotics in education”, все більше набирає обертів як тренд. Про це свідчить як збільшення кількості публікацій на цю тему в наукових виданнях, так і проведення експерименту всеукраїнського рівня за темою «Методична система навчання основам технології та робототехніки як складової STEM-освіти» за підтримки Міністерством освіти  й науки України. Стрімкий розвиток галузі робототехніки спричиняє потребу в підготовці відповідних кваліфікованих фахівців. Однак, школа залишається традиційним місцем опанування основних компетентностей, необхідних для визначення професійної орієнтації людини, а ознайомлення з робототехнікою підвищує шанси на вибір учнями цього напряму діяльності в майбутньому. Найчастіше вчителі обирають найбільш розповсюджені технічні інструменти для навчання робототехніки. Такий підхід хоч і має свої переваги (використання готової навчальної програми та інших ресурсів навчання) , але має і недоліки. Тому важливим є розробка класифікації технічних рішень, що вже існують на ринку та використовуються у процесі  навчання основ робототехніки в школі. У статті проаналізовано конструктори та набори компонентів, що застосовуються в процесі навчання  основ робототехніки для дітей шкільного віку, досліджено 84 різних технічних рішень, що можуть бути використані для навчання            робототехніки, та розглянуто їх спільні й відмінні риси. У результаті дослідження запропоновано класифікацію робототехнічних платформ та готових технічних рішень для використання вчителем у процесі навчання учнів основ робототехніки. В перспективах подальших досліджень планується розробка методичних рекомендацій для добору змісту і засобів навчання основ робототехніки в закладах середньої освіти. 

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Сергій Сергійович Баранов, Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова

Аспірант кафедри інформаційних технологій та програмування

Посилання

Струтинська О.В., Баранов С.С. Тенденції розвитку освітньої робототехніки в закладах позашкільної освіти. Фізико-математична освіта. 2019. Випуск 1(19). С. 196-204. DOI: 10.31110/2413-1571-2019-019-1-031. URL: https://fmo-journal.fizmatsspu.sumy.ua/journals/2019-v1-19/2019_1-19-Strutynska_Baranov_FMO.pdf

IFR Press Conference 18th September 2019 Shanghai Welcome to the IFR Press Conference 18th September 2019 Shanghai (дата звернення: 25.09.2021).

Maximova, Maria & Kim, Younghwan. Research Trend Analysis on the Usage of Robotics in Education. Issue 12. 2016. p. 45-60. 10.14580/apcj.2016.12.1.45.

Наказ міністерства освіти і науки україни м. київ від 04 квітня 2018 р. № 323 про проведення експерименту всеукраїнського рівня за темою «методична система навчання основам технології та робототехніки як складової sтем-освіти» У 2018-2022 рр. URL: https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-provedennya-eksperimentu-vseukrayinskogo-rivnya-za-temoyu-metodichna-sistema-navchannya-osnovam-tehnologiyi-ta-robototehniki-yak-skladovoyi-stem-osviti-u-2018-2022-rokah (дата звернення: 25.09.2021).

Струтинська О.В. Актуальність впровадження освітньої робототехніки в українську школу. Електронне наукове фахове видання "Відкрите освітнє е-середовище сучасного університету", спецвипуск "Нові педагогічні підходи в STEAM освіті". 2019. С. 324-344. ISSN: 2414-0325. DOI: https://doi.org/10.28925/2414-0325.2019s30. URL: http://openedu.kubg.edu.ua/journal/index.php/openedu/article/view/254, вільний (дата звернення: 25.09.2021).

Морзе Н.В., Гладун М.А., Дзюба С.М. Формування ключових і предметних компетентностей учнів робототехнічними засобами stem-освіти, ISSN: 2076-8184. Інформаційні технології і засоби навчання. 2018. Том 65. №3. С. 37-52.

Белзецький Р.С., Полторак О.М. Робототехніка як інструмент сучасної технічної освіти Вінницький національний технічний університет. 2017. С. 1-4.

Баранов С.С. Робототехніка як складова парадигми навчання stream URL: https://www.e-journals.npu.edu.ua/index.php/ikt/article/download/164/167

Лучковський А.І., Соколов В.А. Навчальна програма «робототехніка» дослідницько-експериментального напряму, 3 роки навчання. URL: https://fc.vseosvita.ua/000ur1-dcd5.pdf

Збірник навчальних програм з позашкільної освіти дослідницько-експериментального напряму секції “Робототехніка” / [C.C. Пахачук, І.П. Оніщук; упоряд. О.Ф. Бурбела]. Луцьк. 2016. С.40. URL: http://vvman.lutsk.ua/file/mm7.pdf

Навчальні програми з позашкільної освіти. Науково-технічний напрям / за ред. Шкури Г.А., Ніколайко Н.Ю. К.: УДЦПО, 2018. Вип. 3. С. 117. URL: http://www.grani.in.ua/wp-content/uploads/2018/10/navchalni_programi_z_pozashkilnoi_osviti.pdf

Василюк А.Д., Клименко П.О., Ніфантьєв К.С. Програма курсу за вибором "Робототехніка" для учнів 8-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів. 2018. URL: http://ies.org.ua/wp-content/uploads/2018/08/GRIF_PROG_WEB.pdf

Тарасова Т.С. Навчальна програма з позашкільної освіти науково-технічного напряму «Робототехніка». Херсон, 2017. 19 c. URL: https://cnttum.ks.ua/prg.htm

Хоріщенко О.А. Навчальна програма з позашкільної освіти "Основи робототехніки на платформі Arduino" за проектом (BROBOTS) початковий і основний рівні. URL: http://ocntt.dp.ua/diialnist/navchalni-prohramy/item/download/778_5870ed2b28ad5ad3a78741c912f6e1ad (дата звернення: 25.09.2021).

Лисенко Т.І, Шевель Б.О. Основи робототехніки. URL: http://vynahidnyk.org/files/Doc2.doc (дата звернення: 25.09.2021).

Шолом П.С., Здолбіцький А.П., Жигаревич О.К., Яручик В.Л. Роботизована система з дистанційним керуванням. Науковий журнал "Комп'ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво". Луцьк. 2015. Вип. 19. С. 86-90.

Morze, N., Smyrnova-Trybulska, E., & Boiko, M. (2019). The Impact of Educational Trends on the Digital Competence of Students in Ukraine and Poland. E-learning and STEM Education Scientific Editor Eugenia Smyrnova-Trybulska "E-learning", 11, Katowice-Cieszyn 2019, pp. 365-379. DOI: 10.34916/el.2019.11.23.

Strutynska, O., & Umryk, M. (2019). Learning StartUps as Project Based Approach in STEM Education In: E. Smyrnova-Trybulska (ed.). E-learning and STEM Education "E-learning". Vol. 11. pp. 529-555. Katowice-Cieszyn: Studio Noa for University of Silesia. Retrieved from: https://us.edu.pl/wydzial/wsne/wp-content/uploads/sites/20/2020/01/E-learning-11.pdf

Anisimova, T.I., Sabirova, F.M., Shatunova, O.V. (2020). Formation of Design and Research Competencies in Future Teachers in the Framework of STEAM Education. International Journal of Emerging Technologies in Learning (iJET), Vol. 15, Issue. 02, pp. 204-217, jan. 2020. ISSN 1863-0383. doi: http://dx.doi.org/10.3991/ijet.v15i02.11537. Retrieved from: https://online-journals.org/index.php/i-jet/article/view/11537

Гриневич Л.М., Морзе Н.В., Бойко М.А. Наукова освіта як основа формування інноваційної компетентності в умовах цифрової трансформації суспільства. Інформаційні технології і засоби навчання. 2020. Т. 77, №3. С. 1-26. https://doi.org/10.33407/itlt.v77i3.3980. URL: https://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/3980/1659

Strutynska, O.V., Torbin, G.M., Umryk, M.A. & Vernydub, R.M. (2020). Digitalization of the educational process for the training of the pre-service teachers. CEUR Workshop Proceedings, Vol. 2879, pp. 179-199 (2020). 8th Workshop on Cloud Technologies in Education (CTE 2020), 18 December 2020 (Kryvyi Rih, Ukraine). Retrieved from: http://ceur-ws.org/Vol-2879/paper07.pdf

Alimisis, D. (2019). Teacher Training in Educational Robotics: The ROBOESL Project Paradigm. Technology, Knowledge and Learning. Vol. 24, Issue 2, pp 279-290. DOI: https://doi.org/10.1007/s10758-018-9357-0.

Sung Eun Jung & Eun-sok Won, Systematic Review of Research Trends in Robotics Education for Young Children. Sustainability, 2018, 10, 905; doi: 10.3390/su10040905. Retrieved from: https://www.mdpi.com/2071-1050/10/4/905/htm

Валько Н.В. Робототехніка як засіб підготовки майбутніх вчителів природничо-математичних дисциплін. Інформаційні технології в освіті. 2019. № 3 (40). ISSN 1998-6939. DOI: 10.14308/ite000701. URL: http://ite.kspu.edu/issue-40/p-38-47/full


Переглядів анотації: 425
Завантажень PDF: 251
Опубліковано
2021-11-29
Як цитувати
Баранов, С. С. (2021). КЛАСИФІКАЦІЯ РОБОТОТЕХНІЧНИХ ПЛАТФОРМ ТА ГОТОВИХ ТЕХНІЧНИХ РІШЕНЬ ДЛЯ НАВЧАННЯ УЧНІВ ОСНОВ РОБОТОТЕХНІКИ. Електронне наукове фахове видання “ВІДКРИТЕ ОСВІТНЄ Е-СЕРЕДОВИЩЕ СУЧАСНОГО УНІВЕРСИТЕТУ”, (11), 1-12. https://doi.org/10.28925/2414-0325.2021.111
Номер
Розділ
Статті