ВІКІ-ПОРТАЛ ЯК СКЛАДОВА ВІДКРИТОГО ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА СУЧАСНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

  • Vasyl O. Bolilyi The Kirovohrad Volodymyr Vynnychenko State Pedagogical University
  • Viktoriia V. Kopotiy The Kirovohrad Volodymyr Vynnychenko State Pedagogical University
Ключові слова: відкрита освіта, освітнє е-середовище університету, вікі-технологія, вікі-сайт, вікі-проект

Анотація

Стаття присвячена опису методики використання вікі-технології для утворення інформаційної складової відкритого освітнього середовища університету, яка є інноваційною та перспективною. Розглядається досвід облаштування вікі-сайту університету, організація інтерфейсу, колекція розроблених шаблонів вікі-статей та спосіб об’єднання викладачів і студентів у вікі-спільноту. Аналізуються успішні приклади вікі-проектів, як організація спільноїнавчальної діяльності студентів на рівні університету, у рамках яких реалізовуються дослідницькі, інформаційно-пошукові та творчі завдання різного типу та призначення.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

Vasyl O. Bolilyi, The Kirovohrad Volodymyr Vynnychenko State Pedagogical University
Candidate of Science (Ph.D.), Assistant Professor at the Department of Informatics
Viktoriia V. Kopotiy, The Kirovohrad Volodymyr Vynnychenko State Pedagogical University
Lecturer at the Department of Informatics

Посилання

Martin Ebner, Michael Kickmeier-Rust, Andreas Holzinger. Utilizing Wiki-Systems in higher education classes: a chance for universal access? Universal Access in the Information Society. November 2008, Volume 7, Issue 4, pp 199-207

Melissa Cole. Using Wiki technology to support student engagement: Lessons from the trenches. Computers & Education. Volume 52, Issue 1, January 2009, Pages 141–146.

Болілий В.О., Копотій В.В. Інформаційно-комунікаційний простір Кіровоградського державного педагогічного університету // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія № 2. Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання: Зб. наук. праць /Редрада. – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2015. – № 15 (22). – C. 126-130.

Варченко-Троценко Л. О. Формування навичок ефективної співпраці студентів під час використання Вікі-порталу [Електронний ресурс] / Н. В. Морзе, Л. О. Варченко-Троценко // Інформаційні технології і засоби навчання. – Т. 40 - No 2. – 2014. – С.92-106. – Режим доступу до ресурсу: http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/index#.U32ne1Nf3dI.

Копотій В.В. Вікі-портал Кіровоградського державного педагогічного університету // Комп’ютер у школі та сім’ї – 2011. – №5. – С. 14-16.

REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Martin Ebner, Michael Kickmeier-Rust, Andreas Holzinger. Utilizing Wiki-Systems in higher education classes: a chance for universal access? Universal Access in the Information Society. November 2008, Volume 7, Issue 4, pp 199-207

Melissa Cole. Using Wiki technology to support student engagement: Lessons from the trenches. Computers & Education. Volume 52, Issue 1, January 2009, Pages 141–146.

Bolilyi V.O., Kopotiy V.V. Kirovohrad State Pedagogical University Information and Communication Space // National Pedagogical Dragomanov University Scientific Journal. Series No 2. Computer-oriented training system: Collected Works / Editorial Board. – K.: NPU Dragomanov, 2015. – No 15 (22). – P. 126-130 (in Ukrainian).

Varchenko-Trocenko L.O. Formation of Students’ Effective Cooperation Skills Basing on Usage of Wiki-portal [online] / N.V. Morze, L.O. Varchenko-Trotsenko // Information Technologies and Training Resources. – Vol. 40 — No 2. – 2014. – P. 92-106. – Available from: http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/index#.U32ne1Nf3dI (in Ukrainian).

Kopotiy V.V. Kirovohrad State Pedagogical University Wiki portal // Computer in School and Family – 2011. – No 5. – P. 14-16 (in Ukrainian).


Переглядів анотації: 654
Завантажень PDF: 780
Опубліковано
2015-09-23
Як цитувати
Bolilyi, V. O., & Kopotiy, V. V. (2015). ВІКІ-ПОРТАЛ ЯК СКЛАДОВА ВІДКРИТОГО ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА СУЧАСНОГО УНІВЕРСИТЕТУ. Електронне наукове фахове видання “ВІДКРИТЕ ОСВІТНЄ Е-СЕРЕДОВИЩЕ СУЧАСНОГО УНІВЕРСИТЕТУ”, (1), 1-14. https://doi.org/10.28925/2414-0325.2015.114
Номер
Розділ
Статті