Видання включено до європейського індексу ERIH PLUS

2016-10-06

Електронне наукове видання “Відкрите освітнє е-середовище сучасного університету” увійшов до престижної міжнародної бази.

ERIH PLUS (European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences) – європейський індекс, що містить бібліографічну інформацію про наукові журнали з гуманітарних і соціальних наук. Він вважається опорним індексом у Європейському Союзі щодо якості та міжнародного впливу наукових журналів у галузі гуманітарних і соціальних наук.

Індекс включає в себе журнали, що відповідають наступним вимогам:

  • чітка процедура зовнішнього рецензування;
  • академічна редакція, члени якої пов'язані з університетами або іншими незалежними дослідницькими організаціями;
  • підтверджений код ISSN;
  • анотації англійською та/або іншими міжнародними мовами;
  • відповідність опублікованих статей заявленим галузям наук;
  • не більше двох третин авторів з однієї установи.

ERIH засновано Європейським науковим фондом у 2008 році. В 2014-му індекс передано Норвезькій службі даних соціальних наук. Тоді ж його тематику було розширено соціальними дисциплінами, а сам індекс перейменовано на ERIH PLUS.