ПОТЕНЦІАЛ ТЕХНОЛОГІЙ ВІЗУАЛІЗАЦІЇ В НАВЧАННІ ШКІЛЬНОГО КУРСУ МАТЕМАТИКИ

Natalya V. Zhytienova, Valeriya A. Shigimaga

Анотація


В статті розглядаються основні проблеми математичної освіти в школі, які в першу чергу пов'язані з відсутністю в учнів мотивації досягнення успіхів в навчанні, інтересу до навчальної діяльності вцілому. Висвітлюються аспекти використання технологій візуалізації, як потужного інструменту оптимізації навчального процесу та ефективного чинника підвищення мотивації школярів та активатором пізнавального інтересу. Окреслені питання розкриваються в рамках значущості математичних наук, які відіграють вагому роль в науково-технічному розвитку країни і є вагомими для життя в сучасному інформаційному суспільстві. Проте останнім часом спостерігається тенденція зниження інтересу до вивчення математики, що зумовлено багатьма факторами, основним з яких є складність розуміння абстрактних понять і не усвідомлення учнями практичної значущості знань. В статті вказано, що одним з напрямів вирішення зазначеної проблеми є застосування візуалізації в процесі навчання. Розкрито важливість застосування візуальних матеріалів у професійній діяльності вчителя при вивченні шкільного курсу математики в рамках переходу учнів з молодшої школи до старшої. В якості програмного інструментарію для створення візуальних ресурсів спрямованих на підтримку вивчення курсу математики авторами було обрано середовище Anime Studio, яке має потужний інструментарій і дозволяє вчителю в найбільш повній мірі реалізовувати творчий задум задля досягнення поставленої педагогічної мети. Проаналізовано програму курсу, щодо виявлення найбільш складних для розуміння тем курсу математики п’ятого класу. Запропоновано приклади застосування середовища Anime Studio для розв’язання задач на обчислення швидкості руху, відстані між об’єктами, розрахунку часових проміжків, задачі на спільну роботу та задачі на відсоткові розрахунки, які є найбільш складними у даному курсі.


Ключові слова


візуалізація; технології візуалізації; природничо-математичні дисципліни; мультиплікація; візуальні матеріали; шкільний курс математики

Повний текст:

PDF

Посилання


Zhytienova, N. (2007). Principles of visualization as a basis of didactic design [Elektronnyj resurs]. ScienceRise. Pedagogical Education. 3, 11-14.

http://journals.uran.ua/sr_edu/article/view/97072 (in Ukrainian)

Psychological science in Russia of the XX century: problems of theory and history (1997). Pod red. A. V. Brushlinskogo. Izdatel'stvo «Institut psihologii RAN. 576. http://lib100.com/common_psychology/psyhologicheskaja_nauka_v_rossii/html/ (in Russian)

Sadovskaja, I. (2011). On the issue of classification and structure of teaching methods. Materialy sajta «Gosudarstvennyj nauchno-issledovatel'skij institut informacionnyh tehnologij i telekommunikacij».

https://www.altspu.ru/Journal/pedagog/pedagog_11/kvok.htm (in Russian)

Truhan, I. (2013). Visualization of educational information in teaching mathematics, its importance and role [Elektronnij resurs]. Uspehi sovremennogo estestvoznanija, 10. https://www.natural-sciences.ru/pdf/2013/10/85.pdf (in Russian)

Ushakova, M. (2017). The role of visualization in math lessons. Obrazovanie i nauka v sovremennyh realijah: materialy III Mezhdunar. nauch.–prakt. konf. (Cheboksary, 17 dek. 2017 g. Cheboksary: CNS «Interaktiv pljus», 126-129.

https://interactive-plus.ru/e-articles/446/Action446-466817.pdf (in Russian)

Chudaeva, T. (2016). Visualization at the lessons of mathematics. Nauchnyj al'manah, 11-3(25), 168-170.

http://ucom.ru/doc/na.2016.11.03.168.pdf (in Russian)

Shevchenko, I. (2014). Examples of visualization in mathematics teaching. Fizyko-matematychna osvita. Naukovyj zhurnal. Sumy: SumDPU im. A.S. Makarenka, 2 (3), 65-78.

https://cyberleninka.ru/article/v/prikladi-vizualizatsiyi-u-navchanni-matematiki (in Ukrainian)

Shehovcova, D. (2010). Using computer technology to visualize mathematical knowledge. Vestnik TGPU, 10.

http://cyberleninka.ru/article/n/ispolzovanie-kompyuternyh-tehnologiy-dlya-vizualizatsii-matematicheskogo-znaniyaniya (in Russian)


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.