«LANGUAGE COACH» – ІНСТРУМЕНТ ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ КРОС-КУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ

Inna Kaniuka, Liudmyla Serdiuk

Анотація


У статті представлено опис науково-практичного проекту, спрямованого на розвиток крос-культурної компетентності у студентів Київського університету імені Бориса Грінченка. Розкрито механізми формування та розвитку крос-культурної компетентності серед студентської молоді, а також теоретично досліджено структурні компоненти вище зазначеної компетентності з метою подальшої успішної адаптації особистості в процесі міжкультурної комунікації. До таких компонентів належать: чутливість до міжкультурних відмінностей, здатність адаптуватися до інших культурних середовищ та лінгвістичне розуміння. Розроблено та апробовано інтерактивний інструмент формування та розвитку крос-культурної компетентності, авторський персональний щоденник «Language coach». Описано зміст принципів та рівнів представленого інструменту. До даних принципів віднесено принципи усвідомленого навчання та свідомого вибору, взаємодії, позитивного налаштування, творчості, рефлексивності, самомотивації та готовності діяти, самоменеджмету та моніторингу, активної та продуктивної дії. Розкрито зміст коучингового, інтерактивного, креативного, діяльнісного та рефлексивного рівнів запропонованого авторського інтерактивного інструменту. Розкрито особливості лінгвістичної та соціокультурної складової зазначеного інструменту. Описано наповнення та специфіку завдань, розрахованих на 21 день ведення щоденника. Тривалість проекту: лютий 2017-грудень2018 рр. Апробація інтерактивного інструменти відбулася у період I семестру 2018 навчального року. Учасниками стали студенти 2-го курсу, у кількості 20 осіб, спеціальності «Психологія», Інституту людини КУБГ. У статті детально представлено формат організації та реалізації проекту, взаємодії з його учасниками. За результатами кількісних та якісних показників емпіричної частини створено психологічний портрет користувачів. Виявлено переваги та недоліки даного інструменту


Ключові слова


крос-культурна компетентність; транскультурність; коучингова складова; лінгвістична складова; соціокультурна складова; навчання; рефлексія; самоменеджмент

Повний текст:

PDF

Посилання


Chi-Yue, Chiu, Walter, J., Lonner, David, Matsumoto, Colleen, Ward (2013). Cross-Cultural Competence: Theory, Research, and Application, Sage journals, Journal of Cross-Cultural Psychology. November 10, 2018. https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0022022113493716?journalCode=jcca

EF Education First. EF English Proficiency Index (2018). November 10, 2018. https://www.ef.se/epi/.

Institute for the Future for University of Phoenix Research Institute. Future Work Skills 2020 (2011). November 10, 2018.

http://www.iftf.org/futureworkskills/

Griffin E. A. First Look at Communication Theory // The McGraw-¬Hill Companies 2012 (2018). November 10, 2018.

http://rosalia.mercubuana-yogya.ac.id/wp content/uploads/2016/04/ebooksclub.org__A_First_Look_at_Communication_Theory___8th_Edition_.pdf

Henry W., Potts, W., Wardle, J., Cornelia, H. & Jaarsveld, V. (2010). How are habits formed: Modelling habit formation in the real world, Willy online library, European Journal of Social Psychology. November 10, 2018. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/ejsp.674.

Ukrinform (2017). November 10, 2018.

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2299045-v-ukraini-zapracuvav-socproekt-z-vivcenna-anglijskoi.html


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.