ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ПРИНЦИПИ НАВЧАННЯ ВПРОДОВЖ ЖИТТЯ В СУЧАСНОМУ СУСПІЛЬСТВІ

Majja Jukhymivna Kademija, Alla Petrivna Kobysja, Volodymyr Mykhajlovych Kobysja

Анотація


У статті описано психологічні і соціальні особливості самореалізації людей літнього віку, визначено принципи соціальної роботи з людьми літнього віку – незалежність, участь у житті суспільства, у розробці й здійсненні політики, яка безпосередньо стосується їхнього добробуту, догляд, реалізація внутрішнього потенціалу, гідність – що  лежать в основі методів, технологій та відповідних форм соціальної роботи з людьми похилого віку, проведено історичний аналіз виникнення і розвитку  університетів третього покоління за кордоном та в Україні, узагальнено моделі  реалізації університетів третього покоління за кордоном та в Україні, охарактеризовано сучасний стан реалізації університетів третього покоління на державному та недержавному рівнях, розкрито суть поняття «віртуальний університет», детально описано віртуальне представництво навчального закладу та типовий варіант складу віртуального університету, що реалізується наявністю наступних взаємопов'язаних компонентів:  корпоративного Intranet порталу для організації доступу співробітників університету до широкого діапазону інформаційних та комунікаційних ресурсів;  студентського Intranet порталу для організації доступу студентів до інформації; цифрової бібліотеки, яка забезпечує доступ як студентів, так і співробітників університету до інформаційних ресурсів комп'ютерних мереж;  публічного web-сайту як ключового засобу маркетингу та комунікації з широким співтовариством; системи електронного навчання, здатної забезпечити навчання та викладання дисциплін у гнучкому on-line середовищі, активними учасниками якого є викладачі і слухачі, і який містить постійно оновлювані навчальні матеріали, що відповідають сучасному стану розвитку науки і технологій.


Ключові слова


віртуальний університет; університет третього покоління; електронне навчання; навчання впродовж життя

Повний текст:

PDF

Посилання


Vellas, P. (1990). La recherche et les Universites du Troisienne age, «Gerontologie et Societe», №55, 104-106.

Arkhypova, S. (2002). Fundamentals of Andragogy: Teach. manual. Cherkasy: Svitulo. (in Ukrainian)

Kobysja, A. (2017). Informational educational environment as a platform for the implementation of mixed learning in higher educational institutions. Informacijni tekhnologhiji i zasoby navchannja, Tom 57. (№ 1 (2017)), 75-82. (in Ukrainian)

Kobysja, V. & Kademiya, M. (2016) Distance Learning Technologies: Dictionary-Glossary. Vinnycja: FOP Tarnashynsjkyj O.V. (in Ukrainian)

Luk'janova L. (2011). The concept of adult education in Ukraine. Nizhyn: PP Lysenko M.M. (in Ukrainian)

Saveljchuk, I. (2010). Innovative methods of social work with the elderly: the specifics and features of the implementation. Young Scientist, № 2 (17), 95-98. (in Ukrainian)

Savrylova, Zh. (2010). University of the Third Age – a panacea for loneliness. October 19, 2010. http://natanell.livejournal.com /4325.html. (in Ukrainian)

Skoryk, T. (2010)."Third Age University": conceptual and implementation experience. Visnyk Chernighivsjkogho nacionaljnogho pedaghoghichnogho universytetu imeni T. Gh. Shevchenka, T. 2. Vyp. 104, 94-98. (in Ukrainian)

Fedorenko, S. (2014). Universities of "third age" as a component of continuous education; foreign experience. Pedaghoghichnyj proces : Teorija i praktyka, Vyp. 1, 133–138. (in Ukrainian)

Shylova, L. (2013). Factors of Social Adaptation of the Elderly in Conditions of Reform. Psychology of Old Age and Aging: Reading. M.: Akademyja, 101-111. (in Ukrainian)


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.