ЕЛЕКТРОННИЙ НАВЧАЛЬНИЙ КУРС ЯК ЗАСІБ РЕСУРСНОЇ ПІДТРИМКИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ В УМОВАХ ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ

Oksana Volodymyrivna Danysko

Анотація


Стаття присвячена теоретичному обґрунтуванню необхідності розроблення та впровадження в освітній простір педагогічного закладу вищої освіти електронних курсів як засобу ресурсної підтримки процесу професійної підготовки майбутніх учителів фізичної культури в умовах змішаного навчання. На основі аналізу праць провідних учених змішане навчання розглядається як синергетичне поєднання елементів очного та дистанційного навчання засобами інформаційно-комунікаційних технологій. Базовими умовами його реалізації є підвищення ролі самоосвіти, відповідальності за результат навчальної діяльності та можливість конструювання студентом власної освітньої траєкторії в процесі професійного становлення. Наголошується, що провідним засобом реалізації змішаного навчання в процесі професійної підготовки майбутніх учителів фізичної культури у закладах вищої освіти є електронний курс-ресурс, що містить дидактично упорядковані електронні матеріали навчально-методичного комплексу навчальної дисципліни і забезпечує підтримку освітнього процесу. Схарактеризовано алгоритм розроблення та структуру курсу-ресурсу з навчальної дисципліни «Фізична рекреація різних груп населення» для студентів другого освітнього рівня спеціальності 014.11 Середня освіта (фізична культура) в середовищі Google Classroom на платформі G Suite for Education. Продемонстровано переваги розробленого курсу-ресурсу у закладах вищої освіти, що полягають у забезпеченні таких вимог організації навчального процесу, як відкритість, доступність, інтерактивність, контекстність, інструментальність, що сприяють індивідуалізації та диференціації передачі, засвоєння, примноження і використання знань, формуванню в майбутніх учителів фізичної культури професійно значущих умінь і навичок.


Ключові слова


змішане навчання; електронне навчання, курс-ресурс; віртуальна кімната Google Classroom; майбутні вчителі фізичної культури; професійна підготовка

Повний текст:

PDF

Посилання


Brodska, L. (2008) Pedagogical preparation in the context of modern demands to future teachers' professional readiness. Visnyk Zaporizkoho natsionalnoho universytetu, 1, 34–39.

Ghaghina, N., & Borysenko, V. (2018). Blended learning conceptual principles in language education at higher educational institutions. Pedaghoghichni nauky: teorija, istorija, innovacijni tekhnologhiji: naukovyj zhurnal, № 1 (75), 174–184 (in Ukrainian).

Grуnchenko, I. (2012). Modern Approaches of Using Innovations in the Professional Training of Physical Training Teachers-to-Be. Visny`k Zhy`tomy`rs`kogo derzhavnogo universy`tetu imeni Ivana Franka, 64, 103–107 (in Ukrainian).

Danysko, O. & Semenovsjka, L. (2018). Genesis and modern content of blended learning concept in foreign pedagogical theory and practice. Informacijni tekhnologhiji i zasoby navchannja, 2018, Vol. 65, 3, 1–11. (in Ukrainian).

Kukharenko, V. (2018). Educational-methodological complex of e-learning teacher training.

http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/ITZN/em3 (in Ukrainian).

Maksymchuk, I. (2017) Development of pedagogical proficiency of future physical culture teachers in the process of professional preparation. Doctor’s thesis: 13.00.04. Khmeljnycjkyj (in Ukrainian).

Morze, N., & Hlazunova, O. (2009). Criteria of the electronic educational courses quality, worked out on the base of the distance education platforms. Informatsiini tekhnolohii v osviti, 4, 63–76 (in Ukrainian).

Statement about an electronic course-resource (2018).

https://goo.gl/w5sZnj (in Ukrainian).

About higher education: Law of Ukraine (25.07.2018 № 1556-VII) (2018). http://zakon.rada.gov.ua/go/1556-18 (in Ukrainian).

Sushhenko, L. (2003). Professional training of future specialists in physical education and sport (theoretical and methodological aspect). Zaporizhzhia: ZDU (in Ukrainian)

Trush, N. (2018). Future teachers’ preparation to physical culture training of six-year-old first-class pupils.

https://goo.gl/b1UnvB (in Ukrainian).

Chepurenko, Ja. (2013). Educational-methodological complex as a kind of educational edition. Actual issues of social communications theory: [materials of scientifically-current conference of journalism department lecturers of Ukrainian A.Malusko Philology and Literary Work Institute of National М.P. Drahomanov Pedagogical University: [collection of scientific lecture]. Vyp. III. Kyjiv: Oreol-servis, 7–14. (in Ukrainian).

Horn, M. & Staker, H. (2015). Blended: Using disruptive innovation to improve schools. San Francisco: Jossey-Bass (in English).


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.