МОДЕРНІЗАЦІЯ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ В УМОВАХ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ

Uljana Volodymyrivna Avramenko

Анотація


в статті означено пріоритетні напрямки трансформації діагностичного компоненту в школах, що переходять до інклюзивного типу, а також висунуто ідеї щодо втілення цих трансформацій із активним залученням наукового та студентського співтовариства українських вищих навчальних закладів. Обговорюються актуальні методологічні проблеми та перспективи використання компьютерної психодіагностики в школах, зважаючи на те, що перехід до інклюзивної системи навчання накладає відбиток на різні аспекти організації шкільної освіти, включаючи процес психолого-педагогічної діагностики учнів. Етап аналізу існуючого досвіду включає як узагальнення теоретичних надбань по психолого-педагогічні діагностиці дітей з типовим розвитком та дітей з особливими потребами, так і історичні відомості про технологізацію цього виду діяльності. Значна увага у статті приділяється питанням  комп’ютеризації процесу діагностики та зберігання одержаних в результаті діагностики даних, адже в сучасних школах цей компонент реалізовано в недостатньому обсязі, а інклюзивні центри вже починають використовувати електронні бази даних з системою особистих кабінетів,де кожна взята на облік дитина, має висновки від відповідних фахівців, необхідні для створення індивідуальної програми реабілітації. Основний матеріал містить рекомендації, щодо організації подібної валідної системи в межах школи та може бути використаний, як обґрунтування проекту по створенню відповідного програмного забезпечення. В ході аналізу закордонного досвіду по створенню аналогічних проектів було звернено увагу на цікаве рішення, коли до створення подібного програмного забезпечення залучались викладачі та студенти, таким чином студенти спеціальностей інформаційні технології, соціальна педагогіка та психологія отримують корисні практичні навички, а результатом їх діяльності стане суспільно-корисний інформаційний продукт. В статті висвітлено окреслити перспективи створення єдиного програмного продукту для проведення соціальної та психолого-педагогічної діагностики, а також проведено аналіз специфіки технології психолого-педагогічної діагностики в школі в умовах переходу до інклюзивного навчання.


Ключові слова


соціально-педагогічна діагностика; інклюзивна освіта; комп’ютеризація; технологія; дитина з особливими потребами.

Повний текст:

PDF

Посилання


Gusev, A. (2008). School Psychodiagnostics: A Guide to the Use of Psychodiagnostic Techniques by Psychologists of Educational Institutions. Moscow: Firm 1С, 259 (in Russian).

Gutkina, N. (2004). Psychological readiness for school: A guide to a practical psychologist. SPb: Peter, 208 (in Russian).

Burlachuk, L. (2012). Psychodiagnostics: A textbook for high schools. SPb: Peter, 384 (in Russian).

Dyuk, V. (1994). Computer psychodiagnostics: monograph. SPb : "Brotherhood", 364 (in Russian).

Wasserman, L., Duke, V., Iovlev, B. & Chervinskaya, K. (1997). Psychological diagnostics and other information technologies. SPb.: SLP, 203 (in Russian).

Zvereva, I., Kyyanitsa, Z., Kuzminsky, V. & Petrochko, Zh. (2010). Assessment of the needs of the child and his family: from theory to practice: teaching. manual in 2 parts Kyiv: "For Every Child", part I, 224 (in Ukrainian).

Institute of Educational Analysis: State Scientific Institution (2018).

http://iea.gov.ua/ (14.10.18) (in Ukrainian).

Kalinichenko, I. (2016). Psychological and pedagogical support of parents of children with special educational needs in conditions of inclusive education: Sob. mate. Allukr Scientific method. internet confer Scientific heritage of Grigory Kostyuk and modern problems of personally oriented education. Kirovograd: Exclusive-System, 173-178 (in Ukrainian).

Steps to competence and integration into society: science-method (2000). N. Sophia, I. Yermakov and others. Kyiv: Context, 336 (in Ukrainian).

Martynenko, S. (2008). Approximate methods of pedagogical diagnosis of levels of readiness of a child to study at school: an article in the journal "Primary school", 2, 39-41 (in Ukrainian).

Martynenko, S. (2008). Features of pedagogical diagnosis of physical readiness of the child to study at school. Science notes Series: Psychological and pedagogical sciences. Nizhyn state Un-t them. Gogol M. per community Ed. prof. E.I. Kovalenko Nizhyn: View of NDU them. M. Gogol, 2, 46-48 (in Ukrainian).

Regulations on the examination of psychological and sociological tools used in educational institutions of the Ministry of Education and Science of Ukraine (2018). Order of the Ministry of Education and Science of Ukraine dated April 20, 2001 #330. http://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0330290-01 (11.10.2018) (in Ukrainian).

Popelyushko, R. (2018). Psychological and pedagogical support for children with special needs in inclusive education: Collection of scientific works of the Khmelnytsky Institute of Social Technologies of the University of Ukraine, 2014. #1, 109-113.

http://nbuv.gov.ua/UJRN/Znpkhist_2014_1_25 (10.10.18) (in Ukrainian).

About the planning of activities, documentation and reporting of all parts of the psychological service (2018). Letter of the Ministry of Education and Science of Ukraine dated August 27, 2000 #1 / 9-352.

http://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v-352290-00 (reference date 11.10.2018) (in Ukrainian).

Rasskazova, O. (2012). Development of pupils' sociality under conditions of inclusive education: theory and technology: monograph. Kharkiv: FOP Sheinina O. V., 465 (in Ukrainian).

Raschetin, S. (2002). The phenomenon of socio-pedagogical support: historical roots and the present state: materials and articles of scientific research of the Department of Social Pedagogy RGUP. Herzen and the Faculty of Ecology of Childhood. Social and pedagogical support and support. Tyumen: TOGIRO, 182 (in Russian).

Stepanova, I. (2018). Screening diagnostics as the basis for designing the work of a psychologist in a primary school: Sat. Art. by mothers LVIII International scientific practice. conf. #11, (56) Personality, family and society: issues of pedagogy and psychology. Novosibirsk: SibAk,

https://sibac.info/conf/pedagog/lviii/43344 (07.10.18) (in Russian).

Ufaev, K. (2015). Social and pedagogical support of adolescents with communication disorders in the conditions of a comprehensive school: author's abstract. dis ... Candidate ped Sciences: 13.00.01. SPb, 20 (in Russian).

Chuganova, K. (2005). Psychological readiness of senior preschool children to study at school. Moscow open soc Un-t, Kaf. social psychology Moscow: MOSU, 58 (in Russian).

Shaekhova, R. (2009). Psychological problems - readiness of children to study at school: reality and perspectives. Elementary education. Moscow: Rus. magazine, 2. 21 – 24 (in Russian).

Sholota, L. (2018). Psycho-pedagogical support of children with disabilities within general zakladu.

http://www.doippo-inkliuzia.edukit.dn.ua/nashi_tradicii/psihologichnij_suprovid_inklyuzivnoi_osviti/psihologope dagogichnij_suprovid_ditej_z_osoblivimi_potrebami_v_umovah_zagalj noosvitnjogo_zakladu/ (10.10.2018) (in Ukrainian).

Jimeno-Morenilla, Antonio & Pertegal-Felices, ML & Navarro Soria, Ignasi & Gil, David. (2014). Research-action Methodology between Computer Science and Educational Psychology: a Multidisciplinary Approach. The new educational review. 35, 41-53


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.