ВИДИ ІНТЕРАКТИВНИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ТЕХНІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

Tetiana Volodymyrivna Kravchyna

Анотація


Соціальні, технічні та економічні зміни, що відбуваються в країні за останні роки, створюють нові вимоги до фахівців у різних галузях знань, і технарі не є винятком. Вивчення англійської мови відіграє важливу роль у формуванні професійних якостей майбутніх технарів. Виконання завдань вимагає використання різних методів навчання англійської мови студентами технічних факультетів, але основні методологічні інновації сьогодні передбачають використання інтерактивних методів. Інтерактивні методи навчання є реальним способом роботи викладача в класі, групі чи будь-якому навчальному закладі. Інтерактивні методи навчання, на відміну від традиційних, базуються на активній взаємодії учасників навчального процесу, і особлива увага приділяється взаємодії студентів один з одним. Такий підхід дозволяє вчителям 1) створити атмосферу в класі, яка допомагає студентам задавати питання та шукати відповіді, беручи за основу наступні види тренінгів, які сприятимуть розвитку критичного мислення та самостійного набуття знань, заохочуватимуть відображення; 2) застосовувати існуючі методи, стати вдумливим професіоналом, що означає навчитися уважно стежити, виявляти проблеми та створювати нові стратегії їх вирішення; 3) бути моделлю для інших студентів, передавати свої знання колегам, використовуючи нові методи навчання. Учасники інтерактивного навчання вчаться ставити перед собою навчальні цілі, розвивати навчальну діяльність, виявляти проблеми в процесі навчання, вивчати відображення своєї тренувальної діяльності. У статті описані найбільш популярні інтерактивні методи навчання (рольова гра, презентація, бесіди, мозковий штурм, проекти, подкастинг, відеофайли, ведення блогів, круглий стіл, обговорення, ситуаційний аналіз) на уроках англійської мови зі студентами технічних факультетів . Інтерактивне навчання важливе для особистого та професійного розвитку. Взаємодія допомагає залучати студентів до виконання видів робіт з технічними термінами, і такі прийоми можуть покращити засвоєння словника та сприяти розвитку лексичних навичок. Студенти можуть контролювати навчальний процес, а також визначати яким ресурсам віддавати перевагу за допомогою інтерактивних технологій. Таким чином, вони можуть вибрати метод для презентації проектів, а також розвинути найважливіші аналітичні навички найближчим часом. Крім того, студенти мають можливість розвивати свою комунікацію, а також обмінюватися досвідом, працюючи над спільними проектами або документами, і це значно допоможе їм після того, як вони стануть працюючими людьми. Автор приходить до висновку, що використання інтерактивних методів в навчанні іноземної мови для майбутніх технарів допомагає організувати активну взаємодію всіх учасників процесу спілкування, що призводить до обміну професійною інформацією іноземною мовою та набуття професійних якостей та практичних навичок технічного спілкування.


Ключові слова


інтерактивні методи; технарі; діяльність; навчання; спілкування

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Pometun, O. & Py`rozhenko, L. (2004). Modern lesson. Interactive learning technologies. K. (in Ukrainian)

Gin, A. (2000). No bloody attack: Brainstorming training technology: [Interesting and simple form of training]. Zavuch (Pershe veresnya), 8, 7-11. (in Ukrainian)

Kozka, I. (2013). Introduction of method of projects as technology of interactive studies into textbook contents in English. Modern means of teaching foreign languages in higher educational institutions, 44. Xarkiv: NU «YuAU im. Yaroslava Mudrogo». (in Ukrainian)

Prosyany`k, O. (2013). Interactive online teaching of foreign language. Modern means of teaching foreign languages in higher educational institutions, 88. Xarkiv: NU «YuAU im. Yaroslava Mudrogo». (in Ukrainian)

Azarova, N. (2011) Interactive technologies of future lawyers' training. Psychological-pedagogical problems of the village school: a collection of scientific works of the Uman State Pedagogical University named after Pavlo Tychyna. Uman`: PP Zhovty`j O. O., 39, 7–13. (in Ukrainian)

Kodotchigova, M. (2002). Role Play in Teaching Culture: Six Quick Steps for Classroom Implementation. The Internet TESL Journal, 7. July, 2002: http://iteslj.org/Techniques/Kodotchigova-RolePlay.html

Bruce, E. (2000). Classroom discussion: a method of instruction and a curriculum outcome. Teaching and Teacher Education, 16, 661-677.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.