SWOT-АНАЛІЗ ПРОЦЕСУ ВПРОВАДЖЕННЯ ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ В ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Mykola Ivashchenko, Tetjana Bykova

Анотація


Зважаючи на тенденції розвитку цифрової освіти – від технології MOOC до біометрії, змішане навчання визначено як перспективний інноваційний шлях удосконалення вітчизняної освіти. Його розглядають як гнучке поєднання традиційного навчання (face-to-face instruction) з комп’ютерним навчанням (computer mediated instruction). З огляду на те, що змішане навчання на сьогодні не має значного поширення в Україні, виникла потреба в об’єктивному оцінюванні перспективності цієї технології. Виявлені можливості використання методу SWOT-аналізу в процесі прийняття управлінських рішень та стратегічного планування зумовили те, що його було використано для дослідження переваг та недоліків упровадження змішаного навчання в закладах вищої освіти за умов всеосяжної трансформації освітнього сектора в напрямі поєднання освітніх технологій з теоретичними та практичними надбаннями методології менеджменту. У дослідженні взято за основу стандартний перелік критеріїв, адаптованих до умов освітнього процесу. Відповідно до обраних критеріїв встановлено показники, що визначають сильні та слабкі аспекти змішаного навчання; можливості та загрози зовнішнього середовища, що безпосередньо та опосередковано впливають на реалізацію технології змішаного навчання в сучасній системі освіти. Результати проведеного SWOT-аналізу засвідчили, що сильні аспекти змішаного навчання переважають. Більшість слабких сторін мінімізується через домінування сильних сторін та можливостей, що їх можна виявити в розвитку зовнішнього середовища. Виявлені загрози, які найбільш складно мінімізувати, не є фатальними. Отже, впровадження змішаного навчання в освітній процес вищої школи є достатньо обґрунтованим та перспективним напрямом удосконалення системи освіти України.


Ключові слова


SWOT-аналіз; змішане навчання; заклад вищої освіти; ресурси; менеджмент; стратегічне управління; прийняття рішень

Повний текст:

PDF

Посилання


Baghorka, M. & Bilotkach, I. (2010). SWOT-analysis as the basis for the formation of marketing strategies of enterprises. Aghrosvit, 6, 17–23. (in Ukrainian).

Vaghner, I. (2009). SWOT-analysis as an approach for strategic analysis. Visnyk Kryvorizjkogho ekonomichnogho instytutu KNEU, 4, 81–84. (in Ukrainian).

Vorotnykova, I. (2014). Informational and educational environment for implementation of various of forms of education in “modern school”. Informatyka ta informacijni tekhnologhiji v navchaljnykh zakladakh, 54, 3–10. https://www.researchgate.net/publication/319913998 (in Ukrainian).

Ghanzjuk, S. (2013). Determination of the factors that influence the formation of an innovative “climate” in Ukraine based on SWOT-analysis. Efektyvna ekonomika, 5. (in Ukrainian).

Zolotaryova, O. & Brezhneva-Yermolenko, O. (2015). Preparing the teachers of higher educational institutions of Ukraine for the wide introduction of forms and methods of distance education. Philosophy of Education, 1(16), 231–241. (in Ukrainian).

The development concept of education in Ukraine for the period of 2015 – 2025 years (Project). http://tnpu.edu.ua/EKTS/proekt_koncepc.pdf (in Ukrainian).

Majsak, O. (2013). SWOT-analysis: Object, Factors, Strategies. The problem to find connection between factors. Prikaspijskij zhurnal: upravlenie i vysokie tehnologii, 1, 151–157 (in Russian).

Martjjanov, M. (2008). Economic knowledge. Dinamika nauchnyh issledovanij. Jekonomicheskie nauki. http://rusnauka.com/15_DNI_2008/Economics/33052.doc.html (in Ukrainian).

Rashevsjka, N. (2011). Mobility Information and Communication Technologies for High Mathematics Students of High Technical Educational Institutions. dys. ... kand. ped. nauk : 13.00.10 / Instytut informacijnykh tekhnologhij i zasobiv navchannja NAPN Ukrajiny. К., 305 p. (in Ukrainian).

Rjabova, Z. (2010). Marketing research in the management of an educational institution. http://tme. umo. edu. ua/docs/5/11ryameo. pdf (in Ukrainian).

Bonk, Curtis J. & Graham, Charles R. (2005). The Handbook of Blended Learning: Global Perspectives, Local Designs. 585 p.

Martin, B. (2002). Technology foresight in a rapidly globalizing economy. International Practice in Technology Foresight, UNIDO. Vienna, 14–17.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.