Hodovaniuk, Tetiana, Tatiana Makhometa, і Irina Tiahai. «ІННОВАЦІЙНІ НАВЧАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ – ОСНОВА МОДЕРНІЗАЦІЇ МЕТОДИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МАТЕМАТИКИ». Електронне наукове фахове видання “ВІДКРИТЕ ОСВІТНЄ Е-СЕРЕДОВИЩЕ СУЧАСНОГО УНІВЕРСИТЕТУ” (Вересень 24, 2019): 107–115. дата звернення Квітень 18, 2024. https://openedu.kubg.edu.ua/journal/index.php/openedu/article/view/217.