Pavlova, H. (2016) «РОЗВИТОК ВІДКРИТИХ ОСВІТНІХ РЕСУРСІВ: ЗАГРОЗИ І МОЖЛИВОСТІ», Електронне наукове фахове видання “ВІДКРИТЕ ОСВІТНЄ Е-СЕРЕДОВИЩЕ СУЧАСНОГО УНІВЕРСИТЕТУ”, (2), с. 60–66. doi: 10.28925/2414-0325.2016.2.d6066.