Терлецька, Т. (2020) «АНАЛІЗ ВИКОРИСТАННЯ МАСОВИХ ВІДКРИТИХ ОНЛАЙН КУРСІВ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ УНІВЕРСИТЕТУ НА ПРИКЛАДІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ ‘ДОШКІЛЬНА ОСВІТА’», Електронне наукове фахове видання “ВІДКРИТЕ ОСВІТНЄ Е-СЕРЕДОВИЩЕ СУЧАСНОГО УНІВЕРСИТЕТУ”, (8), с. 136-146. doi: 10.28925/2414-0325.2020.8.12.